Microsoft Management Reporter Report Viewer slutter å fungere når du viser en rapport

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2009Dynamics GP 2010Dynamics SL 2011

Symptomer


Når du viser en rapport i visningsprogrammet for rapport som inneholder et bilde, kan programmet slutte å svare og viser følgende melding:

Management reporter for Microsoft Dynamics ERP har sluttet å virke

Det vil også være en melding i Windows Hendelsesliste ligner på følgende:

Unntakstype: System.InvalidOperationException
Melding: Objektet er i bruk.

Program: ReportViewer.exe Framework versjon: v4.0.30319 beskrivelse: prosessen ble avsluttet på grunn av et ubehandlet unntak. Unntaksvis informasjon: System.InvalidOperationException stakk: på System.Drawing.Image.get_Width() på Microsoft.Dynamics.Performance.Reporting.Viewer.Pipelines.Native.Layout+Header.Measure (System.Drawing.Graphics, System.Drawing.Size)

Årsak


Dette er et kjent problem med Management Reporter Service Pack 2 og rapporter som inneholder et bilde. Dette problemet er rapportert som feil 475009.

Oppløsning


Fjerne bildet fra rapporten for å omgå dette problemet.