Feilmelding når du genererer en rapport i Microsoft Management Reporter: "det ble funnet ugyldige eller manglende data"

Gjelder: Dynamics GP 2010Microsoft Dynamics AX 2009Dynamics SL 2011

Symptomer


Når du genererer en rapport i Microsoft Management Reporter, får du følgende feilmelding:

Ugyldig eller manglende data oppstod under innlasting av rapporten og dens byggeblokker.Andre brukere kan generere samme rapport uten å ha mottatt denne feilen.

Årsak


Det er en ugyldig bane for plassering av filer.

Oppløsning


Klikk Verktøy og deretter Alternativer. Kontroller at du har en gyldig bane som er angitt i feltet Management Reporter filer plassering. Brukeren må ha minst Endre tillatelser til denne mappen.