Slik bruker du oppgavelinjen

Du kan bruke oppgavelinjen til mer enn bare å se appene dine og sjekke klokken. Tilpass utseendet på oppgavelinjen, administrer kalenderen, fest favorittappene dine på den, flytt den dit du vil ha den på skjermen, og angi hvordan knapper skal grupperes på oppgavelinjen når du har flere åpne vinduer. Du kan til og med administrere kalenderavtalene dine direkte fra oppgavelinjen.

Oppgavelinjen i Windows 10
 

Feste en app på oppgavelinjen

Fjern apper du ikke lenger trenger på oppgavelinjen, og fest apper du ønsker å ha rask tilgang til når du er på skrivebordet. Du kan gjøre dette fra Start eller hurtiglisten (en liste med snarveier til filer, mapper og webområder du har åpnet nylig).

Feste en app fra Start

Trykk og hold eller høyreklikk appen på startskjermen , og trykk eller klikk deretter Mer > Fest til oppgavelinjen. Hvis du vil fjerne en app, følger du samme fremgangsmåte eller klikker Løsne på oppgavelinjen.

Feste en app fra hurtiglisten

Hvis appen allerede er åpen, trykker og holder du appknappen på oppgavelinjen, og skyver fingeren oppover til hurtiglisten vises. Hvis du bruker mus, høyreklikker du appknappen på oppgavelinjen. Trykk eller klikk deretter Fest til oppgavelinjen. Hvis du vil fjerne en app, følger du samme fremgangsmåte eller klikker Løsne fra oppgavelinjen.

Hurtigliste på oppgavelinjen
 

Endre innstillinger for oppgavelinjen

Tilpasninger i oppgavelinjen kan gjøres direkte fra oppgavelinjen. Hvis du vil endre flere ting om gangen på oppgavelinjen, kan du bruke Innstillinger. Trykk og hold eller høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen, og trykk eller klikk deretter Innstillinger ..Oppgavelinjeinnstillinger
 

Endre plasseringen av oppgavelinjen

Oppgavelinjen er vanligvis plassert nederst på skrivebordet, men du kan også flytte den til sidene eller toppen av skrivebordet. Hvis oppgavelinjen er låst, må du låse den opp før du flytter den (se Låse og låse opp oppgavelinjen i dette emnet). Trykk og hold eller høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen, og trykk eller klikk Innstillinger  > Plassering av oppgavelinjen på skjermen. Velg så Venstre, Øverst, Høyre eller Nederst.

Omorganisere knapper på oppgavelinjen

Når du ønsker å endre rekkefølgen på appknapper på oppgavelinjen, drar du en knapp fra gjeldende plassering til en annen plassering.

Du kan velge hvordan knappene skal grupperes på oppgavelinjen når flere vinduer er åpne. Alle åpne filer fra den samme appen blir som standard gruppert sammen, selv om du ikke åpnet dem i rekkefølge.

Du kan endre hvordan knappene på oppgavelinjen grupperes ved å trykke og holde eller høyreklikke et tomt område på oppgavelinjen, trykke eller klikke Innstillinger og deretter velge en av innstillingene på listen Kombiner knapper på oppgavelinjen:

  • Skjul alltid etiketter. Dette er standardinnstillingen. Hver app vises som én enkelt knapp uten etikett, selv når du har flere åpne vinduer for appen.
  • Når oppgavelinjen er full. Med denne innstillingen blir hvert vindu vist som individuell knapp med etikett. Når oppgavelinjen blir full, slås apper med flere åpne vinduer sammen til én enkelt appknapp. Trykk eller klikk knappen for å vise en liste over vinduene som er åpne.
  • Aldri. Med denne innstillingen blir hvert vindu vist som individuell knapp med etikett, og kombineres ikke uansett hvor mange vinduer som er åpne. Knappene blir mindre etter hvert som flere apper og vinduer åpnes, og vil til slutt rulle.

Låse og låse opp oppgavelinjen

Det kan være lurt å låse oppgavelinjen for å hindre at den endres. Du kan når som helst låse opp oppgavelinjen for å endre den eller flytte den til et annet sted på skrivebordet. Trykk og hold eller høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen, trykk eller klikk Innstillinger og aktiver Lås oppgavelinjen.

Hvis Lås oppgavelinjen er merket av, er den allerede låst. Du kan låse opp oppgavelinjen under Innstillinger eller ved å trykke eller klikke Lås oppgavelinjen.

Vis merker på knappene på oppgavelinjen

Et merke på en knapp på oppgavelinjen viser at appen har aktivitet eller krever handling.

Indikatorvarsling på oppgavelinjen
 

Hvis det for eksempel blir vist et merke med en klokke på appen Alarmer og klokke, betyr det at du har en en aktiv alarm, og at du blir varslet når denne går. Denne funksjonen er aktivert som standard. Hvis du vil sjekke om den er aktivert eller deaktivert, kan du trykke og holde eller høyreklikke et tomt område på oppgavelinjen, trykke eller klikke Innstillinger og gå til Vis merker på knappene på oppgavelinjen.

Bruk mindre knapper på oppgavelinjen

Hvis du vil ha plass til flere apper på oppgavelinjen, kan du velge å vise mindre versjoner av knappene. Trykk og hold eller høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen, trykk eller klikk Innstillinger, og aktiver Bruk små knapper på oppgavelinjen.

Ta en kikk på skrivebordet via oppgavelinjen

Bruk Kikk-funksjonen for å ta en snartitt på skrivebordet når det er skjult bak en rekke åpne vinduer.

  1. Trykk og hold eller høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen, trykk eller klikk Innstillinger , og aktiver Bruk Kikk for å forhåndsvise skrivebordet når du flytter musen til Vis skrivebord-knappen på enden av oppgavelinjen.
  2. Trykk og hold eller hold markøren over høyre ytterkant på oppgavelinjen for å få vist skrivebordet.
  3. Hvis du vil gjenopprette visningen av alle åpne vinduer, tar du bort markøren eller trykker og holder kanten en gang til.

Skjule oppgavelinjen automatisk

Noen ganger (f.eks. når du ser film eller leser) kan det være praktisk å skjule oppgavelinjen. Du kan velge å la oppgavelinjen bli skjult automatisk avhengig av om du bruker skrivebords- eller nettbrettmodus. Trykk og hold eller høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen, trykk eller klikk Innstillinger , og aktiver Skjul oppgavelinjen automatisk i skrivebordsmodus eller Skjul oppgavelinjen automatisk i nettbrettmodus.

Egenskaper

Artikkel-ID: 29280 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 7

Tilbakemelding