Tilpass systemstatusfeltet for oppgavelinjen

Systemstatusfeltet er plassert lengst til høyre på oppgavelinjen. Det inneholder noen ikoner du kanskje klikker eller trykker ganske ofte: batteri, Wi-Fi, volum, Klokke og kalender, og Handlingssenter. Her finner du statusinformasjon og varslinger om blant annet innkommende e-post, oppdateringer og nettverkstilkobling. Du kan endre hvilke ikoner og varslinger som vises her, eller skjule noen av dem.

Endre hvordan ikoner og varsler visesVarsling på oppgavelinjen
 

  1. Trykk og hold eller høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen, og trykk eller klikk deretter Innstillinger, og gå deretter til Systemstatusfeltet.
  2. Under Systemstatusfeltet:
      • Velg hvilke ikoner som vises på oppgavelinjen. Velg bestemte ikoner du ikke vil skal vises på oppgavelinjen. Vi flytter bare ikonet til overflytsområdet slik at det er ute av syne.
      • Slå systemikoner på eller av. Angi hvilke ikoner du ikke vil skal vises.

Skjule et ikon i systemstatusfeltet

Skjult område på oppgavelinjen
 

I systemstatusfeltet klikker eller trykker du ikonet du vil skjule, og deretter flytter du det til overflytsområdet.

Se skjulte ikoner

Trykk eller klikk pilen Vis skjulte ikoner ved siden av systemstatusfeltet.

Egenskaper

Artikkel-ID: 30031 – Forrige gjennomgang: 30. sep. 2016 – Revisjon: 1

Tilbakemelding