Kumulativ tidssoneoppdatering fra august 2011 for Windows-operativsystemer

Støtten til Windows Vista Service Pack 1 (SP1) avsluttes 12. juli 2011. For at du skal fortsette å motta sikkerhetsoppdateringer for Windows, må du sørge for å kjøre Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Se denne Microsoft-websiden hvis du vil ha mer informasjon:
Viktig Denne oppdateringen erstatter oppdatering 2443685, som ble utgitt i desember 2010. Denne oppdateringen inneholder også flere tidssoneendringer utgitt som hurtigreparasjoner etter at oppdatering 2443685 ble publisert.

Hvis du allerede har distribuert oppdatering 2443685, kan du lese beskrivelsene av de spesifikke tidssoneendringene som omhandles i denne artikkelen for å fastslå om du må distribuere denne oppdateringen umiddelbart. Hvis systemet ditt ikke berøres direkte, kan du vente med å distribuere oppdateringen til neste anledning.

Vi anbefaler at du distribuerer de aller nyeste kumulative tidssoneoppdateringene for Windows, slik at resultatet blir enhetlige data i tidssonedatabasen for alle systemer.

Viktig
 • Før du tar i bruk oppdateringen som er beskrevet i denne artikkelen, bør du være klar over at det kan oppstå problemer med Microsoft Outlook.

  Se artikkelen i Microsoft Knowledge Base hvis du vil ha mer informasjon om disse problemene:
  931667 Håndtere tidssoneendringer ved hjelp av oppdateringsverktøyet for tidssone for Microsoft Office Outlook
 • Hvis du kjører Microsoft Exchange Server i et IT-miljø, må du ta ekstra forholdsregler for å garantere korrekt drift av Exchange Server.

  Se artikkelen i Microsoft Knowledge Base hvis du vil ha mer informasjon om Exchanges oppdatering for sommertid (DST):
  941018 Håndtere sommertid ved hjelp av oppdateringsverktøyet for Exchange-kalenderen
 • Kumulative tidssoneoppdateringer inneholder bare data som er endret for et bestemt område, eller som er lagt til for å opprettholde paritet med andre operativsystemer. Så hvis en tidssonenøkkel slettes, kan det hende at enkelte opprinnelige verdier ikke kan gjenopprettes når du har installert den kumulative tidssoneoppdateringen.

  Det anbefales ikke at du sletter registernøkler som er knyttet til tidssoner. På en datamaskin med ufullstendige tidssonenøkler, må du først gjenopprette tidssonenøklene fra en kjent, gyldig sikkerhetskopi. Deretter installerer du oppdateringen.

Innledning

Oppdateringen som denne artikkelen beskriver, endrer tidssonedataene for å ta hensyn til endringer i sommertid (DST) i flere land.

Oppdateringen som denne artikkelen beskriver er en kumulativ samleoppdatering som inneholder endringene som tidligere ble utgitt som hurtigreparasjoner i Microsoft Knowledge Base (KB) artikler 2543367, 2523087, 2519231 og 2515337. Denne kumulative oppdateringen inneholder også ytterligere reparasjoner som ikke var inkludert i tidligere utgitte hurtigreparasjoner. Gå til følgende Microsoft-webområde hvis du vil ha mer informasjon om hvordan endring av sommertid kan påvirke andre Microsoft-produkter: Se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base hvis du vil ha mer informasjon om hvordan endringer av sommertid kan påvirke andre Microsoft-produkter:
914387 Konfigurere sommertid for Microsoft Windows-operativsystemer
Obs! Når du tar i bruk denne oppdateringen, får du kanskje følgende melding:
Oppdateringen kan ikke installeres som en nyere oppdatering eller samme tidssoneoppdatering er allerede installert på systemet.
Denne meldingen angir at du allerede har installert den riktige oppdateringen, eller at Windows Updates eller Microsoft Update har installert denne oppdateringen automatisk. Du trenger ikke gjøre mer for å oppdatere Windows-operativsystemet.

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows 7 (KB2570791) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows 7 for x64-baserte systemer (KB2570791) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2570791) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows Server 2008 R2 for Itanium-baserte systemer (KB2570791) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows Vista SP2 (KB2570791) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows Vista SP2 for x64-baserte systemer (KB2570791) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows Server 2008 SP2 (KB2570791) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows Server 2008 SP2 x64 Edition (KB2570791) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows Server 2008 SP2 for Itanium-baserte systemer (KB2570791) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows XP SP3 (KB2570791) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows XP SP3 x64 Edition (KB2570791) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows Server 2003 SP2 (KB2570791) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows Server 2003 SP2 x64 Edition (KB2570791) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows Server 2003 SP2 for Itanium-baserte systemer (KB2570791) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows Embedded Standard 7 (KB2570791) nå.

Last ned Last ned oppdateringspakken for Windows Embedded Standard 7 for x64-baserte systemer (KB2570791) nå.

Utgivelsesdato: 9. august 2011

Se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base hvis du vil ha mer informasjon om å laste ned Microsoft-støttefiler:
119591 Få tak i Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet for å forhindre uautoriserte endringer i filen.

Oppdateringer fra forrige kumulative tidssoneoppdatering for Windows

Følgende endringer ble gjort siden forrige kumulative tidssoneoppdatering for Windows.
 • Tyrkia (normaltid):
  Det ble opprettet en ny tidssone for Windows: Tyrkia (normaltid). Visningsnavnet er "(UTC+2:00) Istanbul." Myndighetene i Tyrkia har besluttet å endre tidsplanen for sommertid 2011. Den starter på mandag 28. mars i stedet for søndag 27. mars.
  "Istanbul" ble fjernet fra visningsnavnet for tidssonen "(UTC+2:00) Aten, Bucuresti, Istanbul".
 • Egypt (normaltid) [visningsnavn "(UTC+2:00) Kairo"]:
  Myndighetene i Egypt har avbrutt sommertid.
 • Chile (normaltid) [visningsnavn "(UTC-4:00) Santiago"]:
  Angir at startdatoen for sommertid 2011 skal skje i august, og sluttdatoen i 2012 skal skje i mars. 
 • Marokko (normaltid) [visningsnavn "(UTC) Casablanca"]:
  Angir at sluttdatoen for sommertid i 2011 skal skje i juli.
 • Fiji (normaltid) [visningsnavn "(UTC+12:00) Fiji"]:
  Angir at sluttdatoen for sommertid i 2011 skal skje på den første søndagen i mars.
 • Samoa (normaltid) [visningsnavn "(UTC-11:00) Samoa"]:
  Angir at sluttidspunktet for sommertid i 2011 skal skje én time senere.
Nøkkelnavn på tidssone Visningsnavn Start på sommertid i 2011 Slutt på sommertid i 2011TZI-undernøkkel
Tyrkia (normaltid)(UTC+2:00) IstanbulSiste mandag i mars

03:00:00.000
Siste søndag i oktober

04:00:00.000
"TZI" = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 01, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Egypt (normaltid)(UTC+02:00) KairoIngenIngen"TZI" = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Stillehavskysten, Sør-Amerika (normaltid)(UTC-04:00) SantiagoTredje lørdag i august

23:59:59.999
Første lørdag i mai

23:59:59.999
"TZI" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Marokko (normaltid)(UTC) CasablancaFørste lørdag i april

23:59:59.999
Siste lørdag i juli

23:59:59.999
"TZI" = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 07, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Fiji (normaltid)(UTC+12:00) FijiFjerde søndag i oktober

02:00:00.000
Første søndag i mars

03:00:00.000
"TZI" = hex: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Samoa (normaltid)(UTC-11:00) SamoaSiste søndag i september

00:00:00.000
Første søndag i april

01:00:00.000
"TZI" = hex: 94, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
I tillegg til disse endringene inneholder den kumulative oppdateringen for sommertid for august 2011 revisjoner for følgende tidssoner:

 • Oppdaterte UTC-forskyvning og fjernes sommertid for tidssoner som er oppført i tabellen.
TidssoneGamleNye
Russland (normaltid) (UTC+3:00) Moskva, St. Petersburg, Volgograd(UTC+4:00) Moskva, St. Petersburg, Volgograd
Jekaterinburg (normaltid)(UTC+5:00) Jekaterinburg(UTC+6:00) Jekaterinburg
N. Sentral-Asia (normaltid)(UTC + 6: 00) Novosibirsk(UTC+7:00) Novosibirsk
Nord-Asia (normaltid)(UTC+7:00) Krasnoyarsk(UTC+8:00) Krasnoyarsk
Nord-Asia øst (normaltid)(UTC+8:00) Irkutsk(UTC+9:00) Irkutsk
Jakutsk (normaltid)(UTC+9:00) Jakutsk(UTC+10:00) Jakutsk
Vladivostok (normaltid)(UTC+10:00) Vladivostok(UTC+11:00) Vladivostok
Magadan (normaltid)(UTC+11:00) Magadan(UTC+12:00) Magadan
 • Kaliningrad (normaltid) [visningsnavn "(UTC+3:00) Kaliningrad"]:
  Det ble opprettet en ny tidssone for Windows, og det har visningsnavnet "(UTC+3:00) Kaliningrad." Denne tidssonen observerer ikke sommertid.
 • Newfoundland (normaltid) [visningsnavn "(UTC-3:30) Newfoundland"]:
  Starttidspunkt og sluttidspunkt for sommertid ble oppdatert fra klokken 0:01 til klokken 2:00.
Nøkkelnavn på tidssone Visningsnavn Start på sommertid i 2011 Slutt på sommertid i 2011TZI-undernøkkel
Russland (normaltid)(UTC+4:00) Moskva, St. Petersburg, VolgogradIngenIngen"TZI" = hex: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Jekaterinburg (normaltid)(UTC+6:00) JekaterinburgIngenIngen"TZI" = hex: 98, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
N. Sentral-Asia (normaltid)(UTC+7:00) NovosibirskIngenIngen"TZI" = hex: 5 c, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Nord-Asia (normaltid)(UTC+8:00) KrasnoyarskIngenIngen"TZI" = hex: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Nord-Asia øst (normaltid)(UTC+9:00) IrkutskIngenIngen"TZI" = hex: e4, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Jakutsk (normaltid)(UTC+10:00) JakutskIngenIngen"TZI" = hex: a8, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Vladivostok (normaltid)(UTC+11:00) VladivostokIngenIngen"TZI" = hex: 6 c, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Magadan (normaltid)(UTC+12:00) MagadanIngenIngen"TZI" = hex: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Kaliningrad (normaltid)(UTC+3:00) KaliningradIngenIngen"TZI" = hex: 4 c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Newfoundland (normaltid)(GMT-3:30) NewfoundlandAndre søndag i mars

00:01:00:000
Første søndag i November

02:00:00:000
"TZI" = hex: d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00


Kjente problemer

Etter at du installerer denne oppdateringen, bruker konverteringen av gamle 2011-vinterdatoer fra UTC til lokaltid for de påvirkede russiske tidssonene feil forskyvning (+4 i stedet for +3 for russisk normaltid). Dette problemet berører bare de gamle vinterdatoene (januar 2011 til start av sommertid i 2011).

Windows XP

Forutsetninger

Du må ha Windows XP Service Pack 3 (SP3) installert for å bruke denne oppdateringen. Klikk følgende artikkelnummer for å se artikkelen i Microsoft Knowledge Base hvis du vil ha mer informasjon:
322389 Få tak i siste Windows XP-oppdateringspakke

Omstartskrav

Du må kanskje starte datamaskinen på nytt etter at du bruker denne oppdateringen.

Informasjon om erstatning av oppdatering

Obs! Du kan installere denne kumulative samleoppdateringen også etter at du har installert en eller flere av de følgende oppdateringene som allerede har blitt utgitt. Denne oppdateringen erstatter følgende oppdatering:
2443685 Kumulativ tidssoneoppdatering fra desember 2010 for Microsoft Windows-operativsystemer

Windows Server 2003

Forutsetninger

Du må ha Windows Server 2003 SP2 installert for å bruke denne oppdateringen. Klikk følgende artikkelnummer for å se artikkelen i Microsoft Knowledge Base hvis du vil ha mer informasjon:
889100 Få tak i den nyeste oppdateringspakken for Windows Server 2003

Omstartskrav

Du må kanskje starte datamaskinen på nytt etter at du bruker denne oppdateringen.

Informasjon om erstatning av oppdatering

Obs! Du kan installere denne kumulative samleoppdateringen også etter at du har installert en eller flere av de følgende oppdateringene som allerede har blitt utgitt. Denne oppdateringen erstatter følgende oppdatering:
2443685 Kumulativ tidssoneoppdatering fra desember 2010 for Microsoft Windows-operativsystemer

Windows Vista eller Windows Server 2008

Forutsetninger

Du må ha Windows Vista eller Windows Server 2008 Service Pack 2 installert for å bruke denne oppdateringen.

Omstartskrav

Det kan hende at du må starte datamaskinen på nytt etter at du bruker denne oppdateringen.

Informasjon om erstatning av oppdatering

Obs! Du kan installere denne kumulative samleoppdateringen også etter at du har installert en eller flere av de følgende oppdateringene som allerede har blitt utgitt. Denne oppdateringen erstatter følgende oppdatering:
2443685 Kumulativ tidssoneoppdatering fra desember 2010 for Microsoft Windows-operativsystemer

Windows 7 eller Windows Server 2008 R2

Forutsetninger

Det kreves ingen forutsetninger for å bruke denne oppdateringen. Den samme pakken kan installeres både på RTM-versjonen og SP1-versjonen av Windows 7 og Windows Server 2008 R2.

Omstartskrav

Du må kanskje starte datamaskinen på nytt etter at du bruker denne oppdateringen.

Informasjon om erstatning av oppdatering

Obs! Du kan installere denne kumulative samleoppdateringen også etter at du har installert en eller flere av de følgende oppdateringene som allerede har blitt utgitt. Denne oppdateringen erstatter følgende oppdatering:
2443685 Kumulativ tidssoneoppdatering fra desember 2010 for Microsoft Windows-operativsystemer


Egenskaper

Artikkel-ID: 2570791 – Forrige gjennomgang: 22. nov. 2011 – Revisjon: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Embedded Standard 7

Tilbakemelding