OFF2000: Administrativ oppdatering tilgjengelig for Access 2000 og SQL Server 2000 Readiness

Sammendrag

For å hjelpe deg med å distribuere oppdateringen for Access 2000 og SQL Server 2000 Readiness i organisasjonen, tilbyr Microsoft en oppdatering for administrasjonsinstallasjoner av Office 2000. Denne oppdateringen ligger i en selvutpakkende fil som er tilgjengelig i verktøykassen Microsoft Office Resource Kit.

Delen "Mer informasjon" i denne artikkelen beskriver hvordan du laster ned og installerer denne oppdateringen på administrasjonsinstallasjonen.

Mer informasjon

Problem løst i Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

Dette problemet er løst i Office 2000 SP-3. Office 2000 SP-3 ble utgitt den 13. november 2002.
Hvis du vil ha mer informasjon om Office 2000 SP-3 og hvordan du installerer pakken, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
326585 OFF2000: Oversikt over Office 2000 Service Pack 3

Bruke Readiness-oppdateringen uten å oppgradere til Office 2000 SP-3

Du kan bruke oppdateringen for Access 2000 og SQL Server 2000 Readiness på administrasjonsinstallasjonen uten å oppgradere til Office 2000 SP-3. Du må imidlertid først bruke SR-1/SR-1a-oppdateringen på administrasjonsinstallasjonen. Avhengig av om du allerede har installert SR-1/SR-1a på nettverksklientene, kan du følge fremgangsmåten i den aktuelle delen i denne artikkelen.

Hvis du vil ha mer informasjon om forskjellen mellom Office 2000 SR-1-oppdateringen og Office 2000 SR-1a-oppdateringen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
261933 OFF2000: Hva er oppdateringen SR-1a?
Viktig! Når du har installert denne oppdateringen, må du bruke blandet modus-godkjenning (Windows-godkjenning og SQL Server-godkjenning) for å oppskalere databasen ved å bruke en SQL Server-pålogging. Modus for Windows-godkjenning støttes ikke. Hvis modus for Windows-godkjenning er angitt når du oppskalerer, kan det hende at tabeller eller spørringer vil bli hoppet over.

Obs! Hvis du installerer SQL Server med modus for Windows-godkjenning angitt, og du senere endrer sikkerhetsgodkjenning til blandet modus-godkjenning, kan det hende at det innebygde passordet for SA-pålogging (systemadministrator) er tomt. Når du har aktivert sikkerheten for SQL Server, bør du øyeblikkelig opprette et passord for "SA"-påloggingen for å hindre uautorisert tilgang til SQL Server.
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
274773 FEIL: Hvis du endrer Windows-sikkerhet til Windows/SQL-sikkerhet, er SA-passordet tomt
Når SQL Server-godkjenning er aktivert, kan du bruke den innebygde "SA"-kontoen eller opprette en ny SQL Server-konto for oppskalering. Hvis du bruker en ny konto, må du passe på å angi "serverrollen" til "Databaseopprettere". Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Elektroniske SQL Server-bøker.

Hvis administrasjonsinstallasjonen og nettverksklienter allerede har installert SR-1a

Oppdatere en administrasjonsinstallasjon med oppdateringen for Access 2000 og SQL Server 2000 Readiness

 1. Gå til følgende Microsoft-webområde:
 2. Klikk nedlastingen for ACCSQL_A.EXE.
 3. I dialogboksen Nedlasting av filer klikker du Lagre dette programmet på disk, og deretter klikker du OK.
 4. Lagre filen på skrivebordet.
 5. I Windows Utforsker dobbeltklikker du filen ACCSQL_A.EXE.
 6. Klikk Ja for å godta lisensavtalen for sluttbrukere.
 7. I boksen Angi plasseringen for de utpakkede filene skriver du inn c:\accsql, og deretter klikker duOK. Klikk Ja når du blir bedt om å opprette en mappe.

  Obs! Du må kjøre den neste kommandoen fra en datamaskin som Windows Installer allerede er installert på.
 8. Klikk Start og deretter Kjør. Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen
  msiexec /a adminbane\Data1.msi /p c:\accsql\ACWZ_Admin.msp SHORTFILENAMES=1
  , der adminbane er banen til det administrative installasjonspunktet.
 9. Klikk Neste i dialogboksen for administrasjonsmodus for Microsoft Office 2000.

  Obs! Du trenger ikke skrive inn CD-nøkkelen eller firmanavnet i dialogboksen for administrasjonsmodus for Microsoft Office 2000.
 10. Klikk Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen, og deretter klikker du Neste.
 11. Klikk Installer nå og deretter OK når installasjonen er fullført.
 12. Administrasjonsinstallasjonspunktet oppdateres nå med den første av to MSP-filer. Gjenta trinn 8 til 11 for MSP-filen Mdt2_admin.msp. Når du bruker Mdt2_admin.msp, må du passe på å endre MSP-filnavnet som brukes i kommandolinjen i trinn 8.

Oppdatere nettverksklienter med oppdateringen for Access 2000 og SQL Server 2000 Readiness

Du må følge denne fremgangsmåten for hver nettverksklient:
 1. Endre navn på følgende filer ved å endre filnavnet fra .mde til .old:
  Acwzlib.mde
  Acwzmain.mde
  Acwztool.mde
  For den engelske versjonen av Office finnes disse filene som standard i mappen C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\1033.
 2. Klikk Start og deretter Kjør. Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen
  msiexec /iadminbane\Data1.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus UPGRADEWITHRECACHE=TRUE /q
  , deradminbane er banen til det administrative installasjonspunktet.

  Egenskapen "UPGRADEWITHRECACHE=TRUE" kreves for å oppdatere støttefilene for Microsoft SQL Server på riktig måte. Denne egenskapen gjør at dialogboksen for godkjenning av Lisensavtale for sluttbrukere vises. "/q"-bryteren skjuler dialogboksen Lisensavtale for sluttbrukere, slik at denne dialogboksen ikke vises for administratorer og sluttbrukere.
 3. Klikk OK når oppdateringen er fullført.
 4. Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du Ja.
Nettverksklienten er nå konfigurert med oppdateringen for Access 2000 og SQL Server 2000 Readiness.

Hvis nettverksklientene ikke har installert SR-1/SR-1a

Oppdatere administrasjonsinstallasjonen til SR-1/SR-1a først

Hvis du allerede har oppdatert administrasjonsinstallasjonen med administrasjonsoppdateringen for SR-1/SR-1a, hopper du over denne delen, og følger fremgangsmåten i delen "Oppdatere en administrasjonsinstallasjon med oppdateringen for Access 2000 og SQL Server 2000 Readiness" tidligere i denne artikkelen.

Hvis du vil oppdatere administrasjonsinstallasjonen med SR-1/SR-1a-oppdateringen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
257983 OFF2000: Slik skaffer og bruker du SR-1/SR-1a-oppdateringen på administrasjonsinstallasjoner
Obs! Når du har oppdatert administrasjonsinstallasjonen med SR-1/SR-1a-oppdateringen, trenger du foreløpig ikke oppdatere nettverksklientene til SR-1/SR-1a. Når du kjører kommandolinjen i delen "Oppdatere nettverksklienter med sikkerhetsoppdateringen for SR-1/SR-1a og webklient" senere i denne artikkelen, oppdateres klienten med både oppdateringen for SR-1/SR-1a og Access 2000 og SQL Server 2000 Readiness.

Når du har utført trinnene i artikkel Q257983 for å oppdatere administrasjonsinstallsjonen med SR-1/SR-1a-oppdateringen, fortsetter du med følgende trinn.

Oppdatere en administrasjonsinstallasjon med oppdateringen for Access 2000 og SQL Server 2000 Readiness

 1. Gå til følgende Microsoft-webområde:
 2. Klikk nedlastingskoblingen for ACCSQL_A.EXE.
 3. I dialogboksen Nedlasting av filer klikker du Lagre dette programmet på disk, og deretter klikker du OK.
 4. Lagre filen på skrivebordet.
 5. I Windows Utforsker dobbeltklikker du filen ACCSQL_A.EXE.
 6. Klikk Ja for å godta lisensavtalen for sluttbrukere.
 7. I boksen Angi plasseringen for de utpakkede filene skriver du inn c:\accsql, og deretter klikker duOK. Klikk Ja når du blir bedt om å opprette en mappe.
 8. Klikk Start og deretter Kjør. Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen
  msiexec /a adminbane\Data1.msi /p c:\accsql\ACWZ_Admin.msp SHORTFILENAMES=1
  , der adminbane er banen til det administrative installasjonspunktet.
 9. Klikk Neste i dialogboksen for administrasjonsmodus for Microsoft Office 2000.

  Obs! Du trenger ikke skrive inn CD-nøkkelen eller firmanavnet i dialogboksen for administrasjonsmodus for Microsoft Office 2000.
 10. Klikk Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen, og deretter klikker du Neste.
 11. Klikk Installer nå og deretter OK når installasjonen er fullført.
 12. Administrasjonsinstallasjonspunktet oppdateres nå med den første av to MSP-filer. Gjenta trinn 8 til 11 for MSP-filen Mdt2_admin.msp. Når du bruker Mdt2_admin.msp, må du passe på å endre MSP-filnavnet som brukes i kommandolinjen i trinn 8.

Oppdatere nettverksklienter med sikkerhetsoppdateringen for SR-1/SR-1a og webklient

Du må følge denne fremgangsmåten for hver nettverksklient:
 1. Klikk Start og deretter Kjør. Skriv inn en kommandolinje som er lik følgende linje i Åpne-boksen
  adminbane\Setup /qb
  , der adminbane er banen til det administrative installasjonspunktet.
 2. Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du Ja.
 3. Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du Ja.
Nettverksklienten er nå konfigurert med SR-1/SR-1a-oppdateringen og oppdateringen for Access 2000 og SQL Server 2000 Readiness.

Obs! Hvis du allerede har oppdatert administrasjonsinstallasjonen med både oppdateringen for SR-1/SR-1a og Access 2000 og SQL Server 2000 Readiness, kan du kjøre installasjonsprogrammet fra administrasjonsinstallasjonen på en nettverksklient som ikke har installert Office. Når installasjonen er fullført, er nettverksklienten konfigurert med oppdateringen for SR-1/SR-1a og Access 2000 og SQL Server 2000 Readiness. Du trenger ikke utføre fremgangsmåter for reparasjon eller ny installasjon på denne nettverksklienten.

Kontroller at oppdateringen for Access 2000 og SQL Server 2000 Readiness er installert

Følgende tabell viser en liste over filer som er oppdatert gjennom oppdateringen for Access 2000 og SQL Server 2000 Readiness. I Windows Utforsker kan du høyreklikke en fil fra tabellen, og deretter velge kategorien Versjon for å kontrollere versjonsinformasjonen.

Filnavn Filversjon Størrelse (byte)
-----------------------------------------
Acwzlib.mde I/T 1,241,088
Acwzmain.mde I/T 3,854,336
Acwztool.mde I/T 5,111,808
Mdt2db.dll 2.0.0.8958 679,936
Mdt2dbns.dll 2.0.0.8958 372,736
Mdt2dd.dll 2.0.0.8958 471,040
Mdt2df.dll 2.0.0.8958 618,496
Mdt2dfx.dll 2.0.0.8958 24,576
Mdt2fref.dll 2.0.0.8958 45,056
Mdt2fw.dll 2.0.0.8958 536,576
Mdt2fwui.dll 2.0.0.8958 66,832
Mdt2g.dll 2.0.0.8958 602,112
Mdt2gddo.dll 2.0.0.8958 61,440
Mdt2gddr.dll 2.0.0.8958 126,976
Mdt2qd.dll 2.0.0.8958 1,327,104
Msowci.dll 9.0.0.4625 90,112
Obs! MDE-filene har ingen versjonsinformasjon.

Referanser

Viktig.txt som ligger i filen ACCSQL_A.EXE.
Egenskaper

Artikkel-ID: 287484 – Forrige gjennomgang: 19. okt. 2006 – Revisjon: 1

Tilbakemelding