Tidssoneinnstillingene er feil eller mangler for flere postbokser i Office 365

Gjelder: Exchange Online

Problem


Flere postbokser i Microsoft Office 365 kan ha feil eller manglende tidssoneinnstillinger. Dette symptomet gjelder for alle typer postbokser, for eksempel brukerpostbokser, ressurspostbokser og utstyrspostbokser.

Løsning


Hvis du vil løse dette problemet, bulk endre tidssoneinformasjon for postbokser i Office 365. Hvis du vil gjøre dette, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Koble til Exchange Online ved hjelp av ekstern PowerShell. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, kan du gå til følgende Microsoft-webomr åde:
 2. Kjør følgende Windows PowerShell-kommandoer:
  1. $users = Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter{(RecipientTypeDetails –eq 'RoomMailbox')} 
  2. $users | %{Set-MailboxRegionalConfiguration $_.Identity –TimeZone "Pacific Standard Time"} 
  Merknader
  • Du kan erstatte "RoomMailbox" med en annen gyldig Exchange-mottakertype, for eksempel "UserMailbox" eller "EquipmentMailbox."
  • Erstatt "Stillehavskysten (normal tid)" med tidssonen som passer for deg.

Referanser


Hvis du vil ha mer informasjon om cmdleten Set-MailboxRegionalConfiguration , kan du gå til følgende Microsoft TechNet-webomr åde:
Trenger du fremdeles hjelp? Gå til Microsoft Community.