Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Deaktiver levende appfliser

Ved første konfigurering plasserer Windows 10 appfliser på startskjermen for nye Windows 10-enheter og enheter som er oppdatert fra Windows 7 eller Windows 8. Disse flisene kan åpne en lokal app eller åpne Windows Store der brukeren kan velge å installere appen.

Du kan deaktivere denne funksjonen lokalt eller via gruppepolicy.

Hvis du vil deaktivere appforslag for alle nettverksbrukere, velger du Datamaskinkonfigurasjon > Administrative maler > Windows-komponenter > Skyinnhold > Deaktiver Microsoft-forbrukeropplevelser i redigeringsprogrammet for gruppepolicy.

Asset not found

Hvis du vil deaktivere appforslag lokalt, velger du Start-knappen

Windows-logoikonet
, Innstillinger > Tilpassing > Start og deretter Vis forslag av og til på Start-menyen.

Deaktiver dynamiske appfliser lokalt

Egenskaper

Artikkel-ID: 27922 – Forrige gjennomgang: 13. okt. 2016 – Revisjon: 7

Windows 10

Tilbakemelding