Rediger lokal gruppepolicy

Redigeringsprogram for lokal gruppepolicy er en snapin-modul for Microsoft Management Console (MMC) som du kan bruke til å redigere gruppepolicyinnstillinger for en lokal PC.

Hvis du vil åpne redigeringsprogrammet for lokal gruppepolicy, velger du Start-knappen

Windows-logoikonet
, skriver inn gpedit og velger Rediger gruppepolicy.

Asset not found

Hvis du ikke er kjent med gruppepolicy, kan du se Gruppepolicyadministrering for IT-eksperter for Windows 7. Redigeringsprogrammet er det samme for Windows 10. Du bør imidlertid laste ned Windows 10 Administrative maler for gruppepolicy for å få alle Windows 10-innstillingene.

Asset not found

I konsolltreet i redigeringsprogrammet for lokal gruppepolicy utvider du treet for å vise mappene for policyinnstillinger. Velg en mappe for å vise policyinnstillingene i detaljruten. Velg en policyinnstilling for å vise detaljene og alternativene for innstillingen. Du kan redigere innstillingen ved å aktivere eller deaktivere den.

Finn ut mer om sikkerhetspolicyinnstillinger i Windows 10.

Egenskaper

Artikkel-ID: 27921 – Forrige gjennomgang: 13. okt. 2016 – Revisjon: 9

Tilbakemelding