Hvordan du bruker Notisblokk til å opprette en loggfil


Sammendrag


Er installert som standard under Tilbehør programgruppen Microsoft Notepad er et Tekstbehandling-verktøyet som følger med Windows. Du kan bruke den til å opprette en Loggtype fil som legger til gjeldende dato og klokkeslett hver gang Notisblokk-fil åpnes. Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter en loggfil med Notisblokk.

Hvis du vil ha mer informasjon


Slik oppretter du en fil i Notisblokk:

  1. Klikk Start, velg programmer, Tilbehørog deretter Notisblokk.
  2. Skriv inn . LOGG på første linje, og trykk deretter ENTER for å flytte til neste linje.
  3. Klikk Lagre somfil -menyen, skriver du inn et beskrivende navn for filen i filnavn -boksen, og klikk deretter OK. Neste gang du åpner filen, Merk at datoen og klokkeslettet har blitt lagt til på slutten av loggen, rett foran stedet der du kan legge til ny tekst. Du kan bruke denne funksjonen til å automatisk legge til gjeldende dato og klokkeslett hver loggoppføring.