Når du eksporterer et Excel-regneark som en PDF-fil, du kan endre dimensjonene på siden

Gjelder: Office Products

Symptomer


Når du bruker Excel hvis break sidestørrelsen er endret for å endre utskriftsområdet på eksportere regnearket til PDF, den endelige sidestørrelsen kan være annerledes enn hva som er definert i det opprinnelige dokumentet.

Årsak


Problemet er at når en PostScript-skriver er valgt som standardskriver for Excel, ikke kan programmet, skaleres arkstørrelsen. Dette er fordi med PostScript utenheten støtter skaleringen i stedet for Excel.

Løsning


Å løse dette problemet, velger du en type PCL-skriver som standard før du eksporterer dokumentet.