Deaktiver levende fliser

Levende fliser på startmenyen endres dynamisk for å vise nytt innhold.

Hvis du vil deaktivere levende fliser ved hjelp av gruppepolicy, kan du velge Brukerkonfigurasjon > Administrative maler > Startmeny og oppgavelinje > Varslinger > Deaktiver flisvarslinger i redigeringsprogrammet for gruppepolicy.

Asset not found

Hvis du vil deaktivere en dynamisk flis lokalt, velger du Start-knappen

Windows-logoikonet
, høyreklikker (eller trykker og holder) flisen, peker på Mer og velger Deaktiver dynamisk flis.

Asset not found

Egenskaper

Artikkel-ID: 27913 – Forrige gjennomgang: 13. okt. 2016 – Revisjon: 7

Windows 10

Tilbakemelding