Samleoppdateringen 2706705 er tilgjengelig for Microsoft Dynamics AX Retail for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 med samleoppdateringen 8 installert

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1Microsoft Dynamics AX for Retail

Denne artikkelen gjelder for Microsoft Dynamics AX i alle språkinnstillingene.

INTRODUKSJON


Denne artikkelen beskriver en enkelt samleoppdateringspakke for Microsoft Dynamics AX Retail for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) med samleoppdateringen 8 installert. Build-nummeret for denne samleoppdateringen er 5.0.1600.138.

Hvis du vil ha mer informasjonHvis du vil ha mer informasjon om samleoppdateringen 8 for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
2677618
Beskrivelse av samleoppdateringen 8 for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1


Disse hurtigreparasjonen samleoppdateringer er kumulative, og krever ikke installasjon av én samleoppdateringen tilstedeværelsen av den forrige hurtigreparasjon samleoppdateringer.

Hurtigreparasjoner som er inkludert i samleoppdateringen 2706705

Denne samleoppdateringen løser følgende problemer i Microsoft Dynamics AX 2009 med Service Pack 1.
KB-nummerBeskrivelse
2554025En ujevn bilag genereres når Retail POS-transaksjoner inkluderer et betalingsmiddel for gave kort og Thai-tegn vises feil i enkelte skjemaer i Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 oppdatering POSBUG #: 28524 (AXSE)
2565128Hurtigreparasjonen 2565128 er tilgjengelig for Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 oppdatering HeadquartersBUG #: 30222 (AXSE)feil #: 27099 (AXSE)
2591143Lagertransaksjoner oppdateres ikke riktig når overføringsordrer mottas og bestemte tyrkiske felt er ikke tilgjengelige i Microsoft Dynamics AX for Retail R2 RefreshBUG #: 30360 (AXSE)feil #: 31894 (AXSE)
2605713Viser en feil verdi for Retail-gruppe-feltet i rapporten detaljhandel og annullerte betalinger, er inkludert på feil måte når du bokfører setninger i Microsoft Dynamics AX for Retail R2 RefreshBUG #: 32306 (AXSE)feil #: 32472 (AXSE)
2629859Bestillinger og overføringsordrer i kan ikke mottas hvis en vare har dimensjonen Lagerlokasjon spores i Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 RefreshBUG #: 33327 (AXSE)feil #: 33328 (AXSE)
2636048Du kan ikke kompilere plugin-modulen når du legger til referanser i et nytt prosjekt som er opprettet for mva-plugin-modulen i Microsoft Dynamics AX for Retail R2 Refresh.BUG #: 35335 (AXSE)
2636574Du får feilmeldingen "skjemaet finner ikke konteksten til varselet herfra" når du klikker på "Gå til opprinnelse" Hvis et varsel som er satt opp for skjemaet "Retail elementer" i Microsoft Dynamics AX for Retail R2 RefreshBUG #: 33580 (AXSE)
2638657Den "Tillat overoppgjør" innstilling ignoreres, og en vranglås oppstår på grunn av RecID konflikter i Microsoft Dynamics AX for Retail POS-R2BUG #: 33920 (AXSE)feil #: 34189 (AXSE)
2638659Rabatten for varen er ikke tatt ut som forventet når du returnerer et element i Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R1-POSBUG #: 34247 (AXSE)
2638663En oppdatering er tilgjengelig for å støtte direkte tilgang eller andre IPv6-tilkoblinger i Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 RefreshBUG #: 33944 (AXSE)
2639045Dokumentet bekreftelse for salgsordre betalingstransaksjonen viser ikke mva-beløpet i Microsoft Dynamics AX for Retail R2 oppdatere. Men i henhold til Litauisk bestemmelser, skal mva-beløpet vises. Feil #: 34874 (AXSE)
2639059Hurtigreparasjonen 2639059 er tilgjengelig for Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 RefreshBUG #: 35351 (AXSE)feil #: 35425 (AXSE)feil #: 35442 (AXSE)
2639061Priser beregnes feil for varer som har mer enn én Målenhet og transaksjoner fra forskjellige terminaler er blandet sammen på feil måte i Microsoft Dynamics AX for Retail R2 oppdatere POSBUG #: 34889 (AXSE)feil #: 34523 (AXSE)
2647067Når du definerer en rabatt for flere kjøp på en vare som har flere enhet (UoMs) for salg i Microsoft Dynamics AX for Retail R2 oppdatere, beregnes rabatten på riktig måte for en målenhet. Imidlertid når elementet er lagt til ved å bruke en annen målenhet, priBUG #: 35259 (AXSE)feil #: 35260 (AXSE)
2647575Dimensjonsgruppen endres uventet når du endrer handelsgruppen for en vare og Z-rapporter kan ikke skrives ut på riktig måte i Microsoft Dynamics AX for Retail R2 oppdatere Headquarters.BUG #: 35203 (AXSE)
2654793Utgift-transaksjoner innlegget i en annen butikk-setningen, rabatt tilbud beregnes feil for returer og strekkoder kan ikke være lengre enn 20 tegn i Microsoft Dynamics AX for RetailBUG #: 35780 (AXSE)feil #: 36081 (AXSE)
2654794Du kan ikke angi en strekkode som inneholder mer enn 20 tegn i strekkode-feltene i Microsoft Dynamics AX for Retail R1-POSBUG #: 35735 (AXSE)
2654797Visse skjemaer godtar ikke data som er skannet gjennom en strekkodeskanner i Microsoft Dynamics AX for Retail R2 oppdatere POSBUG #: 36084 (AXSE)
2654798Lagerantallet kan ikke posteres i Microsoft Dynamics AX for Retail Headquarters som forventet hvis en lagertelling fra en butikk med telles antall som er lik zeroBUG #: 35804 (AXSE)
2654799Feltene Linjerabattbeløp og totalt rabattbeløp rabattene er beregnet eller returnerte feil i Microsoft Dynamics AX for RetailBUG #: 36233 (AXSE)
2660027Vekselbeløpet forfaller ikke respekterer avrunding innstillingene for kontanter betalingsmiddelet i Microsoft Dynamics AX for Retail-POSBUG #: 36279 (AXSE)
2665218Prisen på en vare er feil i Retail POS Hvis feltet "Pris per enhet" i forretningsavtalen er angitt i Microsoft Dynamics-AXBUG #: 36516 (AXSE)
2665219Du opplever treg ytelse når du skanner elementer inn i en transaksjon som inneholder mer enn 30 elementer i Microsoft Dynamics AX for Retail R2 oppdatere POSBUG #: 35984 (AXSE)
2665221Bilag Betalingslinjene genereres ikke med økonomiske dimensjoner som er angitt for betalingsmiddel eller lagre i Microsoft Dynamics AX for Retail R2 RefreshBUG #: 36107 (AXSE)
2666268Du får feilmeldingen "en ubalanserte X ++ TTSBEGIN/TTSCOMMIT-par ble funnet" når du kjører Beregn-setningen POS postering i Microsoft Dynamics AX for Retail R2 oppdatere HeadquartersBUG #: 36894 (AXSE)
2667059Samlerabatter og rabattilbud virker ikke når du angir typen rabatt i rabattlinjer til alle i Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 RefreshBUG #: 36975 (AXSE)
2670914Prisen med mva kan ikke vises for linjeelementer i et mottak i Retail POS i Microsoft Dynamics AX for Retail R2 oppdatere og Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2BUG #: 36538 (AXSE)
2675644Brutto priser kan ikke vises for transaksjonen linjeelementer i Microsoft Dynamics AX 2009 R2 oppdatere Kvitteringen og Microsoft Dynamics AX Retail 2009 R2 POSBUG #: 37817 (AXSE)
2678644Du kan ikke endre prisen på en vare til null ved hjelp av funksjonen Prisoverstyring i Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 oppdatering POSBUG #: 37868 (AXSE)
2681948Du kan ikke legge til en annen på kontoen kundebetaling selv om den opprinnelige betalingen annulleres i Microsoft Dynamics AX 2009 R2 oppdatere Kvitteringen og Microsoft Dynamics AX Retail 2009 R2 POSBUG #: 38140 (AXSE)
2682823Ugyldig varerelasjonene kan lagres i noen form for rabatt uventet i Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 oppdatering HeadquartersBUG #: 38230 (AXSE)
2685770En suspendert transaksjon viser ikke informasjon om varen og antallet i Microsoft Dynamics AX 2009 R2 oppdatere Kvitteringen og Microsoft Dynamics AX Retail 2009 R2 POSBUG #: 38551 (AXSE)feil #: 38720 (AXSE)
2687731Betalingsmiddel avrunding vises ikke i et mottak hvis tilsvarende transaksjonsbeløpet slutter med 0,05 i Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 oppdatering POSBUG #: 38794 (AXSE)
2688138Systemet setter inn ugyldige data i RBOPOSBATCHTABLE-tabellen når en ansatt lukker en bunke to ganger i Microsoft Dynamics AX 2009 for detaljhandel R2 RefreshBUG #: 39198 (AXSE)
2715389Du kan ikke kompilere produktmodellen som standard ved å bruke eksempeldata i Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 oppdatering med Brasil-lokalisering installert. Feil #: 43406 (AXSE)
2711625Du kan ikke bokføre setningen Hvis en varepris inneholder mer enn to desimaler i Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 oppdatering med Brasil-lokalisering installert. Feil #: 43573 (AXSE)
2711626POS anser ikke grunnleggende kostprisen som er angitt i Headquarters i Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 oppdatering med Brasil-lokalisering installert når du selger en type servicevare i POS. Feil #: 43574 (AXSE)
2711634Delkode knapper for infokoden er duplisert når du klikker Lukk-knappen (X) i Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 Oppdater POS med Brasil-lokalisering installert. Feil #: 43760 (AXSE)
2713830Rapporten for en operasjon for Float posten viser ikke navnet operator i Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 oppdatering med Brasil-lokalisering installert. Feil #: 43762 (AXSE)
2713121Navnet ansatte overføres ikke fra databasen Hovedkontor til POS-databasen i Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 oppdatering med Brasil-lokalisering installert. Feil #: 43763 (AXSE)
2715225Endringen i POS blir ikke lagret i tabellen RBOTransactionPaymentTrans i Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 R2 oppdatering med Brasil-lokalisering installert. Feil #: 44012 (AXSE)

Informasjon om hurtigreparasjon

En støttet hurtigreparasjon samleoppdatering er tilgjengelig fra Microsoft. Finnes delen "Nedlasting av hurtigreparasjoner tilgjengelig" øverst i denne Knowledge Base-artikkelen. Hvis du oppstår et problem å laste ned, installere denne hurtigreparasjonen, eller har andre tekniske spørsmål, kontakter du-partneren din eller, hvis registrert i en støtteplan direkte med Microsoft, kan du kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics og opprette en ny kundestøtteforespørsel. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Du kan også kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for bestemte telefonnumre i landet. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:

PartnereKunderI spesielle tilfeller avgifter som vanligvis påløper for støtte samtaler kan avbrytes hvis en kundestøttemedarbeider for Microsoft Dynamics og beslektede produkter avgjør at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for alle ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av den gjeldende oppdateringen.

Hvis du er en kunde, og hvis du ikke har en Premier Support-avtale med Microsoft, må du kontakte-partneren din for å få hurtigreparasjonen.

Installasjonsinformasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer denne samleoppdateringen, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
893082 hvordan du installerer en hurtigreparasjon fra Microsoft Dynamics AX

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 installert for å bruke denne samleoppdateringen.

Krav om omstart

Når du har installert denne hurtigreparasjonen, må du starte tjenesten Application Object Server (AOS).

Filinformasjon

Den globale versjonen av denne samleoppdateringen har filattributtene (eller senere filattributter) som er oppført i følgende tabell. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, kan du bruke kategorien tidssone under dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
For Microsoft Dynamics AX for Retail Headquarters for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidPlattform
Axupdate.exeIkke tilgjengelig65,89618-Feb-201200:02x86
Axdocen-us.ald.gzIkke tilgjengelig4,45923-May-201210:49Ikke tilgjengelig
Axdrmar.ald.gzIkke tilgjengelig18,87523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmcs.ald.gzIkke tilgjengelig17,83523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmda.ald.gzIkke tilgjengelig16,85323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmde-at.ald.gzIkke tilgjengelig17,82223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig17,81823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmde.ald.gzIkke tilgjengelig17,82223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-au.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig15,26223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-in.ald.gzIkke tilgjengelig15,26123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-my.ald.gzIkke tilgjengelig15,26723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig15,27823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-us.ald.gzIkke tilgjengelig15,26123-May-201210:49Ikke tilgjengelig
Axdrmen-za.ald.gzIkke tilgjengelig15,27123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig17,08723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmes.ald.gzIkke tilgjengelig17,09123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmet.ald.gzIkke tilgjengelig16,84023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfi.ald.gzIkke tilgjengelig17,16123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig17,50323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig17,50523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig17,50323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr.ald.gzIkke tilgjengelig17,50323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmhe.ald.gzIkke tilgjengelig18,19923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmhu.ald.gzIkke tilgjengelig18,42423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmis.ald.gzIkke tilgjengelig17,88523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,78423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmit.ald.gzIkke tilgjengelig16,78423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmja.ald.gzIkke tilgjengelig19,45223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmlt.ald.gzIkke tilgjengelig17,74223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmlv.ald.gzIkke tilgjengelig17,58823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig16,71923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,96723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmnl.ald.gzIkke tilgjengelig16,96723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmpl.ald.gzIkke tilgjengelig18,28623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig16,95923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmru.ald.gzIkke tilgjengelig20,83323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmsv.ald.gzIkke tilgjengelig16,89823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmth.ald.gzIkke tilgjengelig21 93623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmtr.ald.gzIkke tilgjengelig17,28723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig17,81223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshar.ald.gzIkke tilgjengelig17,96923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshcs.ald.gzIkke tilgjengelig17,10723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshda.ald.gzIkke tilgjengelig15,98623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshde-at.ald.gzIkke tilgjengelig16,69623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,69723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshde.ald.gzIkke tilgjengelig16,69123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-au.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig14,75323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig14,75323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-in.ald.gzIkke tilgjengelig14,74723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-my.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig14,76423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-us.ald.gzIkke tilgjengelig14,74123-May-201210:49Ikke tilgjengelig
Axfshen-za.ald.gzIkke tilgjengelig14,75323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig16,43723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshes.ald.gzIkke tilgjengelig16,42223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshet.ald.gzIkke tilgjengelig15,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfi.ald.gzIkke tilgjengelig16,10323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,77323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig16,83723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,77323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr.ald.gzIkke tilgjengelig16,77323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshhe.ald.gzIkke tilgjengelig17,14923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshhu.ald.gzIkke tilgjengelig17,50823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshis.ald.gzIkke tilgjengelig16,71923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,18923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshit.ald.gzIkke tilgjengelig16,18923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshja.ald.gzIkke tilgjengelig18,13823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshlt.ald.gzIkke tilgjengelig16,65923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshlv.ald.gzIkke tilgjengelig16,76423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig15,77223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,03023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshnl.ald.gzIkke tilgjengelig16,03023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshpl.ald.gzIkke tilgjengelig17,36823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig16,40823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshru.ald.gzIkke tilgjengelig20,36723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshsv.ald.gzIkke tilgjengelig16,05923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshth.ald.gzIkke tilgjengelig21,52123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshtr.ald.gzIkke tilgjengelig16,61723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig17,08523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtar.ald.gzIkke tilgjengelig17,95823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtcs.ald.gzIkke tilgjengelig16,74323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtda.ald.gzIkke tilgjengelig15,93723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtde-at.ald.gzIkke tilgjengelig16,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtde.ald.gzIkke tilgjengelig16,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-au.ald.gzIkke tilgjengelig14,44023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-ca.ald.gzIkke tilgjengelig14,43623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-gb.ald.gzIkke tilgjengelig14,43023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-ie.ald.gzIkke tilgjengelig14,44023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-in.ald.gzIkke tilgjengelig14,45223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-my.ald.gzIkke tilgjengelig14,45823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-nz.ald.gzIkke tilgjengelig14,44023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-sg.ald.gzIkke tilgjengelig14,46423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-us.ald.gzIkke tilgjengelig14,43523-May-201210:49Ikke tilgjengelig
Axhhten-za.ald.gzIkke tilgjengelig14,43123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig16,34223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtes.ald.gzIkke tilgjengelig16,30223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtet.ald.gzIkke tilgjengelig15,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfi.ald.gzIkke tilgjengelig16,11523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,90423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig16,95523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,90423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr.ald.gzIkke tilgjengelig16,90423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhthe.ald.gzIkke tilgjengelig17,14723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhthu.ald.gzIkke tilgjengelig17,24023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtis.ald.gzIkke tilgjengelig16,62023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,16523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtit.ald.gzIkke tilgjengelig16,16523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtja.ald.gzIkke tilgjengelig18,18123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtlt.ald.gzIkke tilgjengelig16,34023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtlv.ald.gzIkke tilgjengelig16,42023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig15,61623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig15,93323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtnl.ald.gzIkke tilgjengelig15,93323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtpl.ald.gzIkke tilgjengelig17,15523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig16,40523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtru.ald.gzIkke tilgjengelig20,30123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtsv.ald.gzIkke tilgjengelig16,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtth.ald.gzIkke tilgjengelig21,01223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhttr.ald.gzIkke tilgjengelig16,17723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig16,78623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisar.ald.gzIkke tilgjengelig5,45023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpiscs.ald.gzIkke tilgjengelig5,16623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisda.ald.gzIkke tilgjengelig4,85123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisde-at.ald.gzIkke tilgjengelig4,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig4,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisde.ald.gzIkke tilgjengelig4,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-au.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-in.ald.gzIkke tilgjengelig4,47423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-my.ald.gzIkke tilgjengelig4,47523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig4,47523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-us.ald.gzIkke tilgjengelig4,47023-May-201210:49Ikke tilgjengelig
Axpisen-za.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpises-mx.ald.gzIkke tilgjengelig4,89323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpises.ald.gzIkke tilgjengelig4,88423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpiset.ald.gzIkke tilgjengelig4,80723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfi.ald.gzIkke tilgjengelig4,87623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig5,04723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig5,05723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig5,04723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr.ald.gzIkke tilgjengelig5,04723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpishe.ald.gzIkke tilgjengelig5,10123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpishu.ald.gzIkke tilgjengelig5,22723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisis.ald.gzIkke tilgjengelig5,08423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig4,77523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisit.ald.gzIkke tilgjengelig4,77523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisja.ald.gzIkke tilgjengelig5,69923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpislt.ald.gzIkke tilgjengelig5,06723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpislv.ald.gzIkke tilgjengelig5,04623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig4,73023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig4,83423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisnl.ald.gzIkke tilgjengelig4,83423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpispl.ald.gzIkke tilgjengelig5,20123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpispt-br.ald.gzIkke tilgjengelig4,86223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisru.ald.gzIkke tilgjengelig6,03023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpissv.ald.gzIkke tilgjengelig4,86923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisth.ald.gzIkke tilgjengelig6,16223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpistr.ald.gzIkke tilgjengelig4,97523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpiszh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig5,29023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposar.ald.gzIkke tilgjengelig22,27923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposcs.ald.gzIkke tilgjengelig21,20723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposda.ald.gzIkke tilgjengelig19,85423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposde-at.ald.gzIkke tilgjengelig20,85423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig20,85223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposde.ald.gzIkke tilgjengelig20,85423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-au.ald.gzIkke tilgjengelig18,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig17,96823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig17,99523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig17,99723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-in.ald.gzIkke tilgjengelig17,96723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-my.ald.gzIkke tilgjengelig17,99723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig18,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig18,01123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-us.ald.gzIkke tilgjengelig17,96423-May-201210:49Ikke tilgjengelig
Axposen-za.ald.gzIkke tilgjengelig17,98623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig20,03723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposes.ald.gzIkke tilgjengelig20,02923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposet.ald.gzIkke tilgjengelig19,88123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfi.ald.gzIkke tilgjengelig20,16323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig20,58423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig20,62523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig20,58423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr.ald.gzIkke tilgjengelig20,58423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposhe.ald.gzIkke tilgjengelig20,94223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposhu.ald.gzIkke tilgjengelig21,72723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposis.ald.gzIkke tilgjengelig20,86023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig19,74223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposit.ald.gzIkke tilgjengelig19,74223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposja.ald.gzIkke tilgjengelig23,38923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposlt.ald.gzIkke tilgjengelig20,97223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposlv.ald.gzIkke tilgjengelig20,97123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig19,44623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig19,83023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposnl.ald.gzIkke tilgjengelig19,83023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpospl.ald.gzIkke tilgjengelig21,37223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpospt-br.ald.gzIkke tilgjengelig20,09723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposru.ald.gzIkke tilgjengelig25,10123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpossv.ald.gzIkke tilgjengelig19,86523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposth.ald.gzIkke tilgjengelig25,27523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpostr.ald.gzIkke tilgjengelig20,35323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig22,07623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboar.ald.gzIkke tilgjengelig58,42123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbocs.ald.gzIkke tilgjengelig54,21823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboda.ald.gzIkke tilgjengelig50,01923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbode-at.ald.gzIkke tilgjengelig53,64523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbode-ch.ald.gzIkke tilgjengelig53,63323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbode.ald.gzIkke tilgjengelig53,64523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-au.ald.gzIkke tilgjengelig46,51323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig46,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig46,48723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig46,50423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-in.ald.gzIkke tilgjengelig46,49823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-my.ald.gzIkke tilgjengelig46,57423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig46,51823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig46,60523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-us.ald.gzIkke tilgjengelig46,49423-May-201210:49Ikke tilgjengelig
Axrboen-za.ald.gzIkke tilgjengelig46,47123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig52,38823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboes.ald.gzIkke tilgjengelig52,29023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboet.ald.gzIkke tilgjengelig50,86423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofi.ald.gzIkke tilgjengelig51,63723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr-be.ald.gzIkke tilgjengelig53,60023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig53,78823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig53,60023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr.ald.gzIkke tilgjengelig53,60023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbohe.ald.gzIkke tilgjengelig55,28623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbohu.ald.gzIkke tilgjengelig55,08823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbois.ald.gzIkke tilgjengelig53,34423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig51,21523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboit.ald.gzIkke tilgjengelig51,21523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboja.ald.gzIkke tilgjengelig58,48923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbolt.ald.gzIkke tilgjengelig53,73423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbolv.ald.gzIkke tilgjengelig53,88823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbonb-no.ald.gzIkke tilgjengelig49,69523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbonl-be.ald.gzIkke tilgjengelig50,72823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbonl.ald.gzIkke tilgjengelig50,73423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbopl.ald.gzIkke tilgjengelig55,77523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbopt-br.ald.gzIkke tilgjengelig52,52823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboru.ald.gzIkke tilgjengelig65,79023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbosv.ald.gzIkke tilgjengelig50,75723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboth.ald.gzIkke tilgjengelig68,10123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbotr.ald.gzIkke tilgjengelig52,30023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbozh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig54,50023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdar.ald.gzIkke tilgjengelig3,33123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdcs.ald.gzIkke tilgjengelig300023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdda.ald.gzIkke tilgjengelig2,70323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdde-at.ald.gzIkke tilgjengelig2,85523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig2,85023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdde.ald.gzIkke tilgjengelig2,85523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-au.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-ca.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-gb.ald.gzIkke tilgjengelig2,56323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-ie.ald.gzIkke tilgjengelig2,56323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-in.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-my.ald.gzIkke tilgjengelig2,56823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-nz.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-sg.ald.gzIkke tilgjengelig2,57323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-us.ald.gzIkke tilgjengelig2,55623-May-201210:49Ikke tilgjengelig
Axrsden-za.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig2,84023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdes.ald.gzIkke tilgjengelig2,84823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdet.ald.gzIkke tilgjengelig2,79123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfi.ald.gzIkke tilgjengelig2,91723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig3,00123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig3,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig3,00123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr.ald.gzIkke tilgjengelig3,00123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdhe.ald.gzIkke tilgjengelig2,99423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdhu.ald.gzIkke tilgjengelig3,02123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdis.ald.gzIkke tilgjengelig2,96323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig2,82323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdit.ald.gzIkke tilgjengelig2,82323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdja.ald.gzIkke tilgjengelig3,46823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdlt.ald.gzIkke tilgjengelig3,02423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdlv.ald.gzIkke tilgjengelig2,94723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig2,75223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig2,78523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdnl.ald.gzIkke tilgjengelig2,78323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdpl.ald.gzIkke tilgjengelig3,21723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig2,85123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdru.ald.gzIkke tilgjengelig3,76823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdsv.ald.gzIkke tilgjengelig2,76023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdth.ald.gzIkke tilgjengelig3,83923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdtr.ald.gzIkke tilgjengelig2,89623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig3,24323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axsl1.aod.gzIkke tilgjengelig10,692,03123-May-201210:49Ikke tilgjengelig
Axsl1.version.gzIkke tilgjengelig18723-May-201210:49Ikke tilgjengelig
Retailheadquarters.mspIkke tilgjengelig816,12823-May-201215:10Ikke tilgjengelig
Retailheadquarters_x64.mspIkke tilgjengelig816,12823-May-201215:11Ikke tilgjengelig
Axsetupsp.exe5.0.1600.1381,632,48823-May-201215:08x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig19,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll5.0.1100.9150,44018-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig22,38418-Feb-201200:02x64
For Microsoft Dynamics AX Retail Headquarters for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 for India (IN), Japan (JP), Kina (CN), Thailand (TH) og Brasil (BR)-områder
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidPlattform
Axupdate.exeIkke tilgjengelig65,89618-Feb-201200:02x86
Axdrmar.ald.gzIkke tilgjengelig18,87523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmcs.ald.gzIkke tilgjengelig17,83523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmda.ald.gzIkke tilgjengelig16,85323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmde-at.ald.gzIkke tilgjengelig17,82223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig17,81823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmde.ald.gzIkke tilgjengelig17,82223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-au.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig15,26223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-in.ald.gzIkke tilgjengelig15,26123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-my.ald.gzIkke tilgjengelig15,26723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig15,27823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-us.ald.gzIkke tilgjengelig15,26123-May-201210:33Ikke tilgjengelig
Axdrmen-za.ald.gzIkke tilgjengelig15,27123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig17,08723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmes.ald.gzIkke tilgjengelig17,09123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmet.ald.gzIkke tilgjengelig16,84023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfi.ald.gzIkke tilgjengelig17,16123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig17,50323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig17,50523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig17,50323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr.ald.gzIkke tilgjengelig17,50323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmhe.ald.gzIkke tilgjengelig18,19923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmhu.ald.gzIkke tilgjengelig18,42423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmis.ald.gzIkke tilgjengelig17,88523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,78423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmit.ald.gzIkke tilgjengelig16,78423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmja.ald.gzIkke tilgjengelig19,45223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmlt.ald.gzIkke tilgjengelig17,74223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmlv.ald.gzIkke tilgjengelig17,58823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig16,71923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,96723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmnl.ald.gzIkke tilgjengelig16,96723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmpl.ald.gzIkke tilgjengelig18,28623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig16,95923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmru.ald.gzIkke tilgjengelig20,83323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmsv.ald.gzIkke tilgjengelig16,89823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmth.ald.gzIkke tilgjengelig21 93623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmtr.ald.gzIkke tilgjengelig17,28723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig17,81223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshar.ald.gzIkke tilgjengelig17,96923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshcs.ald.gzIkke tilgjengelig17,10723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshda.ald.gzIkke tilgjengelig15,98623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshde-at.ald.gzIkke tilgjengelig16,69623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,69723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshde.ald.gzIkke tilgjengelig16,69123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-au.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig14,75323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig14,75323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-in.ald.gzIkke tilgjengelig14,74723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-my.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig14,76423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-us.ald.gzIkke tilgjengelig14,74123-May-201210:33Ikke tilgjengelig
Axfshen-za.ald.gzIkke tilgjengelig14,75323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig16,43723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshes.ald.gzIkke tilgjengelig16,42223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshet.ald.gzIkke tilgjengelig15,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfi.ald.gzIkke tilgjengelig16,10323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,77323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig16,83723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,77323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr.ald.gzIkke tilgjengelig16,77323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshhe.ald.gzIkke tilgjengelig17,14923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshhu.ald.gzIkke tilgjengelig17,50823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshis.ald.gzIkke tilgjengelig16,71923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,18923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshit.ald.gzIkke tilgjengelig16,18923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshja.ald.gzIkke tilgjengelig18,13823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshlt.ald.gzIkke tilgjengelig16,65923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshlv.ald.gzIkke tilgjengelig16,76423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig15,77223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,03023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshnl.ald.gzIkke tilgjengelig16,03023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshpl.ald.gzIkke tilgjengelig17,36823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig16,40823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshru.ald.gzIkke tilgjengelig20,36723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshsv.ald.gzIkke tilgjengelig16,05923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshth.ald.gzIkke tilgjengelig21,52123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshtr.ald.gzIkke tilgjengelig16,61723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig17,08523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtar.ald.gzIkke tilgjengelig17,95823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtcs.ald.gzIkke tilgjengelig16,74323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtda.ald.gzIkke tilgjengelig15,93723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtde-at.ald.gzIkke tilgjengelig16,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtde.ald.gzIkke tilgjengelig16,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-au.ald.gzIkke tilgjengelig14,44023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-ca.ald.gzIkke tilgjengelig14,43623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-gb.ald.gzIkke tilgjengelig14,43023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-ie.ald.gzIkke tilgjengelig14,44023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-in.ald.gzIkke tilgjengelig14,45223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-my.ald.gzIkke tilgjengelig14,45823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-nz.ald.gzIkke tilgjengelig14,44023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-sg.ald.gzIkke tilgjengelig14,46423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-us.ald.gzIkke tilgjengelig14,43523-May-201210:33Ikke tilgjengelig
Axhhten-za.ald.gzIkke tilgjengelig14,43123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig16,34223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtes.ald.gzIkke tilgjengelig16,30223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtet.ald.gzIkke tilgjengelig15,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfi.ald.gzIkke tilgjengelig16,11523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,90423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig16,95523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,90423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr.ald.gzIkke tilgjengelig16,90423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhthe.ald.gzIkke tilgjengelig17,14723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhthu.ald.gzIkke tilgjengelig17,24023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtis.ald.gzIkke tilgjengelig16,62023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,16523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtit.ald.gzIkke tilgjengelig16,16523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtja.ald.gzIkke tilgjengelig18,18123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtlt.ald.gzIkke tilgjengelig16,34023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtlv.ald.gzIkke tilgjengelig16,42023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig15,61623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig15,93323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtnl.ald.gzIkke tilgjengelig15,93323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtpl.ald.gzIkke tilgjengelig17,15523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig16,40523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtru.ald.gzIkke tilgjengelig20,30123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtsv.ald.gzIkke tilgjengelig16,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtth.ald.gzIkke tilgjengelig21,01223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhttr.ald.gzIkke tilgjengelig16,17723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig16,78623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisar.ald.gzIkke tilgjengelig5,45023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpiscs.ald.gzIkke tilgjengelig5,16623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisda.ald.gzIkke tilgjengelig4,85123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisde-at.ald.gzIkke tilgjengelig4,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig4,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisde.ald.gzIkke tilgjengelig4,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-au.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-in.ald.gzIkke tilgjengelig4,47423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-my.ald.gzIkke tilgjengelig4,47523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig4,47523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-us.ald.gzIkke tilgjengelig4,47023-May-201210:33Ikke tilgjengelig
Axpisen-za.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpises-mx.ald.gzIkke tilgjengelig4,89323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpises.ald.gzIkke tilgjengelig4,88423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpiset.ald.gzIkke tilgjengelig4,80723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfi.ald.gzIkke tilgjengelig4,87623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig5,04723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig5,05723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig5,04723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr.ald.gzIkke tilgjengelig5,04723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpishe.ald.gzIkke tilgjengelig5,10123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpishu.ald.gzIkke tilgjengelig5,22723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisis.ald.gzIkke tilgjengelig5,08423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig4,77523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisit.ald.gzIkke tilgjengelig4,77523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisja.ald.gzIkke tilgjengelig5,69923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpislt.ald.gzIkke tilgjengelig5,06723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpislv.ald.gzIkke tilgjengelig5,04623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig4,73023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig4,83423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisnl.ald.gzIkke tilgjengelig4,83423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpispl.ald.gzIkke tilgjengelig5,20123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpispt-br.ald.gzIkke tilgjengelig4,86223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisru.ald.gzIkke tilgjengelig6,03023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpissv.ald.gzIkke tilgjengelig4,86923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisth.ald.gzIkke tilgjengelig6,16223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpistr.ald.gzIkke tilgjengelig4,97523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpiszh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig5,29023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposar.ald.gzIkke tilgjengelig22,27923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposcs.ald.gzIkke tilgjengelig21,20723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposda.ald.gzIkke tilgjengelig19,85423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposde-at.ald.gzIkke tilgjengelig20,85423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig20,85223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposde.ald.gzIkke tilgjengelig20,85423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-au.ald.gzIkke tilgjengelig18,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig17,96823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig17,99523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig17,99723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-in.ald.gzIkke tilgjengelig17,96723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-my.ald.gzIkke tilgjengelig17,99723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig18,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig18,01123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-us.ald.gzIkke tilgjengelig17,96423-May-201210:33Ikke tilgjengelig
Axposen-za.ald.gzIkke tilgjengelig17,98623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig20,03723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposes.ald.gzIkke tilgjengelig20,02923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposet.ald.gzIkke tilgjengelig19,88123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfi.ald.gzIkke tilgjengelig20,16323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig20,58423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig20,62523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig20,58423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr.ald.gzIkke tilgjengelig20,58423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposhe.ald.gzIkke tilgjengelig20,94223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposhu.ald.gzIkke tilgjengelig21,72723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposis.ald.gzIkke tilgjengelig20,86023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig19,74223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposit.ald.gzIkke tilgjengelig19,74223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposja.ald.gzIkke tilgjengelig23,38923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposlt.ald.gzIkke tilgjengelig20,97223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposlv.ald.gzIkke tilgjengelig20,97123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig19,44623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig19,83023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposnl.ald.gzIkke tilgjengelig19,83023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpospl.ald.gzIkke tilgjengelig21,37223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpospt-br.ald.gzIkke tilgjengelig20,09723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposru.ald.gzIkke tilgjengelig25,10123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpossv.ald.gzIkke tilgjengelig19,86523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposth.ald.gzIkke tilgjengelig25,27523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpostr.ald.gzIkke tilgjengelig20,35323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig22,07623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboar.ald.gzIkke tilgjengelig58,42123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbocs.ald.gzIkke tilgjengelig54,21823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboda.ald.gzIkke tilgjengelig50,01923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbode-at.ald.gzIkke tilgjengelig53,64523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbode-ch.ald.gzIkke tilgjengelig53,63323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbode.ald.gzIkke tilgjengelig53,64523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-au.ald.gzIkke tilgjengelig46,51323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig46,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig46,48723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig46,50423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-in.ald.gzIkke tilgjengelig46,49823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-my.ald.gzIkke tilgjengelig46,57423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig46,51823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig46,60523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-us.ald.gzIkke tilgjengelig46,49423-May-201210:33Ikke tilgjengelig
Axrboen-za.ald.gzIkke tilgjengelig46,47123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig52,38823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboes.ald.gzIkke tilgjengelig52,29023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboet.ald.gzIkke tilgjengelig50,86423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofi.ald.gzIkke tilgjengelig51,63723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr-be.ald.gzIkke tilgjengelig53,60023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig53,78823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig53,60023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr.ald.gzIkke tilgjengelig53,60023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbohe.ald.gzIkke tilgjengelig55,28623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbohu.ald.gzIkke tilgjengelig55,08823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbois.ald.gzIkke tilgjengelig53,34423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig51,21523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboit.ald.gzIkke tilgjengelig51,21523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboja.ald.gzIkke tilgjengelig58,48923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbolt.ald.gzIkke tilgjengelig53,73423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbolv.ald.gzIkke tilgjengelig53,88823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbonb-no.ald.gzIkke tilgjengelig49,69523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbonl-be.ald.gzIkke tilgjengelig50,72823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbonl.ald.gzIkke tilgjengelig50,73423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbopl.ald.gzIkke tilgjengelig55,77523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbopt-br.ald.gzIkke tilgjengelig52,52823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboru.ald.gzIkke tilgjengelig65,79023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbosv.ald.gzIkke tilgjengelig50,75723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboth.ald.gzIkke tilgjengelig68,10123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbotr.ald.gzIkke tilgjengelig52,30023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbozh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig54,50023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdar.ald.gzIkke tilgjengelig3,33123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdcs.ald.gzIkke tilgjengelig300023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdda.ald.gzIkke tilgjengelig2,70323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdde-at.ald.gzIkke tilgjengelig2,85523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig2,85023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdde.ald.gzIkke tilgjengelig2,85523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-au.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-ca.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-gb.ald.gzIkke tilgjengelig2,56323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-ie.ald.gzIkke tilgjengelig2,56323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-in.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-my.ald.gzIkke tilgjengelig2,56823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-nz.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-sg.ald.gzIkke tilgjengelig2,57323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-us.ald.gzIkke tilgjengelig2,55623-May-201210:33Ikke tilgjengelig
Axrsden-za.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig2,84023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdes.ald.gzIkke tilgjengelig2,84823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdet.ald.gzIkke tilgjengelig2,79123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfi.ald.gzIkke tilgjengelig2,91723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig3,00123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig3,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig3,00123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr.ald.gzIkke tilgjengelig3,00123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdhe.ald.gzIkke tilgjengelig2,99423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdhu.ald.gzIkke tilgjengelig3,02123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdis.ald.gzIkke tilgjengelig2,96323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig2,82323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdit.ald.gzIkke tilgjengelig2,82323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdja.ald.gzIkke tilgjengelig3,46823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdlt.ald.gzIkke tilgjengelig3,02423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdlv.ald.gzIkke tilgjengelig2,94723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig2,75223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig2,78523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdnl.ald.gzIkke tilgjengelig2,78323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdpl.ald.gzIkke tilgjengelig3,21723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig2,85123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdru.ald.gzIkke tilgjengelig3,76823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdsv.ald.gzIkke tilgjengelig2,76023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdth.ald.gzIkke tilgjengelig3,83923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdtr.ald.gzIkke tilgjengelig2,89623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig3,24323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axsl1.aod.gzIkke tilgjengelig10,556,34523-May-201210:33Ikke tilgjengelig
Axsl1.version.gzIkke tilgjengelig17323-May-201210:33Ikke tilgjengelig
Retailheadquarters.mspIkke tilgjengelig816,12823-May-201215:10Ikke tilgjengelig
Axsetupsp.exe5.0.1600.1381,632,48823-May-201215:08x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig19,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll5.0.1100.9150,44018-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig22,38418-Feb-201200:02x64
For Microsoft Dynamics AX Retail Headquarters for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 for region Øst-Europa (EE)
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidPlattform
Axupdate.exeIkke tilgjengelig65,89618-Feb-201200:02x86
Axdrmar.ald.gzIkke tilgjengelig18,87523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmcs.ald.gzIkke tilgjengelig17,83523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmda.ald.gzIkke tilgjengelig16,85323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmde-at.ald.gzIkke tilgjengelig17,82223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig17,81823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmde.ald.gzIkke tilgjengelig17,82223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-au.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig15,26223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-in.ald.gzIkke tilgjengelig15,26123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-my.ald.gzIkke tilgjengelig15,26723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig15,27823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-us.ald.gzIkke tilgjengelig15,26123-May-201209:57Ikke tilgjengelig
Axdrmen-za.ald.gzIkke tilgjengelig15,27123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig17,08723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmes.ald.gzIkke tilgjengelig17,09123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmet.ald.gzIkke tilgjengelig16,84023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfi.ald.gzIkke tilgjengelig17,16123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig17,50323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig17,50523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig17,50323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr.ald.gzIkke tilgjengelig17,50323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmhe.ald.gzIkke tilgjengelig18,19923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmhu.ald.gzIkke tilgjengelig18,42423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmis.ald.gzIkke tilgjengelig17,88523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,78423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmit.ald.gzIkke tilgjengelig16,78423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmja.ald.gzIkke tilgjengelig19,45223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmlt.ald.gzIkke tilgjengelig17,74223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmlv.ald.gzIkke tilgjengelig17,58823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig16,71923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,96723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmnl.ald.gzIkke tilgjengelig16,96723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmpl.ald.gzIkke tilgjengelig18,28623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig16,95923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmru.ald.gzIkke tilgjengelig20,83323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmsv.ald.gzIkke tilgjengelig16,89823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmth.ald.gzIkke tilgjengelig21 93623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmtr.ald.gzIkke tilgjengelig17,28723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig17,81223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshar.ald.gzIkke tilgjengelig17,96923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshcs.ald.gzIkke tilgjengelig17,10723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshda.ald.gzIkke tilgjengelig15,98623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshde-at.ald.gzIkke tilgjengelig16,69623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,69723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshde.ald.gzIkke tilgjengelig16,69123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-au.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig14,75323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig14,75323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-in.ald.gzIkke tilgjengelig14,74723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-my.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig14,76423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-us.ald.gzIkke tilgjengelig14,74123-May-201209:57Ikke tilgjengelig
Axfshen-za.ald.gzIkke tilgjengelig14,75323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig16,43723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshes.ald.gzIkke tilgjengelig16,42223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshet.ald.gzIkke tilgjengelig15,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfi.ald.gzIkke tilgjengelig16,10323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,77323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig16,83723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,77323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr.ald.gzIkke tilgjengelig16,77323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshhe.ald.gzIkke tilgjengelig17,14923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshhu.ald.gzIkke tilgjengelig17,50823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshis.ald.gzIkke tilgjengelig16,71923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,18923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshit.ald.gzIkke tilgjengelig16,18923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshja.ald.gzIkke tilgjengelig18,13823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshlt.ald.gzIkke tilgjengelig16,65923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshlv.ald.gzIkke tilgjengelig16,76423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig15,77223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,03023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshnl.ald.gzIkke tilgjengelig16,03023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshpl.ald.gzIkke tilgjengelig17,36823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig16,40823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshru.ald.gzIkke tilgjengelig20,36723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshsv.ald.gzIkke tilgjengelig16,05923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshth.ald.gzIkke tilgjengelig21,52123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshtr.ald.gzIkke tilgjengelig16,61723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig17,08523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtar.ald.gzIkke tilgjengelig17,95823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtcs.ald.gzIkke tilgjengelig16,74323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtda.ald.gzIkke tilgjengelig15,93723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtde-at.ald.gzIkke tilgjengelig16,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtde.ald.gzIkke tilgjengelig16,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-au.ald.gzIkke tilgjengelig14,44023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-ca.ald.gzIkke tilgjengelig14,43623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-gb.ald.gzIkke tilgjengelig14,43023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-ie.ald.gzIkke tilgjengelig14,44023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-in.ald.gzIkke tilgjengelig14,45223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-my.ald.gzIkke tilgjengelig14,45823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-nz.ald.gzIkke tilgjengelig14,44023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-sg.ald.gzIkke tilgjengelig14,46423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-us.ald.gzIkke tilgjengelig14,43523-May-201209:57Ikke tilgjengelig
Axhhten-za.ald.gzIkke tilgjengelig14,43123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig16,34223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtes.ald.gzIkke tilgjengelig16,30223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtet.ald.gzIkke tilgjengelig15,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfi.ald.gzIkke tilgjengelig16,11523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,90423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig16,95523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,90423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr.ald.gzIkke tilgjengelig16,90423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhthe.ald.gzIkke tilgjengelig17,14723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhthu.ald.gzIkke tilgjengelig17,24023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtis.ald.gzIkke tilgjengelig16,62023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,16523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtit.ald.gzIkke tilgjengelig16,16523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtja.ald.gzIkke tilgjengelig18,18123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtlt.ald.gzIkke tilgjengelig16,34023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtlv.ald.gzIkke tilgjengelig16,42023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig15,61623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig15,93323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtnl.ald.gzIkke tilgjengelig15,93323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtpl.ald.gzIkke tilgjengelig17,15523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig16,40523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtru.ald.gzIkke tilgjengelig20,30123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtsv.ald.gzIkke tilgjengelig16,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtth.ald.gzIkke tilgjengelig21,01223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhttr.ald.gzIkke tilgjengelig16,17723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig16,78623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisar.ald.gzIkke tilgjengelig5,45023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpiscs.ald.gzIkke tilgjengelig5,16623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisda.ald.gzIkke tilgjengelig4,85123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisde-at.ald.gzIkke tilgjengelig4,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig4,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisde.ald.gzIkke tilgjengelig4,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-au.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-in.ald.gzIkke tilgjengelig4,47423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-my.ald.gzIkke tilgjengelig4,47523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig4,47523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-us.ald.gzIkke tilgjengelig4,47023-May-201209:57Ikke tilgjengelig
Axpisen-za.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpises-mx.ald.gzIkke tilgjengelig4,89323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpises.ald.gzIkke tilgjengelig4,88423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpiset.ald.gzIkke tilgjengelig4,80723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfi.ald.gzIkke tilgjengelig4,87623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig5,04723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig5,05723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig5,04723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr.ald.gzIkke tilgjengelig5,04723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpishe.ald.gzIkke tilgjengelig5,10123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpishu.ald.gzIkke tilgjengelig5,22723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisis.ald.gzIkke tilgjengelig5,08423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig4,77523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisit.ald.gzIkke tilgjengelig4,77523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisja.ald.gzIkke tilgjengelig5,69923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpislt.ald.gzIkke tilgjengelig5,06723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpislv.ald.gzIkke tilgjengelig5,04623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig4,73023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig4,83423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisnl.ald.gzIkke tilgjengelig4,83423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpispl.ald.gzIkke tilgjengelig5,20123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpispt-br.ald.gzIkke tilgjengelig4,86223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisru.ald.gzIkke tilgjengelig6,03023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpissv.ald.gzIkke tilgjengelig4,86923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisth.ald.gzIkke tilgjengelig6,16223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpistr.ald.gzIkke tilgjengelig4,97523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpiszh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig5,29023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposar.ald.gzIkke tilgjengelig22,27923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposcs.ald.gzIkke tilgjengelig21,20723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposda.ald.gzIkke tilgjengelig19,85423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposde-at.ald.gzIkke tilgjengelig20,85423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig20,85223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposde.ald.gzIkke tilgjengelig20,85423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-au.ald.gzIkke tilgjengelig18,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig17,96823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig17,99523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig17,99723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-in.ald.gzIkke tilgjengelig17,96723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-my.ald.gzIkke tilgjengelig17,99723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig18,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig18,01123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-us.ald.gzIkke tilgjengelig17,96423-May-201209:57Ikke tilgjengelig
Axposen-za.ald.gzIkke tilgjengelig17,98623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig20,03723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposes.ald.gzIkke tilgjengelig20,02923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposet.ald.gzIkke tilgjengelig19,88123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfi.ald.gzIkke tilgjengelig20,16323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig20,58423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig20,62523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig20,58423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr.ald.gzIkke tilgjengelig20,58423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposhe.ald.gzIkke tilgjengelig20,94223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposhu.ald.gzIkke tilgjengelig21,72723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposis.ald.gzIkke tilgjengelig20,86023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig19,74223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposit.ald.gzIkke tilgjengelig19,74223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposja.ald.gzIkke tilgjengelig23,38923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposlt.ald.gzIkke tilgjengelig20,97223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposlv.ald.gzIkke tilgjengelig20,97123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig19,44623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig19,83023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposnl.ald.gzIkke tilgjengelig19,83023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpospl.ald.gzIkke tilgjengelig21,37223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpospt-br.ald.gzIkke tilgjengelig20,09723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposru.ald.gzIkke tilgjengelig25,10123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpossv.ald.gzIkke tilgjengelig19,86523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposth.ald.gzIkke tilgjengelig25,27523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpostr.ald.gzIkke tilgjengelig20,35323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig22,07623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboar.ald.gzIkke tilgjengelig58,42123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbocs.ald.gzIkke tilgjengelig54,21823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboda.ald.gzIkke tilgjengelig50,01923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbode-at.ald.gzIkke tilgjengelig53,64523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbode-ch.ald.gzIkke tilgjengelig53,63323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbode.ald.gzIkke tilgjengelig53,64523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-au.ald.gzIkke tilgjengelig46,51323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig46,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig46,48723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig46,50423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-in.ald.gzIkke tilgjengelig46,49823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-my.ald.gzIkke tilgjengelig46,57423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig46,51823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig46,60523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-us.ald.gzIkke tilgjengelig46,49423-May-201209:57Ikke tilgjengelig
Axrboen-za.ald.gzIkke tilgjengelig46,47123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig52,38823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboes.ald.gzIkke tilgjengelig52,29023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboet.ald.gzIkke tilgjengelig50,86423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofi.ald.gzIkke tilgjengelig51,63723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr-be.ald.gzIkke tilgjengelig53,60023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig53,78823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig53,60023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr.ald.gzIkke tilgjengelig53,60023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbohe.ald.gzIkke tilgjengelig55,28623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbohu.ald.gzIkke tilgjengelig55,08823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbois.ald.gzIkke tilgjengelig53,34423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig51,21523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboit.ald.gzIkke tilgjengelig51,21523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboja.ald.gzIkke tilgjengelig58,48923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbolt.ald.gzIkke tilgjengelig53,73423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbolv.ald.gzIkke tilgjengelig53,88823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbonb-no.ald.gzIkke tilgjengelig49,69523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbonl-be.ald.gzIkke tilgjengelig50,72823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbonl.ald.gzIkke tilgjengelig50,73423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbopl.ald.gzIkke tilgjengelig55,77523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbopt-br.ald.gzIkke tilgjengelig52,52823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboru.ald.gzIkke tilgjengelig65,79023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbosv.ald.gzIkke tilgjengelig50,75723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboth.ald.gzIkke tilgjengelig68,10123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbotr.ald.gzIkke tilgjengelig52,30023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbozh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig54,50023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdar.ald.gzIkke tilgjengelig3,33123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdcs.ald.gzIkke tilgjengelig300023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdda.ald.gzIkke tilgjengelig2,70323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdde-at.ald.gzIkke tilgjengelig2,85523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig2,85023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdde.ald.gzIkke tilgjengelig2,85523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-au.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-ca.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-gb.ald.gzIkke tilgjengelig2,56323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-ie.ald.gzIkke tilgjengelig2,56323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-in.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-my.ald.gzIkke tilgjengelig2,56823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-nz.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-sg.ald.gzIkke tilgjengelig2,57323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-us.ald.gzIkke tilgjengelig2,55623-May-201209:57Ikke tilgjengelig
Axrsden-za.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig2,84023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdes.ald.gzIkke tilgjengelig2,84823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdet.ald.gzIkke tilgjengelig2,79123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfi.ald.gzIkke tilgjengelig2,91723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig3,00123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig3,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig3,00123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr.ald.gzIkke tilgjengelig3,00123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdhe.ald.gzIkke tilgjengelig2,99423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdhu.ald.gzIkke tilgjengelig3,02123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdis.ald.gzIkke tilgjengelig2,96323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig2,82323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdit.ald.gzIkke tilgjengelig2,82323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdja.ald.gzIkke tilgjengelig3,46823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdlt.ald.gzIkke tilgjengelig3,02423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdlv.ald.gzIkke tilgjengelig2,94723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig2,75223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig2,78523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdnl.ald.gzIkke tilgjengelig2,78323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdpl.ald.gzIkke tilgjengelig3,21723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig2,85123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdru.ald.gzIkke tilgjengelig3,76823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdsv.ald.gzIkke tilgjengelig2,76023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdth.ald.gzIkke tilgjengelig3,83923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdtr.ald.gzIkke tilgjengelig2,89623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig3,24323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axsl1.aod.gzIkke tilgjengelig10,227,30223-May-201209:57Ikke tilgjengelig
Axsl1.version.gzIkke tilgjengelig17123-May-201209:57Ikke tilgjengelig
Retailheadquarters.mspIkke tilgjengelig816,12823-May-201215:10Ikke tilgjengelig
Axsetupsp.exe5.0.1600.1381,632,48823-May-201215:08x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig19,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll5.0.1100.9150,44018-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig22,38418-Feb-201200:02x64
For Microsoft Dynamics AX Retail Headquarters for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 for regionen Tyrkia (TR)
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidPlattform
Axupdate.exeIkke tilgjengelig65,89618-Feb-201200:02x86
Axdrmar.ald.gzIkke tilgjengelig18,87523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmcs.ald.gzIkke tilgjengelig17,83523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmda.ald.gzIkke tilgjengelig16,85323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmde-at.ald.gzIkke tilgjengelig17,82223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig17,81823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmde.ald.gzIkke tilgjengelig17,82223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-au.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig15,26223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-in.ald.gzIkke tilgjengelig15,26123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-my.ald.gzIkke tilgjengelig15,26723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig15,27823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-us.ald.gzIkke tilgjengelig15,26123-May-201210:12Ikke tilgjengelig
Axdrmen-za.ald.gzIkke tilgjengelig15,27123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig17,08723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmes.ald.gzIkke tilgjengelig17,09123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmet.ald.gzIkke tilgjengelig16,84023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfi.ald.gzIkke tilgjengelig17,16123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig17,50323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig17,50523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig17,50323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr.ald.gzIkke tilgjengelig17,50323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmhe.ald.gzIkke tilgjengelig18,19923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmhu.ald.gzIkke tilgjengelig18,42423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmis.ald.gzIkke tilgjengelig17,88523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,78423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmit.ald.gzIkke tilgjengelig16,78423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmja.ald.gzIkke tilgjengelig19,45223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmlt.ald.gzIkke tilgjengelig17,74223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmlv.ald.gzIkke tilgjengelig17,58823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig16,71923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,96723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmnl.ald.gzIkke tilgjengelig16,96723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmpl.ald.gzIkke tilgjengelig18,28623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig16,95923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmru.ald.gzIkke tilgjengelig20,83323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmsv.ald.gzIkke tilgjengelig16,89823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmth.ald.gzIkke tilgjengelig21 93623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmtr.ald.gzIkke tilgjengelig17,28723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig17,81223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshar.ald.gzIkke tilgjengelig17,96923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshcs.ald.gzIkke tilgjengelig17,10723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshda.ald.gzIkke tilgjengelig15,98623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshde-at.ald.gzIkke tilgjengelig16,69623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,69723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshde.ald.gzIkke tilgjengelig16,69123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-au.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig14,75323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig14,75323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-in.ald.gzIkke tilgjengelig14,74723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-my.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig14,76423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-us.ald.gzIkke tilgjengelig14,74123-May-201210:12Ikke tilgjengelig
Axfshen-za.ald.gzIkke tilgjengelig14,75323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig16,43723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshes.ald.gzIkke tilgjengelig16,42223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshet.ald.gzIkke tilgjengelig15,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfi.ald.gzIkke tilgjengelig16,10323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,77323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig16,83723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,77323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr.ald.gzIkke tilgjengelig16,77323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshhe.ald.gzIkke tilgjengelig17,14923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshhu.ald.gzIkke tilgjengelig17,50823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshis.ald.gzIkke tilgjengelig16,71923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,18923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshit.ald.gzIkke tilgjengelig16,18923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshja.ald.gzIkke tilgjengelig18,13823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshlt.ald.gzIkke tilgjengelig16,65923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshlv.ald.gzIkke tilgjengelig16,76423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig15,77223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,03023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshnl.ald.gzIkke tilgjengelig16,03023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshpl.ald.gzIkke tilgjengelig17,36823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig16,40823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshru.ald.gzIkke tilgjengelig20,36723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshsv.ald.gzIkke tilgjengelig16,05923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshth.ald.gzIkke tilgjengelig21,52123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshtr.ald.gzIkke tilgjengelig16,61723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig17,08523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtar.ald.gzIkke tilgjengelig17,95823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtcs.ald.gzIkke tilgjengelig16,74323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtda.ald.gzIkke tilgjengelig15,93723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtde-at.ald.gzIkke tilgjengelig16,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtde.ald.gzIkke tilgjengelig16,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-au.ald.gzIkke tilgjengelig14,44023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-ca.ald.gzIkke tilgjengelig14,43623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-gb.ald.gzIkke tilgjengelig14,43023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-ie.ald.gzIkke tilgjengelig14,44023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-in.ald.gzIkke tilgjengelig14,45223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-my.ald.gzIkke tilgjengelig14,45823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-nz.ald.gzIkke tilgjengelig14,44023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-sg.ald.gzIkke tilgjengelig14,46423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-us.ald.gzIkke tilgjengelig14,43523-May-201210:12Ikke tilgjengelig
Axhhten-za.ald.gzIkke tilgjengelig14,43123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig16,34223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtes.ald.gzIkke tilgjengelig16,30223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtet.ald.gzIkke tilgjengelig15,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfi.ald.gzIkke tilgjengelig16,11523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,90423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig16,95523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,90423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr.ald.gzIkke tilgjengelig16,90423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhthe.ald.gzIkke tilgjengelig17,14723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhthu.ald.gzIkke tilgjengelig17,24023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtis.ald.gzIkke tilgjengelig16,62023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,16523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtit.ald.gzIkke tilgjengelig16,16523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtja.ald.gzIkke tilgjengelig18,18123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtlt.ald.gzIkke tilgjengelig16,34023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtlv.ald.gzIkke tilgjengelig16,42023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig15,61623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig15,93323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtnl.ald.gzIkke tilgjengelig15,93323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtpl.ald.gzIkke tilgjengelig17,15523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig16,40523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtru.ald.gzIkke tilgjengelig20,30123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtsv.ald.gzIkke tilgjengelig16,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtth.ald.gzIkke tilgjengelig21,01223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhttr.ald.gzIkke tilgjengelig16,17723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig16,78623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisar.ald.gzIkke tilgjengelig5,45023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpiscs.ald.gzIkke tilgjengelig5,16623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisda.ald.gzIkke tilgjengelig4,85123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisde-at.ald.gzIkke tilgjengelig4,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig4,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisde.ald.gzIkke tilgjengelig4,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-au.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-in.ald.gzIkke tilgjengelig4,47423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-my.ald.gzIkke tilgjengelig4,47523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig4,47523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-us.ald.gzIkke tilgjengelig4,47023-May-201210:12Ikke tilgjengelig
Axpisen-za.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpises-mx.ald.gzIkke tilgjengelig4,89323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpises.ald.gzIkke tilgjengelig4,88423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpiset.ald.gzIkke tilgjengelig4,80723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfi.ald.gzIkke tilgjengelig4,87623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig5,04723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig5,05723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig5,04723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr.ald.gzIkke tilgjengelig5,04723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpishe.ald.gzIkke tilgjengelig5,10123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpishu.ald.gzIkke tilgjengelig5,22723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisis.ald.gzIkke tilgjengelig5,08423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig4,77523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisit.ald.gzIkke tilgjengelig4,77523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisja.ald.gzIkke tilgjengelig5,69923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpislt.ald.gzIkke tilgjengelig5,06723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpislv.ald.gzIkke tilgjengelig5,04623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig4,73023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig4,83423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisnl.ald.gzIkke tilgjengelig4,83423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpispl.ald.gzIkke tilgjengelig5,20123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpispt-br.ald.gzIkke tilgjengelig4,86223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisru.ald.gzIkke tilgjengelig6,03023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpissv.ald.gzIkke tilgjengelig4,86923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisth.ald.gzIkke tilgjengelig6,16223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpistr.ald.gzIkke tilgjengelig4,97523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpiszh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig5,29023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposar.ald.gzIkke tilgjengelig22,27923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposcs.ald.gzIkke tilgjengelig21,20723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposda.ald.gzIkke tilgjengelig19,85423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposde-at.ald.gzIkke tilgjengelig20,85423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig20,85223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposde.ald.gzIkke tilgjengelig20,85423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-au.ald.gzIkke tilgjengelig18,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig17,96823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig17,99523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig17,99723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-in.ald.gzIkke tilgjengelig17,96723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-my.ald.gzIkke tilgjengelig17,99723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig18,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig18,01123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-us.ald.gzIkke tilgjengelig17,96423-May-201210:12Ikke tilgjengelig
Axposen-za.ald.gzIkke tilgjengelig17,98623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig20,03723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposes.ald.gzIkke tilgjengelig20,02923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposet.ald.gzIkke tilgjengelig19,88123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfi.ald.gzIkke tilgjengelig20,16323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig20,58423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig20,62523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig20,58423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr.ald.gzIkke tilgjengelig20,58423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposhe.ald.gzIkke tilgjengelig20,94223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposhu.ald.gzIkke tilgjengelig21,72723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposis.ald.gzIkke tilgjengelig20,86023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig19,74223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposit.ald.gzIkke tilgjengelig19,74223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposja.ald.gzIkke tilgjengelig23,38923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposlt.ald.gzIkke tilgjengelig20,97223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposlv.ald.gzIkke tilgjengelig20,97123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig19,44623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig19,83023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposnl.ald.gzIkke tilgjengelig19,83023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpospl.ald.gzIkke tilgjengelig21,37223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpospt-br.ald.gzIkke tilgjengelig20,09723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposru.ald.gzIkke tilgjengelig25,10123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpossv.ald.gzIkke tilgjengelig19,86523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposth.ald.gzIkke tilgjengelig25,27523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpostr.ald.gzIkke tilgjengelig20,35323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig22,07623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboar.ald.gzIkke tilgjengelig58,42123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbocs.ald.gzIkke tilgjengelig54,21823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboda.ald.gzIkke tilgjengelig50,01923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbode-at.ald.gzIkke tilgjengelig53,64523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbode-ch.ald.gzIkke tilgjengelig53,63323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbode.ald.gzIkke tilgjengelig53,64523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-au.ald.gzIkke tilgjengelig46,51323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig46,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig46,48723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig46,50423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-in.ald.gzIkke tilgjengelig46,49823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-my.ald.gzIkke tilgjengelig46,57423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig46,51823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig46,60523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-us.ald.gzIkke tilgjengelig46,49423-May-201210:12Ikke tilgjengelig
Axrboen-za.ald.gzIkke tilgjengelig46,47123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig52,38823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboes.ald.gzIkke tilgjengelig52,29023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboet.ald.gzIkke tilgjengelig50,86423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofi.ald.gzIkke tilgjengelig51,63723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr-be.ald.gzIkke tilgjengelig53,60023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig53,78823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig53,60023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr.ald.gzIkke tilgjengelig53,60023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbohe.ald.gzIkke tilgjengelig55,28623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbohu.ald.gzIkke tilgjengelig55,08823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbois.ald.gzIkke tilgjengelig53,34423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig51,21523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboit.ald.gzIkke tilgjengelig51,21523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboja.ald.gzIkke tilgjengelig58,48923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbolt.ald.gzIkke tilgjengelig53,73423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbolv.ald.gzIkke tilgjengelig53,88823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbonb-no.ald.gzIkke tilgjengelig49,69523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbonl-be.ald.gzIkke tilgjengelig50,72823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbonl.ald.gzIkke tilgjengelig50,73423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbopl.ald.gzIkke tilgjengelig55,77523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbopt-br.ald.gzIkke tilgjengelig52,52823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboru.ald.gzIkke tilgjengelig65,79023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbosv.ald.gzIkke tilgjengelig50,75723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboth.ald.gzIkke tilgjengelig68,10123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbotr.ald.gzIkke tilgjengelig52,30023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbozh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig54,50023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdar.ald.gzIkke tilgjengelig3,33123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdcs.ald.gzIkke tilgjengelig300023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdda.ald.gzIkke tilgjengelig2,70323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdde-at.ald.gzIkke tilgjengelig2,85523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig2,85023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdde.ald.gzIkke tilgjengelig2,85523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-au.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-ca.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-gb.ald.gzIkke tilgjengelig2,56323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-ie.ald.gzIkke tilgjengelig2,56323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-in.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-my.ald.gzIkke tilgjengelig2,56823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-nz.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-sg.ald.gzIkke tilgjengelig2,57323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-us.ald.gzIkke tilgjengelig2,55623-May-201210:12Ikke tilgjengelig
Axrsden-za.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig2,84023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdes.ald.gzIkke tilgjengelig2,84823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdet.ald.gzIkke tilgjengelig2,79123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfi.ald.gzIkke tilgjengelig2,91723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig3,00123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig3,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig3,00123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr.ald.gzIkke tilgjengelig3,00123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdhe.ald.gzIkke tilgjengelig2,99423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdhu.ald.gzIkke tilgjengelig3,02123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdis.ald.gzIkke tilgjengelig2,96323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig2,82323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdit.ald.gzIkke tilgjengelig2,82323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdja.ald.gzIkke tilgjengelig3,46823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdlt.ald.gzIkke tilgjengelig3,02423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdlv.ald.gzIkke tilgjengelig2,94723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig2,75223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig2,78523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdnl.ald.gzIkke tilgjengelig2,78323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdpl.ald.gzIkke tilgjengelig3,21723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig2,85123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdru.ald.gzIkke tilgjengelig3,76823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdsv.ald.gzIkke tilgjengelig2,76023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdth.ald.gzIkke tilgjengelig3,83923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdtr.ald.gzIkke tilgjengelig2,89623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig3,24323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axsl1.aod.gzIkke tilgjengelig9,863,57623-May-201210:12Ikke tilgjengelig
Axsl1.version.gzIkke tilgjengelig17123-May-201210:12Ikke tilgjengelig
Retailheadquarters.mspIkke tilgjengelig816,12823-May-201215:11Ikke tilgjengelig
Axsetupsp.exe5.0.1600.1381,632,48823-May-201215:08x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig19,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll5.0.1100.9150,44018-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig22,38418-Feb-201200:02x64
For Microsoft Dynamics AX Retail Headquarters for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 for regionen Israel (IL)
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidPlattform
Axupdate.exeIkke tilgjengelig65,89618-Feb-201200:02x86
Axdrmar.ald.gzIkke tilgjengelig18,87523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmcs.ald.gzIkke tilgjengelig17,83523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmda.ald.gzIkke tilgjengelig16,85323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmde-at.ald.gzIkke tilgjengelig17,82223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig17,81823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmde.ald.gzIkke tilgjengelig17,82223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-au.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig15,26223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-in.ald.gzIkke tilgjengelig15,26123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-my.ald.gzIkke tilgjengelig15,26723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig15,26823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig15,27823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmen-us.ald.gzIkke tilgjengelig15,26123-May-201209:35Ikke tilgjengelig
Axdrmen-za.ald.gzIkke tilgjengelig15,27123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig17,08723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmes.ald.gzIkke tilgjengelig17,09123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmet.ald.gzIkke tilgjengelig16,84023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfi.ald.gzIkke tilgjengelig17,16123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig17,50323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig17,50523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig17,50323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmfr.ald.gzIkke tilgjengelig17,50323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmhe.ald.gzIkke tilgjengelig18,19923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmhu.ald.gzIkke tilgjengelig18,42423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmis.ald.gzIkke tilgjengelig17,88523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,78423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmit.ald.gzIkke tilgjengelig16,78423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmja.ald.gzIkke tilgjengelig19,45223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmlt.ald.gzIkke tilgjengelig17,74223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmlv.ald.gzIkke tilgjengelig17,58823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig16,71923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,96723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmnl.ald.gzIkke tilgjengelig16,96723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmpl.ald.gzIkke tilgjengelig18,28623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig16,95923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmru.ald.gzIkke tilgjengelig20,83323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmsv.ald.gzIkke tilgjengelig16,89823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmth.ald.gzIkke tilgjengelig21 93623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmtr.ald.gzIkke tilgjengelig17,28723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axdrmzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig17,81223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshar.ald.gzIkke tilgjengelig17,96923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshcs.ald.gzIkke tilgjengelig17,10723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshda.ald.gzIkke tilgjengelig15,98623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshde-at.ald.gzIkke tilgjengelig16,69623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,69723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshde.ald.gzIkke tilgjengelig16,69123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-au.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig14,75323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig14,75323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-in.ald.gzIkke tilgjengelig14,74723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-my.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig14,74923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig14,76423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshen-us.ald.gzIkke tilgjengelig14,74123-May-201209:35Ikke tilgjengelig
Axfshen-za.ald.gzIkke tilgjengelig14,75323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig16,43723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshes.ald.gzIkke tilgjengelig16,42223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshet.ald.gzIkke tilgjengelig15,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfi.ald.gzIkke tilgjengelig16,10323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,77323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig16,83723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,77323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshfr.ald.gzIkke tilgjengelig16,77323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshhe.ald.gzIkke tilgjengelig17,14923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshhu.ald.gzIkke tilgjengelig17,50823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshis.ald.gzIkke tilgjengelig16,71923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,18923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshit.ald.gzIkke tilgjengelig16,18923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshja.ald.gzIkke tilgjengelig18,13823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshlt.ald.gzIkke tilgjengelig16,65923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshlv.ald.gzIkke tilgjengelig16,76423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig15,77223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,03023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshnl.ald.gzIkke tilgjengelig16,03023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshpl.ald.gzIkke tilgjengelig17,36823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig16,40823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshru.ald.gzIkke tilgjengelig20,36723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshsv.ald.gzIkke tilgjengelig16,05923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshth.ald.gzIkke tilgjengelig21,52123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshtr.ald.gzIkke tilgjengelig16,61723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axfshzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig17,08523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtar.ald.gzIkke tilgjengelig17,95823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtcs.ald.gzIkke tilgjengelig16,74323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtda.ald.gzIkke tilgjengelig15,93723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtde-at.ald.gzIkke tilgjengelig16,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtde.ald.gzIkke tilgjengelig16,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-au.ald.gzIkke tilgjengelig14,44023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-ca.ald.gzIkke tilgjengelig14,43623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-gb.ald.gzIkke tilgjengelig14,43023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-ie.ald.gzIkke tilgjengelig14,44023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-in.ald.gzIkke tilgjengelig14,45223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-my.ald.gzIkke tilgjengelig14,45823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-nz.ald.gzIkke tilgjengelig14,44023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-sg.ald.gzIkke tilgjengelig14,46423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhten-us.ald.gzIkke tilgjengelig14,43523-May-201209:35Ikke tilgjengelig
Axhhten-za.ald.gzIkke tilgjengelig14,43123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig16,34223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtes.ald.gzIkke tilgjengelig16,30223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtet.ald.gzIkke tilgjengelig15,70423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfi.ald.gzIkke tilgjengelig16,11523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig16,90423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig16,95523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,90423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtfr.ald.gzIkke tilgjengelig16,90423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhthe.ald.gzIkke tilgjengelig17,14723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhthu.ald.gzIkke tilgjengelig17,24023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtis.ald.gzIkke tilgjengelig16,62023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig16,16523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtit.ald.gzIkke tilgjengelig16,16523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtja.ald.gzIkke tilgjengelig18,18123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtlt.ald.gzIkke tilgjengelig16,34023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtlv.ald.gzIkke tilgjengelig16,42023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig15,61623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig15,93323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtnl.ald.gzIkke tilgjengelig15,93323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtpl.ald.gzIkke tilgjengelig17,15523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig16,40523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtru.ald.gzIkke tilgjengelig20,30123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtsv.ald.gzIkke tilgjengelig16,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtth.ald.gzIkke tilgjengelig21,01223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhttr.ald.gzIkke tilgjengelig16,17723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axhhtzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig16,78623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisar.ald.gzIkke tilgjengelig5,45023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpiscs.ald.gzIkke tilgjengelig5,16623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisda.ald.gzIkke tilgjengelig4,85123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisde-at.ald.gzIkke tilgjengelig4,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig4,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisde.ald.gzIkke tilgjengelig4,90323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-au.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-in.ald.gzIkke tilgjengelig4,47423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-my.ald.gzIkke tilgjengelig4,47523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig4,47523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisen-us.ald.gzIkke tilgjengelig4,47023-May-201209:35Ikke tilgjengelig
Axpisen-za.ald.gzIkke tilgjengelig4,46723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpises-mx.ald.gzIkke tilgjengelig4,89323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpises.ald.gzIkke tilgjengelig4,88423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpiset.ald.gzIkke tilgjengelig4,80723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfi.ald.gzIkke tilgjengelig4,87623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig5,04723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig5,05723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig5,04723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisfr.ald.gzIkke tilgjengelig5,04723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpishe.ald.gzIkke tilgjengelig5,10123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpishu.ald.gzIkke tilgjengelig5,22723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisis.ald.gzIkke tilgjengelig5,08423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig4,77523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisit.ald.gzIkke tilgjengelig4,77523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisja.ald.gzIkke tilgjengelig5,69923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpislt.ald.gzIkke tilgjengelig5,06723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpislv.ald.gzIkke tilgjengelig5,04623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig4,73023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig4,83423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisnl.ald.gzIkke tilgjengelig4,83423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpispl.ald.gzIkke tilgjengelig5,20123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpispt-br.ald.gzIkke tilgjengelig4,86223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisru.ald.gzIkke tilgjengelig6,03023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpissv.ald.gzIkke tilgjengelig4,86923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpisth.ald.gzIkke tilgjengelig6,16223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpistr.ald.gzIkke tilgjengelig4,97523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpiszh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig5,29023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposar.ald.gzIkke tilgjengelig22,27923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposcs.ald.gzIkke tilgjengelig21,20723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposda.ald.gzIkke tilgjengelig19,85423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposde-at.ald.gzIkke tilgjengelig20,85423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig20,85223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposde.ald.gzIkke tilgjengelig20,85423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-au.ald.gzIkke tilgjengelig18,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig17,96823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig17,99523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig17,99723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-in.ald.gzIkke tilgjengelig17,96723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-my.ald.gzIkke tilgjengelig17,99723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig18,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig18,01123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposen-us.ald.gzIkke tilgjengelig17,96423-May-201209:35Ikke tilgjengelig
Axposen-za.ald.gzIkke tilgjengelig17,98623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig20,03723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposes.ald.gzIkke tilgjengelig20,02923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposet.ald.gzIkke tilgjengelig19,88123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfi.ald.gzIkke tilgjengelig20,16323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig20,58423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig20,62523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig20,58423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposfr.ald.gzIkke tilgjengelig20,58423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposhe.ald.gzIkke tilgjengelig20,94223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposhu.ald.gzIkke tilgjengelig21,72723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposis.ald.gzIkke tilgjengelig20,86023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig19,74223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposit.ald.gzIkke tilgjengelig19,74223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposja.ald.gzIkke tilgjengelig23,38923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposlt.ald.gzIkke tilgjengelig20,97223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposlv.ald.gzIkke tilgjengelig20,97123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig19,44623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig19,83023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposnl.ald.gzIkke tilgjengelig19,83023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpospl.ald.gzIkke tilgjengelig21,37223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpospt-br.ald.gzIkke tilgjengelig20,09723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposru.ald.gzIkke tilgjengelig25,10123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpossv.ald.gzIkke tilgjengelig19,86523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposth.ald.gzIkke tilgjengelig25,27523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axpostr.ald.gzIkke tilgjengelig20,35323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axposzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig22,07623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboar.ald.gzIkke tilgjengelig58,42123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbocs.ald.gzIkke tilgjengelig54,21823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboda.ald.gzIkke tilgjengelig50,01923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbode-at.ald.gzIkke tilgjengelig53,64523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbode-ch.ald.gzIkke tilgjengelig53,63323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbode.ald.gzIkke tilgjengelig53,64523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-au.ald.gzIkke tilgjengelig46,51323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-ca.ald.gzIkke tilgjengelig46,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-gb.ald.gzIkke tilgjengelig46,48723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-ie.ald.gzIkke tilgjengelig46,50423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-in.ald.gzIkke tilgjengelig46,49823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-my.ald.gzIkke tilgjengelig46,57423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-nz.ald.gzIkke tilgjengelig46,51823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-sg.ald.gzIkke tilgjengelig46,60523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboen-us.ald.gzIkke tilgjengelig46,49423-May-201209:35Ikke tilgjengelig
Axrboen-za.ald.gzIkke tilgjengelig46,47123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig52,38823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboes.ald.gzIkke tilgjengelig52,29023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboet.ald.gzIkke tilgjengelig50,86423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofi.ald.gzIkke tilgjengelig51,63723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr-be.ald.gzIkke tilgjengelig53,60023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig53,78823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig53,60023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbofr.ald.gzIkke tilgjengelig53,60023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbohe.ald.gzIkke tilgjengelig55,28623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbohu.ald.gzIkke tilgjengelig55,08823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbois.ald.gzIkke tilgjengelig53,34423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig51,21523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboit.ald.gzIkke tilgjengelig51,21523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboja.ald.gzIkke tilgjengelig58,48923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbolt.ald.gzIkke tilgjengelig53,73423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbolv.ald.gzIkke tilgjengelig53,88823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbonb-no.ald.gzIkke tilgjengelig49,69523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbonl-be.ald.gzIkke tilgjengelig50,72823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbonl.ald.gzIkke tilgjengelig50,73423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbopl.ald.gzIkke tilgjengelig55,77523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbopt-br.ald.gzIkke tilgjengelig52,52823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboru.ald.gzIkke tilgjengelig65,79023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbosv.ald.gzIkke tilgjengelig50,75723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrboth.ald.gzIkke tilgjengelig68,10123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbotr.ald.gzIkke tilgjengelig52,30023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrbozh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig54,50023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdar.ald.gzIkke tilgjengelig3,33123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdcs.ald.gzIkke tilgjengelig300023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdda.ald.gzIkke tilgjengelig2,70323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdde-at.ald.gzIkke tilgjengelig2,85523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdde-ch.ald.gzIkke tilgjengelig2,85023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdde.ald.gzIkke tilgjengelig2,85523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-au.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-ca.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-gb.ald.gzIkke tilgjengelig2,56323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-ie.ald.gzIkke tilgjengelig2,56323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-in.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-my.ald.gzIkke tilgjengelig2,56823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-nz.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-sg.ald.gzIkke tilgjengelig2,57323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsden-us.ald.gzIkke tilgjengelig2,55623-May-201209:35Ikke tilgjengelig
Axrsden-za.ald.gzIkke tilgjengelig2,55823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdes-mx.ald.gzIkke tilgjengelig2,84023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdes.ald.gzIkke tilgjengelig2,84823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdet.ald.gzIkke tilgjengelig2,79123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfi.ald.gzIkke tilgjengelig2,91723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr-be.ald.gzIkke tilgjengelig3,00123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr-ca.ald.gzIkke tilgjengelig3,00823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr-ch.ald.gzIkke tilgjengelig3,00123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdfr.ald.gzIkke tilgjengelig3,00123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdhe.ald.gzIkke tilgjengelig2,99423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdhu.ald.gzIkke tilgjengelig3,02123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdis.ald.gzIkke tilgjengelig2,96323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdit-ch.ald.gzIkke tilgjengelig2,82323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdit.ald.gzIkke tilgjengelig2,82323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdja.ald.gzIkke tilgjengelig3,46823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdlt.ald.gzIkke tilgjengelig3,02423-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdlv.ald.gzIkke tilgjengelig2,94723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdnb-no.ald.gzIkke tilgjengelig2,75223-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdnl-be.ald.gzIkke tilgjengelig2,78523-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdnl.ald.gzIkke tilgjengelig2,78323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdpl.ald.gzIkke tilgjengelig3,21723-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdpt-br.ald.gzIkke tilgjengelig2,85123-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdru.ald.gzIkke tilgjengelig3,76823-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdsv.ald.gzIkke tilgjengelig2,76023-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdth.ald.gzIkke tilgjengelig3,83923-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdtr.ald.gzIkke tilgjengelig2,89623-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axrsdzh-hans.ald.gzIkke tilgjengelig3,24323-May-201207:54Ikke tilgjengelig
Axsl1.aod.gzIkke tilgjengelig9,839,42923-May-201209:35Ikke tilgjengelig
Axsl1.version.gzIkke tilgjengelig17123-May-201209:35Ikke tilgjengelig
Retailheadquarters.mspIkke tilgjengelig816,12823-May-201215:10Ikke tilgjengelig
Axsetupsp.exe5.0.1600.1381,632,48823-May-201215:08x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig19,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll5.0.1100.9150,44018-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig22,38418-Feb-201200:02x64
For Microsoft Dynamics AX Retail POS for Microsoft AX Dynamics 2009 Service Pack 1
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidPlattform
Axupdate.exeIkke tilgjengelig65,89618-Feb-201200:02x86
Retailpos.mspIkke tilgjengelig3,283,45623-May-201215:11Ikke tilgjengelig
Axsetupsp.exe5.0.1600.1381,632,48823-May-201215:08x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig19,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll5.0.1100.9150,44018-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig22,38418-Feb-201200:02x64
For Microsoft Dynamics AX Retail POS plugin-moduler for kunder for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidPlattform
Axupdate.exeIkke tilgjengelig65,89618-Feb-201200:02x86
Retailpospluginsforcustomers.msiIkke tilgjengelig2,848,76823-May-201213:11Ikke tilgjengelig
Axsetupsp.exe5.0.1600.1381,632,48823-May-201215:08x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig19,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll5.0.1100.9150,44018-Feb-201200:02x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138534,78423-May-201211:34x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138526,59223-May-201211:34x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:34x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138526,59223-May-201211:34x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138530,68823-May-201211:34x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:34x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:34x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138530,68823-May-201211:33x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138530,68823-May-201211:33x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138526,59223-May-201211:34x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:33x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138526,59223-May-201211:34x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138534,78423-May-201211:33x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138526,59223-May-201211:34x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138526,59223-May-201211:33x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:34x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:33x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138526,59223-May-201211:34x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138526,59223-May-201211:33x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138542,97623-May-201211:33x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:33x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138555,26423-May-201211:33x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:33x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:33x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig22,38418-Feb-201200:02x64
For Microsoft Dynamics AX Retail POS plugin-moduler for partnere for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidPlattform
Axupdate.exeIkke tilgjengelig65,89618-Feb-201200:02x86
Retailpospluginsforpartners.msiIkke tilgjengelig2,928,64023-May-201213:11Ikke tilgjengelig
Axsetupsp.exe5.0.1600.1381,632,48823-May-201215:08x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig19,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll5.0.1100.9150,44018-Feb-201200:02x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138534,78423-May-201211:33x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138526,59223-May-201211:33x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:33x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138526,59223-May-201211:33x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138530,68823-May-201211:32x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:33x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:32x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138530,68823-May-201211:33x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138530,68823-May-201211:32x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138526,59223-May-201211:32x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:31x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138526,59223-May-201211:32x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138534,78423-May-201211:32x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138526,59223-May-201211:32x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138526,59223-May-201211:32x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:32x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:32x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138526,59223-May-201211:31x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138526,59223-May-201211:31x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138542,97623-May-201211:31x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:31x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138555,26423-May-201211:31x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:30x86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1600.138522,49623-May-201211:31x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig22,38418-Feb-201200:02x64
For Microsoft Dynamics AX Connect Retail Store for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidPlattform
Axupdate.exeIkke tilgjengelig65,89618-Feb-201200:02x86
Retailstoreconnect.mspIkke tilgjengelig705,02423-May-201215:11Ikke tilgjengelig
Retailstoreconnect_x64.mspIkke tilgjengelig1,070,08023-May-201215:11Ikke tilgjengelig
Axsetupsp.exe5.0.1600.1381,632,48823-May-201215:08x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig19,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll5.0.1100.9150,44018-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig22,38418-Feb-201200:02x64
For Microsoft Dynamics AX for Retail Transaction Service for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidPlattform
Axupdate.exeIkke tilgjengelig65,89618-Feb-201200:02x86
Retailtransactionservice.mspIkke tilgjengelig188,92823-May-201215:11Ikke tilgjengelig
Axsetupsp.exe5.0.1600.1381,632,48823-May-201215:08x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig19,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll5.0.1100.9150,44018-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82418-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31218-Feb-201200:02x86
Cabextractor.dllIkke tilgjengelig22,38418-Feb-201200:02x64

Informasjonen for posteringsvalidering

Validering av installasjonen av hurtigreparasjonen

Åpne SysHotfixManifest-klassen i applikasjonsobjekttreet (AOT) for å validere installasjonen av hurtigreparasjonen program, og deretter kontrollerer du at det er en metode som heter det samme som den installerte hurtigreparasjonen KB-artikkelnummeret.

Dessuten du kan kryss-sjekk berørte objektene ved å vise KB 2706705.txt filen mot objekter i Applikasjonsobjekttreet. Du kan derfor forsikre deg om at objektene er endret på riktig måte i laget med SYP eller GLP-laget.

Validering av samleoppdatering installasjon
Hvis du vil validere installasjon av samleoppdateringen, åpne SysHotfixManifest -klassen i AOT. Deretter kontrollerer du at det er en metode som omfatter artikkelnummer i Knowledge Base (KB) av installert samleoppdateringen. Dessuten du kan kryss-sjekk kernel-versjon mot build-versjonen som er nevnt i samleoppdateringen. Klikk Hjelpfor å få kernel-versjon, og deretter Om Microsoft Dynamics AX.

Hvis du vil ha mer informasjon


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

974255 konsekvensanalyse funksjonen for Dynamics AX 2009

Obs! Dette er en "RASKT PUBLISERE" artikkel opprettet direkte fra innenfor organisasjonen Microsoft Kundestøtte. Informasjonen i dette dokumentet tilbys som-er som svar på nye problemer. Som et resultat av hastigheten i å gjøre den tilgjengelig materialene kan inkludere typografiske feil, og den kunne bli revidert når som helst uten varsel. Se Vilkårene for Bruk for andre hensyn.