Endre penneinnstillinger

Tilpasse hva pennen gjør, og hvordan den fungerer med PC-en. Velg hvilken hånd du skriver med, eller hva PC-en skal gjøre når du klikker eller holder nede snarveiknappen på pennen.

Du kan endre innstillingene ved å velge Start-knappen

Windows-logoikonet
og velge Innstillinger > Enheter > Penn og Windows Ink.

Slik åpner du Windows Ink-arbeidsområdet Når du klikker penneknappen, velger du rullegardinlisten under Klikk én gang. Velg arbeidsområdet fra den første rullegardinlisten, og velg deretter hvilken del av arbeidsområdet du vil åpne i den andre rullegardinlisten.

Hvis du vil åpne arbeidsområdet når PC-en er låst, kan du aktivere Klikk for å åpne mine notater i Windows Ink-arbeidsområdet selv når enheten er låst.

Side for penneinnstillinger

Egenskaper

Artikkel-ID: 27909 – Forrige gjennomgang: 1. des. 2016 – Revisjon: 7

Tilbakemelding