Hvordan du kan løse Superfish vindu Shopper tillegget og Internet Explorer 9 inkompatibilitet


Symptomer


Superfish vindu Shopper-tilleggsprogrammet vil føre til at Internet Explorer 9 slutter å svare eller krasjer

Løsning


En oppdatering til Superfish vindu Shopper-tillegget som løser kompatibilitetsproblemet er ikke tilgjengelig ennå.

Hvis du vil løse denne inkompatibiliteten, deaktiverer du Superfish vindu Shopper-tillegget ved å følge disse trinnene:
  1. Lukk alle Internet Explorer-vinduer.
  2. Åpne et nytt Internet Explorer-vindu.
  3. Når du mottar meldingen Superfish vindu Shopper tillegget ikke er kompatibel, klikker du Behold den deaktivert eller ignorere meldingen.

Merknad: Superfish vindu Shopper tilleggsprogrammet virker kanskje ikke riktig når tillegget er deaktivert.

Hvis du vil ha mer informasjon


Hvis du vil ha mer informasjon om lesertillegg, kan du se disse Microsoft-webområdene: