MS11-024: Sikkerhetsproblem i Windows redigering av faksforside kan tillate ekstern kjøring av kode: 12. april 2011


INNLEDNING


Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS11-024. Hvis du vil se hele sikkerhetsbulletinen, kan du gå til ett av følgende Microsoft-webområder:

Hjelp og støtte til denne sikkerhetsoppdateringen

Hjemmebrukere kan få gratis støtte ved å henvende seg til sin lokale Microsoft-avdeling, og hjemmebrukere i USA og Canada kan også ringe brukerstøtte gratis på 1-866-PCSAFETY . Du finner kontaktopplysninger for den lokale Microsoft-avdelingen, som kan gi støtte i forbindelse med problemer med sikkerhetsoppdateringer, på det internasjonale Microsoft-webområdet for kundestøtte: Kunder i Nord-Amerika kan også få øyeblikkelig tilgang til ubegrenset gratis støtte via e-post eller ubegrenset personlig støtte via chat, ved å gå til følgende Microsoft-webområde: Bedriftskunder som trenger støtte til sikkerhetsoppdateringer, kan henvende seg til sin vanlige støttetjeneste.

Mer informasjon


Kjente problemer, og tilleggsinformasjon om denne sikkerhetsoppdateringen

Følgende artikler inneholder tilleggsinformasjon om denne sikkerhetsoppdateringen i forhold til individuelle produktversjoner. Artiklene kan inneholde informasjon om kjente problemer. Hvis dette er tilfelle, vil det kjente problemet vises under hver artikkelkobling.
  • 2491683 MS11-024: Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Windows redigering av faksforside: 12. april 2011
  • 2506212 MS11-024: Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Windows Faksing dekker siden Editor MFC-komponenter: 12. april 2011