Feilsøke oppstartsproblemer i Excel

Sammendrag

Det kan være flere forskjellige grunner til at du opplever problemer med start av Microsoft Excel. Denne artikkelen beskriver hvordan du feilsøker årsaken til oppstartsproblemene, og mulige løsninger på problemet. Artikkelen inneholder også koblinger til andre Microsoft Knowledge Base-artikler som beskriver kjente oppstartsproblemer mer detaljert.

Obs! Det er viktig å ha en oversikt over eventuelle nye programvareinstallasjoner eller oppdateringer du har utført rett før du opplevde problemet, fordi dette kan ha direkte innvirkning på det. Denne informasjonen er nyttig hvis denne artikkelen ikke løser problemet, og du må ringe Microsoft Kundestøtte.

Mer informasjon

Når du starter Microsoft Excel, kan det oppstå problemer av én av følgende årsaker:
 • Ødelagt snarvei til Excel-programmet
 • Problemfil i Excel-oppstartsmappen eller i en annen oppstartsmappe
 • Konflikt med et annet program
 • Feil versjon av en kjernefil i Microsoft Office
 • Skadet Excel-verktøylinjefil (*.xlb) eller Excel .pip-fil
 • Skadede tillegg under Verktøy-menyen
 • Skadede registernøkler
 • Andre problemer ved åpning av Excel-filer
Hvis du får en feilmelding når du starter Microsoft Excel, kan du søke etter denne feilmeldingen i Microsoft Knowledge Base på følgende Microsoft-webområde: Hvis du ikke fikk en feilmelding, eller hvis du ikke kan finne bestemt informasjon om feilmeldingen i Microsoft Knowledge Base, kan du bruke følgende informasjon til å feilsøke oppstartsproblemet i Excel.

Først må du vurdere omfanget av problemet. Oppstår problemet når du starter Excel ved å klikke en arbeidsbokfil, eller bare når du kjører Excel fra Start-menyen?

Hvis problemet bare oppstår når du åpner en Excel-arbeidsbok, kan du se delen "Andre problemer ved åpning av Excel-filer". Hvis ikke, går du videre til neste del.

Skadet snarvei til Excel-programmet

Bruk følgende fremgangsmåte hvis problemet bare oppstår når du starter Excel-programmet:
 1. Klikk Start, velg Søk, og klikk deretter Etter filer eller mapper.
 2. Skriv inn Excel.exe i boksen Søk etter filer eller mapper med navnet.
 3. Klikk Min datamaskin i listen Søk i, og klikk deretter Søk nå.
 4. Når filen Excel.exe blir funnet, dobbeltklikker du den for å starte Microsoft Excel.

  Obs! Den normale plasseringen av Excel.exe-filen er avhengig av hvilken versjon som er installert.

  Microsoft Office Excel 2003

  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11

  Microsoft Excel 2002

  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office10

  Microsoft Excel 2000

  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office

  Microsoft Office Excel 2007

  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12

  Microsoft Office Word 2010

  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office14


Hvis Excel starter som forventet, kan det hende problemet oppstår på grunn av en ødelagt snarvei til programmet. For å løse dette problemet, opprett en ny snarvei til Excel som du kan bruke til å starte programmet.

Hvis Excel ikke starter som forventet, følg fremgangsmåten for å kjøre Excel i sikkermodus.

Hvis du vil at vi skal opprette snarveien for deg, kan du gå til delen Løs det for meg.

Løs det for megDu kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs det. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i løsningsveiviseren.
Obs! Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs! Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kan du kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?


Løste dette problemet?

Undersøk om problemet ble løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne delen. Hvis problemet ikke ble løst, kan du kontakte kundestøtte.

Start Excel i sikkermodus

Hvis du vil at vi skal starte Excel i sikkermodus for deg, går du til avsnittet Start programmet for meg. Hvis du foretrekker å selv starte Excel i sikkermodus, går du til avsnittet "La meg starte programmet selv".

Start programmet for megHvis du vil starte Excel i sikkermodus automatisk, klikker du knappen eller koblingen Løs det. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i løsningsveiviseren.
Obs! Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs! Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kan du kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?La meg starte det selv

 1. Klikk Start, og deretter Kjør.
 2. Klikk Bla gjennom, og finn deretter mappen der Microsoft Excel er installert, som beskrevet tidligere i denne artikkelen.
 3. Når du har funnet Excel.exe-filen, klikker du filen for å velge den, og deretter klikker du Åpne.
 4. Skriv inn et mellomrom på slutten av banen i Åpne-boksen og deretter /s, slik at hele linjen ligner på følgende:
  "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s


Løste dette problemet?

Kontroller om Excel ble startet i sikkermodus. Hvis Excel ble startet i sikkermodus, er du ferdig med dette avsnittet. Hvis Excel ikke ble startet i sikkermodus, kan du kontakte kundestøtte. Hvis Excel starter som forventet, kan du se delen Ekstra feilsøkingstrinn i denne artikkelen for å få mer informasjon.

Hvis Excel fremdeles ikke starter som forventet, kan det hende det er en konflikt med et annet program. Prøv å starte Windows i sikkermodus, og utfør deretter forrige fremgangsmåte igjen for å kjøre Excel i sikkermodus.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter Windows i sikkermodus, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:

156126 Feilsøke Windows 95 ved hjelp av sikkermodus (Dette kan være på engelsk)
192926 Feilsøke i forbindelse med ren oppstart for Windows 98

267288 Utføre en ren oppstart i Windows Millennium Edition

266169 Slik feilsøker du problemer med ventemodus, dvalemodus og avslutning av datamaskinen i Windows 2000 (Dette kan være på engelsk)
281770 Feilsøke i forbindelse med ren oppstart for Windows 2000 (Dette kan være på engelsk)

Excel starter ikke i sikkermodus og Windows er i sikkermodus

Hvis Excel ikke starter når du bruker /s-svitsjen og Windows kjører i sikkermodus, fjerner du Microsoft Office (eller frittstående Microsoft Excel) ved hjelp av Legg til / Fjern programmer-ikonet i Kontrollpanel. Se dokumentasjonen for Windows for mer informasjon.

Dette feilsøkingstrinnet kan være nødvendig når du kjører både Windows og Excel i sikkermodus, fordi Excel er i den mest grunnleggende modusen som kreves for å starte programmet. Dette betyr at ingen andre programmer eller filer er involvert i oppstartsprosessen for Excel. Derfor kan oppstartsproblemet oppstå på grunn av en ødelagt Office-fil som Excel bruker for å starte. Hvis du derfor fjerner og deretter installerer Office på nytt (eller det frittstående Excel), bør dette problemet være løst.

Hvis du vil ha mer informasjon om et beslektet problem med inkompatible Office 2000-filer, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

217440 Du mottar feilmeldinger når du starter Office 2000-programmer (Dette kan være på engelsk)
Hvis denne artikkelen ikke hjelper, eller hvis kjøring av Windows i sikkermodus løser oppstartsproblemet for Excel, kan du se delen "Ekstra feilsøkingstrinn" for mer informasjon.

Ekstra feilsøkingstrinn

Excel starter når du bruker /s-bryteren

Hvis Microsoft Excel starter som forventet når du bruker /s-bryteren, vises "Sikkermodus" på tittellinjen i Excel. Dette angir at Microsoft Excel kjører som om det var første gang etter at det ble installert.

Nå som du har startet Excel, bruk en elimineringsmetode for å gå gjennom følgende områder trinn for trinn som Excel hopper over i sikkermodus, inntil problemet er løst.

Excel-oppstartsmapper

En vanlig årsak til at du får problemer når du starter Excel, er at Excel laster en problemfil fra en av flere ulike oppstartsmapper.

Obs! XLStart-mappen kan også finnes i andre profiler. Den kan også være omdirigert på en server i enkelte tilfeller.

240150 Slik bruker du Excel-oppstartsmapper i Excel 2000 (Dette kan være på engelsk)
291218 Slik bruker du Excel-oppstartsmapper i Excel 2002 (Dette kan være på engelsk)
822107 Slik bruker du oppstartsmapper i Excel (Dette kan være på engelsk)


Excel-verktøylinjefil


Av og til kan det hende at verktøylinjefilen for Excel blir skadet. Hvis dette skjer, kan det oppstå problemer når du starter Excel. I denne situasjonen må du finne verktøylinjefilen og gi den nytt navn. Når du har gitt nytt navn til verktøylinjefilen, bygger Excel en ny verktøylinjefil neste gang du starter Excel.

Hvis for eksempel verktøyfilnavnet er PerBruker8.xlb, gi filen det nye navnet PerBruker8.old. Start deretter Excel. Du vil se at programmet lager en ny PerBruker8.xlb-fil på samme sted som den opprinnelige verktøyfilen.

Hvis du vil ha mer informasjon om Excel-verktøylinjefilen og hvordan du identifiserer den, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:

291074 Standard verktøylinjer og verktøylinjeknapper vises i stedet for tilpasninger i Excel (Dette kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om andre verktøylinjeproblemer når du starter Excel, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

215366 Sidefeil ved start av Excel med Sideskift-menykommandoen (Dette kan være på engelsk)
Excel.pip-fil

Excel husker hvilke menyer og kommandoer som har blitt brukt, og viser de nyligst brukte menyene først. Excel skjuler ubrukte kommandoer i de utvidbare menyene. Excel lagrer disse bruksopplysningene sammen med menyanimasjonsinnstillinger i en fil som heter Excel.pip.

Denne filen kan bli skadet. Hvis dette skjer, kan det oppstå problemer når du starter Excel. I denne situasjonen må du finne Excel.pip-filen og gi den nytt navn. Når du har gitt nytt navn til filen, bygger Excel en ny .pip-fil neste gang du starter Excel. Bruk søkefunksjonen i Windows for å finne Excel.pip-filen.

Excel starter når Windows er i sikkermodus

Hvis oppstartproblemet i Excel ikke lenger oppstår når Windows er i sikkermodus, er det et annet program som forårsaker problemet med oppstartprosessen i Excel.

Bruk en elimineringsprosess til å fastslå hvilket program som forårsaker problemet. Hvis du ikke er sikker på hvordan du gjør dette, kan du kontakte Windows-forhandleren for å få mer informasjon om hvordan du eliminerer hvert program som lastes inn under oppstarten av Windows.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker oppstartprosessen i Windows, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

281965 Slik feilsøker du ved hjelp av Msconfig-verktøyet i Windows 98 (Dette kan være på engelsk)
281995 Slik feilsøker du ved hjelp av Msconfig-verktøyet i Windows Millennium Edition (Dette kan være på engelsk)
281770 Feilsøke i forbindelse med ren oppstart for Windows 2000 (Dette kan være på engelsk)
310353 Slik foretar du en ren oppstart med Windows XP

Skadede tillegg under Verktøy-menyen

Klikk Tillegg under Verktøy-menyen. Klikk for å fjerne merket i avmerkingsboksene for eventuelle tillegg som er valgt, og klikk deretter OK.

Slett registernøklene for COM-tillegg

COM-tillegg kan installeres på en hvilken som helst plassering. Programmer som fungerer sammen med Excel, installerer COM-tillegg. Hvis du vil løse problemer som kan oppstå med Excel, sletter du registernøklene for COM-tilleggene, og deretter starter du Excel på nytt.

Hvis du vil at vi skal slette registernøklene for COM-tillegg for deg, kan du gå til delen Slett dem for meg. Hvis du vil slette registernøklene for COM-tillegg selv, kan du gå til delen La meg slette dem selv.

Slett dem for megKlikk knappen eller koblingen Løs det for å slette COM-tilleggsregisternøklene automatisk. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i løsningsveiviseren.
Klikk knappen eller koblingen Løs det for å legge til COM-tilleggsregisternøklene igjen automatisk. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i løsningsveiviseren.Obs! Denne automatiske reparasjonen fungerer for alle språk. For enkelte språk kan imidlertid veiviserteksten være på engelsk.

Obs! Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?La meg slette dem selv

Viktig Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder trinn som forteller deg hvordan du kan endre registeret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger disse trinnene nøye. Husk å sikkerhetskopiere registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows
Bruk følgende fremgangsmåte for å manuelt slette registernøklene for COM-tilleggene:
 1. Avslutt alle Office-programmer.
 2. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 3. Finn følgende registerundernøkkel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Klikk Tillegg, og klikk deretter EksporterFil-menyen.
 5. Gi filen navnet "XLaddinHKCU.reg", og lagre deretter filen på skrivebordet.
 6. Velg undernøkkelen AddIns, klikk SlettRediger-menyen, og klikk deretter Ja.
 7. Finn følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Obs! Hvis du bruker 64-biters Office (bare 2010)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Klikk Tillegg, og klikk deretter EksporterFil-menyen.
 9. Gi filen navnet "XLaddinHKLM.reg", og lagre deretter filen på skrivebordet.
 10. Velg undernøkkelen AddIns, klikk SlettRediger-menyen, og klikk deretter Ja.
 11. Avslutt Registerredigering.
 12. Start Excel.
Hvis problemet er løst, var det et COM-tillegg som forårsaket det. Du kan undersøke registernøklene under Tillegg i Registerredigering for å finne ut hvem som er produsenten av tillegget. Deretter kan du kontakte produsenten for oppdateringer.


Løste dette problemet?

Undersøk om problemet ble løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne delen. Kontakt kundestøtte hvis problemet ikke er løst.

Skadede registernøkler

Avslutt Excel og gi nytt navn til følgende registernøkler, for eksempel excel til excel.gammel. Når du starter Excel på nytt, vil dette aktivere en reparasjon der innstillingene dine blir satt til standardinnstillinger.


Du kan slette noen registernøkler for å tilbakestille tilpassede brukerinnstillinger for Microsoft Office-programmene.


Hvis du vil at vi skal tilbakestille tilpassede brukerinnstillinger for deg, går du til delen Tilbakestill dem for meg. Hvis du heller vil tilbakestille de tilpassede brukerinnstillingene selv, kan du gå til delen La meg tilbakestille dem selv.

Tilbakestill dem for megDu kan tilbakestille de tilpassede brukerinnstillingene automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs dette problemet. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i løsningsveiviseren.

Fjern alle tilpassede Excel-registernøklerSkift ut alle Excel-registernøkler som tidligere ble fjernet

Obs! Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs! Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kan du kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?La meg tilbakestille dem selv

Viktig Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder trinn som forteller deg hvordan du kan endre registeret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger disse trinnene nøye. Husk å sikkerhetskopiere registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows
Obs! Hvis du sletter følgende registernøkler, kan tilpassede brukerinnstillinger tilbakestilles for Microsoft Office-programmene.

Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2000

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
Når du starter Excel på nytt, vil en reparasjonsfunksjon aktiveres som tilbakestiller innstillingene til standardinnstillinger.

Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
 

Excel 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette de opprinnelige innstillingene. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Avslutt Excel.
 2. Slett de nylig opprettede registernøklene for Excel.
 3. Endre navnet på "Excel.old"-nøklene til "Excel".

Løste dette problemet?

Undersøk om problemet ble løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne delen. Hvis problemet ikke er løst, kan du kontakte kundestøtte.

Andre problemer med å åpne Excel-filer

Hvis Excel bare har problemer når du åpner enkelte Excel-filer, må du bruke en annen metode for å feilsøke problemet. Du kan bli nødt til gjøre alt fra å deaktivere makroer til å rekonstruere arbeidsboken.


For mer informasjon kan du klikke de følgende artikkelnumrene for å se artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

820741 Gjenoppette data fra skadede arbeidsbøker i Excel 2002 og Excel 2003

179871 Metoder for å gjenopprette data fra skadede Excel 2000-arbeidsbøker

213951 Feilsøke årsaken til problemet når du lagrer filer i Excel 2000 og de blir ødelagte (Dette kan være på engelsk)

Referanser


Takk til MVP Jan Karel Pieterse for innspill til Løs det for meg-løsningene i denne artikkelen.

Hvis du vil ha mer informasjon om oppstartsmapper, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:

822107 Slik bruker du oppstartsmapper i Excel 2003 (Dette kan være på engelsk)
291218 Slik bruker du Excel-oppstartsmapper i Excel 2002 (Dette kan være på engelsk)
240150 Slik bruker du Excel-oppstartsmapper i Excel 2000 (Dette kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om Excel 2002-sikkermodus, klikker du Hjelp for Microsoft ExcelHjelp-menyen, skriver inn om Office-sikkermodus i Office-hjelperen eller svarveiviseren, og klikker deretter Søk for å vise emnene som gav treff.
Egenskaper

Artikkel-ID: 280504 – Forrige gjennomgang: 15. mar. 2012 – Revisjon: 1

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

Tilbakemelding