Slik gjenoppretter du ikoner som er fjernet fra skrivebordet i Windows XP


Sammendrag


Denne artikkelen beskriver hvordan du kan gjenopprette ikonene for Min datamaskin, Mine dokumenterog Mine nettverkssteder , etter at de er fjernet fra skrivebordet.

Gjenopprette ikonene på skrivebordet

I Microsoft Windows XP Home Edition og Professional, er den nye Start -menyen aktivert som standard. Når den nye Start -menyen er aktivert, vil ikonene for Min datamaskin, Mine dokumenterog Mine nettverkssteder , fjernes fra skrivebordet. Hvis du vil gjenopprette disse ikonene, gjør du følgende:

  1. Høyreklikk skrivebordet og klikk Egenskaper.
  2. Klikk kategorien skrivebord .
  3. Klikk Tilpass skrivebordet.
  4. Klikk kategorien Generelt , og klikk deretter ikonene som du vil plassere på skrivebordet.
  5. Klikk OK.