Lage vannmerker i Word 2002 og Word 2003

Hvis du vil ha en Word 98-versjon av denne artikkelen, kan du se
180977 (denne artikkelen kan være på engelsk).

Hvis du vil ha en Microsoft Word 97- og Word 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se211324 (denne artikkelen kan være på engelsk).

Sammendrag

Med vannmerkefunksjonen kan du skrive ut tekst eller bilder under dokumentteksten. Vannmerkene er gjennomsiktige, og derfor kan man uten problem se all tekst eller innsatte objekter over et vannmerke.

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan gjøre følgende i et Microsoft Word-dokument:
 • Lage tekst- eller bildevannmerker
 • Endre plasseringen av et vannmerke på en side
 • Angi sidene som skal ha vannmerker

Legge til et tekstvannmerke

Hvis du vil legge til et tekstvannmerke i et Word-dokument ved å bruke kommandoen Trykt vannmerke, kan du følge disse trinnene:
 1. Start Word.
 2. Klikk BakgrunnFormat-menyen, og klikk deretter Trykt vannmerke.
 3. I dialogboksen Trykt vannmerke klikker du Tekstvannmerke.
 4. I Tekst-boksen skriver du Mitt vannmerke.
 5. I Skrift-boksen klikker du Century Gothic.
 6. I Størrelse-boksen klikker du Automatisk.
 7. I Farge-boksen klikker du Turkis.
 8. Merk av for Delvis gjennomsiktig.
 9. Klikk alternativet Diagonal ved siden av Oppsett.
 10. Klikk OK. Vannmerket du lagde, er synlig i dokumentarket.

Legge til et bildevannmerke

Hvis du vil legge til et bildevannmerke i et Word-dokument ved å bruke kommandoen Trykt vannmerke, kan du følge disse trinnene:
 1. Åpne et nytt Word-dokument.
 2. Klikk BakgrunnFormat-menyen, og klikk deretter Trykt vannmerke.
 3. I dialogboksen Trykt vannmerke klikker du Bildevannmerke.
 4. Klikk Velg bilde.
 5. Bla deg frem til bildet du vil bruke, og klikk deretter Sett inn.
 6. I Skala-boksen klikker du Automatisk.
 7. Merk av for Bleke (standardinnstilling).
 8. Klikk OK. Vannmerket du lagde, er synlig i dokumentarket.
MERKNADER
 • Hvis du merker av for Deaktiver funksjoner satt inn etter (klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Lagre), er ikke kommandoen Trykt vannmerke tilgjengelig.
 • Hvis du viser dokumentet i weboppsett, vises ikke vannmerkene.

Endre plasseringen på vannmerket

Når du setter inn et vannmerke i Word, plasseres det som standard midt på siden. Du finner vannmerket i toppteksten og bunnteksten i Word-dokumentet. Derfor må du inn i toppteksten og bunnteksten for å endre plasseringen til vannmerket. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. I Vis-menyen klikker du Topptekst og bunntekst.

  Nå kan du endre vannmerket.
 2. Klikk vannmerket en gang for å velge det.
 3. Hvis vannmerket er et tekstvannmerke, kan du klikke WordArtFormat-menyen.

  Hvis vannmerket er et bilde, kan du klikke BildeFormat-menyen.
 4. Klikk kategorien Oppsett, og klikk deretter Avansert.
 5. I kategorien Bildeplassering bruker du alternativene under Vannrett og Loddrett for å endre plasseringen av vannmerket.

Angi sidene som skal ha vannmerker

Fordi vannmerkene finnes i toppteksten og bunnteksten kan du bruke delene til å angi sidene der vannmerket skal vises. Dette er fordi du kan ha forskjellige topptekster og bunntekster i forskjellige deler av dokumentet. For å lage delene setter du inn inndelingsskift. Deretter sletter du vannmerket fra delene der du ikke vil at det skal vises. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. I Word-dokumentet klikker du øverst på en side der du ikke vil ha vannmerket.
 2. Klikk SkiftSett inn-menyen.
 3. Under Inndelingsskift klikker du Neste side, og deretter klikker du OK.
 4. Klikk en side i delen der du ikke vil ha vannmerket.
 5. I Vis-menyen klikker du Topptekst og bunntekst.
 6. I verktøylinjen Topptekst og bunntekst klikker du Koble til forrige.

  Dette bryter koblingen mellom toppteksten og bunnteksten i gjeldende del og toppteksten og bunnteksten i forrige del. Samme som forrige vises ikke lenger øverst til høyre i toppteksten eller bunnteksten.

  Obs!  Hvis du ikke ser Koble til forrige, står du kanskje i den første delen i dokumentet. Statuslinjen i Word angir delen der markøren står.
 7. Klikk vannmerket én gang, og trykk deretter Delete.

  Vannmerket slettes fra alle sider i gjeldende del.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om inndelingsskift og topptekster og bunntekster, kan du klikke artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:

211432 Generell informasjon om topptekster og bunntekster i Word (denne artikkelen kan være på engelsk)
291184 Beskrivelse av inndelingsskift i Word (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om problemene som kan oppstå når du skriver ut et vannmerke, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

286902 Vannmerker og WordArt-objekter skrives ut som svarte blokker i Word 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til et vannmerke i et dokument, kan du klikke Hjelp for Microsoft WordHjelp-menyen, skrive inn legge til en bakgrunn eller et vannmerke i Office-hjelperen eller svarveiviseren og deretter klikke Søk for å vise emnet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fjerner et vannmerke fra et dokument, kan du klikke Hjelp for Microsoft WordHjelp-menyen, skrive inn fjerne en bakgrunn eller et vannmerke i Office-hjelperen eller svarveiviseren og deretter klikke Søk for å vise emnet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker vannmerker, kan du klikke Hjelp for Microsoft WordHjelp-menyen, skrive inn feilsøke bagrunner og vannmerker i Office-hjelperen eller svarveiviseren og deretter klikke Søk for å vise emnet.

Egenskaper

Artikkel-ID: 285055 – Forrige gjennomgang: 16. jun. 2006 – Revisjon: 1

Tilbakemelding