"Sette opp..." meldinger i administrasjonssenteret for Microsoft 365

Gjelder: Office ProductsOffice 365 User and Domain Management

Problem


Du ser "sette opp..." meldinger for én eller flere av følgende tjenester i administrasjonssenteret for Microsoft 365:
 • Crm
 • Exchange
 • Identitetstjeneste
 • Administrasjon av mobilenheter
 • Portal for kontor 365
 • Office-abonnement
 • OneDrive for bedrifter
 • Planner
 • Power BI
 • Tjeneste for rettighetsadministrasjon
 • Sharepoint
 • Skype for bedrifter
 • Svaie
 • Yammer Enterprise

Løsning


Kontroller tilstanden til tjenestene som opplever problemet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer tjeneste tilstandsstatusen, kan du gå til vise status for tjenestene.Hvis helsen til alle berørte tjenester ser bra ut, og hvis det har gått mer enn 24 timer siden du først så dette problemet, kan du kontakte Office 365 teknisk støtte.Vi forstår at 24 timer kan virke som en lang tid. I mange tilfeller er vi allerede jobber med en løsning. Vennligst gi oss minst 24 timer for å fullføre en løsning.
Trenger du fremdeles hjelp? Gå til Microsoft Community.