Excel begrenser antall manuelle sideskift til 1026


Sammendrag


Microsoft Office Excel har en grense på 1026 manuell vannrett sideskift for et regneark. I Excel 2007 er en grense på manuelle sideskift 1023. Hvis du kjører en makro som prøver å overskride denne grensen, kan du få følgende feilmelding for kjøring:
Ikke nok minne.
Deretter kan du få følgende feilmelding:
Kjøretidsfeil '1004':
Programdefinert eller objektdefinert feil
Med Microsoft Excel 2002, kan du få følgende feilmelding:
Kjøretidsfeil '1004':
Denne handlingen overskrider antall sideskift som du kan legge til et regneark manuelt. Et regneark kan inneholde inntil 1026 vannrett sideskift.

Hvis du vil ha mer informasjon


Følgende Excel Visual Basic for Applications (VBA)-makro illustrerer hvordan feilen kan oppstå.
Sub Test()    Dim oSheet As Worksheet
Set oSheet = ThisWorkbook.Worksheets(1)
For i = 1 To 2000
oSheet.HPageBreaks.Add oSheet.Rows(i + 1) '<- Error when i=1027
Debug.Print i
Next
End Sub