Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Project Server 2010 (filen Pjsrvwfe-x-none.msp): 9. mars 2012

Gjelder: Project Server 2010

 

Sammendrag


Denne artikkelen beskriver Microsoft Project Server 2010-problemet som er løst i hurtigreparasjonspakken for Project Server 2010 som er datert 9. mars 2012.

INTRODUKSJON


Problemet som er løst i denne hurtigreparasjonspakken

Når du prøver å få tilgang til Prosjektsenter-siden i Project Web Apps (PWA), siden lastes ikke inn, og du får feilmeldingen "Ukjent feil". I tillegg når du redigerer prosjektinformasjon på et prosjekt detaljert side (PDP), vises mer enn én verdi for feltet Enterprise Project egendefinert .

Løsning


Følgende hurtigreparasjon er tilgjengelig fra Microsoft. Denne delen beskriver trinnene som er nødvendige for å finne og rense opp de like postene som forårsaker dette problemet. Når du har installert denne hurtigreparasjonen, må du kjøre opprydding i skriptene nedenfor. Du trenger bare å kjøre skriptene oppryddingen én gang.

Skriptene utfører følgende handlinger:
  • Skriptet 1 oppdager om du opplever dette problemet og viser de berørte prosjektene og egendefinerte felt.
  • Skript 2 sikkerhetskopierer den berørte tabellen.
  • Skriptet 3 fjerner like poster.
  • Skriptet 4 angrer slettingen ved å gjenopprette postene fra tabellen sikkerhetskopiering.
  • Skriptet 5 fjerner tabellen sikkerhetskopiering.
Vi anbefaler på det sterkeste at du tester opprydding-skript i et utviklingsmiljø, slik at du kan validere resultatene før du implementerer skriptene i et produksjonsmiljø. I tillegg bør du bare utføre denne operasjonen når det ikke er noen brukeraktivitet i nettverket.

Skriptet 1

Følgende SQL-spørring bekrefter at dette problemet finnes i databasen. Hvis ingen rader returneres, har du ikke dette problemet. Erstatt navnet i Project Server-publiserte databasen i plassholderverdien i den første linjen i spørringen.

USE <ProjectServer_Published>
SELECT CFV.PROJ_UID, MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME, COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
where CFPV.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY TOTALCOUNT DESC

Skript 2

Skriptet 2 oppretter en tabell som heter MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_Backup og sikkerhetskopierer postene i tabellen MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES. Kontroller at du kjører dette skriptet én gang før du kjører skriptet 3. Hvis du vil angre Oppryddingsoperasjon som utføres ved hjelp av skript 3, kan du kjøre skriptet 2.

USE <ProjectServer_Published>
SELECT * INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES


Skriptet 3

Skriptet 3 oppdager først om du opplever dette problemet. Hvis du opplever dette problemet, er ingen handling utført. Hvis du opplever dette problemet, fjerner skriptet de like postene.

USE <ProjectServer_Published>
DECLARE @ITERATIONS AS INT
SET @ITERATIONS=
(SELECT TOP 1 COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME
HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY TOTALCOUNT DESC )-1

IF @ITERATIONS IS NULL
BEGIN
PRINT 'DID NOT FIND ANY DUPLICATES TO PROCESS'

END
ELSE
BEGIN

PRINT 'TOTAL ITERATIONS TO PROCESS: '
PRINT @ITERATIONS

WHILE @ITERATIONS <>0
BEGIN
PRINT 'ITERATION COUNT: '
PRINT @ITERATIONS

DECLARE @PROJ_UID AS UNIQUEIDENTIFIER
DECLARE @MD_PROP_UID AS UNIQUEIDENTIFIER
DECLARE @MOD_DATE AS DATETIME
DECLARE ACDELETEDUPLICATERECORDS CURSOR FOR

SELECT PROJ_UID, MD_PROP_UID, MIN(MOD_DATE) AS MOD_DATE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES WHERE PROJ_UID IN
(
SELECT CFV.PROJ_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF
ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
)
AND MD_PROP_UID IN
(
SELECT CFV.MD_PROP_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF
ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
)

GROUP BY PROJ_UID, MD_PROP_UID
HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY PROJ_UID

OPEN ACDELETEDUPLICATERECORDS
FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS
INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE
WHILE @@FETCH_STATUS =0

BEGIN

DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
WHERE PROJ_UID=@PROJ_UID
AND MD_PROP_UID=@MD_PROP_UID
AND MOD_DATE=@MOD_DATE

FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS
INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE

END

CLOSE ACDELETEDUPLICATERECORDS
DEALLOCATE ACDELETEDUPLICATERECORDS

SET @ITERATIONS = @ITERATIONS-1
END
END

Skriptet 4

Bare Kjør skriptet 4 Hvis du vil angre opprydding-operasjonen ble utført av skript 3. I de fleste tilfeller har du ikke å bruke dette skriptet. Skriptet er imidlertid gitt i tilfelle det er nødvendig. Skriptet 4 fungerer ved å gjenopprette postene som skript 2 sikkerhetskopiert.

Obs! Kan ikke kjøre skriptet 4 når systemet går tilbake til produksjon. Sikkerhetskopieringen er et statisk utvalg i tid, og hvis du gjenoppretter sikkerhetskopien etter at nye redigeringer, disse endringene vil gå tapt.

USE <ProjectServer_Published>
DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
INSERT INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
SELECT * FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP

Skriptet 5

Hvis du vil fjerne tabellen sikkerhetskopiering, kjører du følgende skript.

USE <ProjectServer_Published>
DROP TABLE MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUPInformasjon om hurtigreparasjon

En støttet hurtigreparasjon er tilgjengelig fra Microsoft. Denne hurtigreparasjonen er imidlertid kun ment å løse problemene som er beskrevet i denne artikkelen. Bruk denne hurtigreparasjonen bare på systemer som har problemer som er beskrevet i denne artikkelen. Denne hurtigreparasjonen kan gjennomgå ytterligere testing. Hvis du ikke er alvorlig påvirket av dette problemet, anbefaler vi derfor at du venter på neste programvareoppdatering som inneholder denne hurtigreparasjonen.

Hvis hurtigreparasjonen er tilgjengelig for nedlasting, ligger den under delen "Hotfix Download Available" øverst i denne Knowledge Base-artikkelen. Hvis denne delen ikke vises, kan du kontakte Microsofts kundeservice og kundestøtte for å få hurtigreparasjonen.

Obs! Hvis det oppstår andre problemer, eller hvis feilsøkingstips, må du kanskje opprette en separat forespørsel om. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av denne oppdateringen. For en fullstendig liste over telefonnumre for Microsofts kundeservice og kundestøtte eller opprette en separat forespørsel om, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Obs! Hotfix Download Available-skjemaet viser språkene som hurtigreparasjonen er tilgjengelig på. Hvis du ikke ser språket ditt, er det fordi en hurtigreparasjon ikke er tilgjengelig for dette språket.

Forutsetninger

Før du installerer denne hurtigreparasjonspakken, må Project Server 2010 eller Project Server 2010 Service Pack 1 installert.

Krav om omstart

Du har kanskje ikke starte datamaskinen på nytt etter at du har installert denne hurtigreparasjonen.

Informasjon om erstatning av hurtigreparasjoner

Denne hurtigreparasjonen erstatter ikke tidligere utgitte hurtigreparasjoner.

Registerinformasjon

Hvis du vil bruke en av hurtigreparasjonene i denne pakken, trenger du ikke foreta endringer i registret.

Filinformasjon

Denne hurtigreparasjonen vil kanskje ikke inneholde alle filene du trenger for fullstendig å oppdatere et produkt til den siste versjonen. Denne hurtigreparasjonen inneholder bare filene du trenger for å løse problemene som er oppført i denne artikkelen.

Den globale versjonen av denne hurtigreparasjonspakken bruker en Microsoft Windows Installer-pakke til å installere hurtigreparasjonspakken. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC) i tabellen nedenfor. Når du viser filinformasjonen, konverteres datoen til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, kan du bruke kategorien tidssone under dato og klokkeslett i Kontrollpanel.

Nedlastingsinformasjon
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTid
Projectserver2010-kb2598251-fullfile-x64-glb.exe14.0.6117.500211,110,5767-Mar-129:15

Informasjon om MSP-fil for Microsoft Windows Installer
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTid
Pjsrvwfe-x-none.mspIkke tilgjengelig11,213,3127-Mar-1216:12

Når hurtigreparasjonen er installert, vil den globale versjonen av denne hurtigreparasjonen har filattributtene, eller en senere versjon av filattributtene som er oppført i følgende tabell.

Pjsrvwfe-x-none.msp

FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTid
Addmodifyanalysis.aspx14.0.601562,76029-Aug-1113:43
Addmodifycategory.aspx14.0.601541,28729-Aug-1113:41
Addmodifydelegation.aspx14.0.601518,67529-Aug-1113:43
Addmodifydependency.aspx14.0.601519,73729-Aug-1113:43
Addmodifydriver.aspx14.0.601516,97629-Aug-1113:43
Addmodifygroup.aspx14.0.601535,86629-Aug-1113:41
Addmodifyprioritization.aspx14.0.601525,46229-Aug-1113:43
Addmodifytemplate.aspx14.0.601522,27229-Aug-1113:41
Addmodifyuser.aspx14.0.6015145,82429-Aug-1113:41
Addtask.aspx14.0.601514,94029-Aug-1113:43
Adfindgroup.aspx14.0.60154,03629-Aug-1113:41
Admin.aspx14.0.60152,22829-Aug-1113:41
Admtime.aspx14.0.60158,73129-Aug-1113:41
Adsyncerp.aspx14.0.601512,77029-Aug-1113:41
Adsyncpsgroups.aspx14.0.60153,35229-Aug-1113:41
Analyses.aspx14.0.60158,80129-Aug-1113:43
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.60156,68329-Aug-1113:43
Approvalcommentdlg.aspx14.0.61104,89330-Aug-1122:05
Approvals.aspx14.0.60156,37829-Aug-1113:43
Approvaltask.aspx14.0.60155,99629-Aug-1113:43
Backup.aspx14.0.60156,38329-Aug-1113:41
Backupsched.aspx14.0.601514,26029-Aug-1113:41
Buildresplanteam.aspx14.0.60155,99129-Aug-1113:43
Buildteam.aspx14.0.60157,97229-Aug-1113:43
Calendarsmain.aspx14.0.601512,80229-Aug-1113:41
Changeskipworkflow.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113:41
Changeworkflow.aspx14.0.60155,29029-Aug-1113:43
Closepdpdialog.aspx14.0.601513,43129-Aug-1113:43
Commentdlg.aspx14.0.60151,09329-Aug-1113:43
Comparedrivers.aspx14.0.601519,87329-Aug-1113:43
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154,52029-Aug-1113:43
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.60156,33729-Aug-1113:43
Copycalendardlg.aspx14.0.60151,77229-Aug-1113:41
Costconstraintanalysis.aspx14.0.601574,39729-Aug-1113:43
Cpycfdlg.aspx14.0.60151,52129-Aug-1113:41
Cpyltdlg.aspx14.0.60151,50929-Aug-1113:41
Cpyvwdlg.aspx14.0.60151,72629-Aug-1113:41
Createfy.aspx14.0.601511,22929-Aug-1113:41
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.60158,53729-Aug-1113:41
Createpwa.aspx14.0.601518,93829-Aug-1113:41
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113:42
Cubefieldselect.aspx14.0.601546,83729-Aug-1113:42
Cubegenadmin.aspx14.0.601544,57629-Aug-1113:42
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156,19629-Aug-1113:42
Customfilterdlg.aspx14.0.60151,43329-Aug-1113:42
Customizefields.aspx14.0.601523,61129-Aug-1113:41
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581029-Aug-1113:43
Dataedit.dll14.0.6116.5000445,23218-Jan-124:02
Datepickerdlg.aspx14.0.601511,03329-Aug-1113:42
Dbcleanup.aspx14.0.601528,35629-Aug-1113:41
Default.aspx14.0.60157,36429-Aug-1113:43
Delegate.aspx14.0.601513,16329-Aug-1113:43
Details.aspx14.0.601530,68729-Aug-1113:43
Driverpriorities.aspx14.0.601520,37229-Aug-1113:43
Drivers.aspx14.0.60156,46329-Aug-1113:43
Editcustomfield.aspx14.0.60153,09629-Aug-1113:43
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46329-Aug-1113:41
Editglobal.aspx14.0.60154,77229-Aug-1113:41
Editlookuptable.aspx14.0.601564,66629-Aug-1113:41
Editprojectpermissions.aspx14.0.601510,50929-Aug-1113:43
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.601519,12729-Aug-1113:43
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.60158,82629-Aug-1113:41
Edittaskcf.aspx14.0.60154,12229-Aug-1113:42
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.601536,33829-Aug-1113:41
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.60154,76329-Aug-1113:41
Events.aspx14.0.60158,41129-Aug-1113:41
Eventsaddmod.aspx14.0.601516,70529-Aug-1113:41
Exportgridexcel.aspx14.0.601568629-Aug-1113:43
Exporthtmlword.aspx14.0.601568529-Aug-1113:43
Fieldpickerdlg.aspx14.0.60202,80429-Aug-1113:42
Fiscalperiod.aspx14.0.601510,39129-Aug-1113:41
Forcecheckin.aspx14.0.60153,82629-Aug-1113:41
Ganttsettings.aspx14.0.601519,65829-Aug-1113:41
Groupbydlg.aspx14.0.60153,87829-Aug-1113:42
Groupsettings.aspx14.0.601519,04329-Aug-1113:41
Import.aspx14.0.60156,95329-Aug-1113:43
Importwsslistdlg.aspx14.0.601562,27429-Aug-1113:43
Issuesandrisks.aspx14.0.60156,46229-Aug-1113:43
License.aspx14.0.60153,56729-Aug-1113:41
Lineclass.aspx14.0.60158,71029-Aug-1113:42
Linkitemsdlg.aspx14.0.60153,77029-Aug-1113:44
Linkitemspage.aspx14.0.60155,60429-Aug-1113:44
Loadnote.aspx14.0.601535229-Aug-1113:43
Locktask.aspx14.0.60158,53629-Aug-1113:43
Managecategories.aspx14.0.61027,26329-Aug-1113:42
Managedelegations.aspx14.0.601522,11429-Aug-1113:43
Managegroups.aspx14.0.61027,06329-Aug-1113:42
Managepsiserviceapp.aspx14.0.60155,03329-Aug-1113:41
Managepwa.aspx14.0.60157,80029-Aug-1113:41
Managetemplates.aspx14.0.61027,33229-Aug-1113:42
Manageusers.aspx14.0.610211,56529-Aug-1113:42
Managewss.aspx14.0.601512,69729-Aug-1113:42
Mgr_notification.aspx14.0.601512,19929-Aug-1113:43
Microsoft.office.project.pi.dll14.0.6015.100087,92029-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.reporting.dll14.0.6015.100042,86429-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.schema.dll14.0.6015.10005,314,41629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll14.0.6015.100067,44029-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.administration.dll14.0.6022.1000288,62429-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll14.0.6015.100020,34429-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.communications.dll14.0.6117.5000285,4887-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll14.0.6117.5000498,4807-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.dll14.0.6117.50027,256,88029-Feb-122:35
Microsoft.office.project.server.eventing.exe14.0.6015.100017,81629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.events.remote.dll14.0.6015.100059,24829-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.library.dll14.0.6015.10002,148,20829-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.server.native.dll14.0.6015.1000482,67229-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.server.optimizer.dll14.0.6015.1000321,90429-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll14.0.6117.50001,047,3927-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6117.50002,067,2967-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.queuing.exe14.0.6015.100034,69629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.100038,76829-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.1000169,84029-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll14.0.6015.100059,25629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll14.0.6117.50025,942,06429-Feb-122:35
Microsoft.office.project.server.webservice.dll14.0.6117.5000494,3847-Feb-1220:38
Microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.100079,72829-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.workflow.dll14.0.6015.1000333,68029-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll14.0.6015.100042,87229-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.shared.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.shared.intl.dll14.0.6015.1000219,00029-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.webproj.dll14.0.6116.5000789,29617-Jan-1219:11
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.60152,29629-Aug-1113:43
Myjobs.aspx14.0.60156,29029-Aug-1113:43
Mytssummary.aspx14.0.601512,38129-Aug-1113:43
Mywork.aspx14.0.60154,82829-Aug-1113:43
Notification.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113:42
Orgpermissions.aspx14.0.60155,85629-Aug-1113:42
Password.aspx14.0.60156,75329-Aug-1113:42
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.60153,02329-Aug-1113:42
Personalsettings.aspx14.0.60153,79529-Aug-1113:42
Personaltaskdlg.aspx14.0.60153,16929-Aug-1113:43
Pjpromptdlg.aspx14.0.60151,81929-Aug-1113:42
Policy.12.0.microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6015.100011,70429-Aug-1113:41
Postimplementationreview.aspx14.0.60153,70829-Aug-1113:43
Prioritizations.aspx14.0.601510,91729-Aug-1113:43
Projectdependencies.aspx14.0.60156,90529-Aug-1113:43
Projectdetails.aspx14.0.60153,64529-Aug-1113:43
Projectdrilldown.aspx14.0.60156,58229-Aug-1113:44
Projectinformation.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113:44
Projectpermissions.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113:43
Projectpriorities.aspx14.0.60156,40929-Aug-1113:43
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.60151,69429-Aug-1113:43
Projects.aspx14.0.60156,36129-Aug-1113:44
Projectstrategicimpact.aspx14.0.601520,21829-Aug-1113:43
Proposaldetails.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113:44
Proposalschedule.aspx14.0.60153,70029-Aug-1113:44
Proposalstagestatus.aspx14.0.60153,70329-Aug-1113:44
Proposalsummary.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113:44
Qstatuschecker.aspx14.0.601510,62929-Aug-1113:42
Queue.aspx14.0.601516,31929-Aug-1113:42
Queueerrortext.aspx14.0.60151,53129-Aug-1113:42
Queuesettings.aspx14.0.601527,24829-Aug-1113:42
Reportcenterhome.aspx14.0.60151,24729-Aug-1113:43
Resavailability.aspx14.0.601510,28329-Aug-1113:43
Resourceassignments.aspx14.0.60154,99129-Aug-1113:44
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.601566,43729-Aug-1113:43
Resourceconstraintreport.aspx14.0.601531,19429-Aug-1113:43
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.60157,23129-Aug-1113:43
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.601540,36929-Aug-1113:43
Resources.aspx14.0.60156,33429-Aug-1113:44
Respicker.aspx14.0.60204,60229-Aug-1113:42
Resplans.aspx14.0.601527,95329-Aug-1113:43
Restore.aspx14.0.60157,98229-Aug-1113:42
Reviewtsdetail.aspx14.0.60156,26729-Aug-1113:44
Rules.aspx14.0.60155,75129-Aug-1113:43
Rulesaddmod.aspx14.0.601542,89429-Aug-1113:43
Savesolutiondlg.aspx14.0.60151,85429-Aug-1113:43
Schedule.aspx14.0.60153,79429-Aug-1113:44
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.60151,62629-Aug-1113:43
Selecttaskdlg.aspx14.0.60158,76229-Aug-1113:43
Self_notification.aspx14.0.601511,55029-Aug-1113:43
Serverconfig.aspx14.0.601526,45929-Aug-1113:42
Sitemap.aspx14.0.601511,73829-Aug-1113:42
Sitemapaddmod.aspx14.0.60158,74329-Aug-1113:42
Srarchive.aspx14.0.60154,98529-Aug-1113:43
Srhome.aspx14.0.601510,27629-Aug-1113:43
Srmisc.aspx14.0.60153,16029-Aug-1113:43
Srrequest.aspx14.0.601533,63929-Aug-1113:43
Srresponseedit.aspx14.0.601522,02029-Aug-1113:43
Srresponseview.aspx14.0.60153,63129-Aug-1113:43
Srteam.aspx14.0.601517,38929-Aug-1113:43
Statusapprovalshistory.aspx14.0.60153,32329-Aug-1113:43
Statusapprovalspreview.aspx14.0.60155,19429-Aug-1113:44
Statusing.aspx14.0.60158,97629-Aug-1113:42
Strategicimpact.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113:44
Submittsdlg.aspx14.0.60154,42829-Aug-1113:43
Taskdetailsdialog.aspx14.0.60151,06929-Aug-1113:43
Tasks.aspx14.0.60156,30629-Aug-1113:44
Teamassignments.aspx14.0.60156,33929-Aug-1113:44
Timeoffdlg.aspx14.0.60154,70229-Aug-1113:43
Timeperiod.aspx14.0.601521,10729-Aug-1113:42
Timephasedgrid.aspx14.0.60151,77929-Aug-1113:43
Timesheet.aspx14.0.6015632429-Aug-1113:44
Timesheethistory.aspx14.0.60154,42429-Aug-1113:43
Treepicker.aspx14.0.60152,65729-Aug-1113:42
Tssettings.aspx14.0.601520,25829-Aug-1113:42
Updatesites.aspx14.0.601512,46229-Aug-1113:42
Viewsaddmod.aspx14.0.601554,31529-Aug-1113:42
Viewsmain.aspx14.0.60156,68929-Aug-1113:42
Webprojsupport.dll14.0.6015.100071,53629-Aug-1113:35
Workflowphasedetails.aspx14.0.601513,55029-Aug-1113:42
Workflowphases.aspx14.0.60157,69629-Aug-1113:42
Workflowsettings.aspx14.0.60157,76729-Aug-1113:42
Workflowstagedetails.aspx14.0.601536,91029-Aug-1113:42
Workflowstages.aspx14.0.60157,22129-Aug-1113:42
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.601516,83229-Aug-1113:42
Wssnav.aspx14.0.60153,05329-Aug-1113:42

Referanser


Hvis du vil ha mer informasjon om terminologi for programvareoppdatering, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824684 beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare