ISV-kategorien vises på båndet i alle skjemaene og rutenett når du oppgraderer fra Microsoft Dynamics CRM 4.0 til Microsoft Dynamics CRM 2011

Gjelder: Microsoft Dynamics CRM 2011

Symptomer


Når du oppgraderer fra Microsoft Dynamics CRM 4.0 til Microsoft Dynamics CRM 2011, vises ISV-kategorien på båndet i alle rutenett og skjemaer.

Årsak


Dette skjer fordi ISV-konfigurasjonsfilen er overført til båndet når systemet er oppgradert. Denne filen har følgende XML-struktur:
<TabDisplayRules> <TabDisplayRule TabCommand="Mscrm.Isv.Global">
<PageRule Address="*" />
</TabDisplayRule >
</TabDisplayRules >

Oppløsning


Denne virkemåten er standard.

Du kan oppdatere RibbonDiffXml-delen av filen Customizations.xml til å angi PageRule for å oppfylle dine systemkrav til.

Hvis du vil ha mer informasjon


Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilpasser båndet og hvordan du arbeider med en del RibbonDiffXml, kan du se Microsoft Dynamics CRM 2011 Software Development Kit (SDK).

Hvis du vil laste ned SDK for Microsoft Dynamics CRM 2011, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft Dynamics CRM 2011 SDK, kan du gå til følgende webområde for Microsoft Developer Network (MSDN):