Windows Update for Business

Asset not found

Windows Update for Business er en samling av policyinnstillinger som styrer oppdateringer for Windows 10-enheter. Med disse innstillingene kan du bestemme når og hvilke enheter som mottar oppdateringer, og angi andre tidspunkter for grupper med enheter. Du kan også stanse oppdateringer midlertidig for individuelle enheter.

Innstillingene for Defer Windows Updates konfigurerer enhetene som mottar oppdateringer fra Current Branch for Business (CBB).

Asset not found

Oppdateringer i CBB sendes til enheter noen få måneder etter utgivelsen til offentligheten i gjeldende gren (CB).

Asset not found

Hvis oppdateringer utsettes fra CB til CBB, kan administratorer validere distribusjoner etter hvert som de blir overført til alle innmeldte klienter for Windows Update for Business. Finn ut hvordan du konfigurerer og distribuerer Windows Update for Business og mer om oppgraderingsgrenene i Windows 10

Egenskaper

Artikkel-ID: 27915 – Forrige gjennomgang: 13. okt. 2016 – Revisjon: 7

Tilbakemelding