Spillet slutter å svare eller avsluttes uventet når du prøver å starte eller spille et Microsoft-spill

Denne artikkelen er beregnet for nye til middels erfarne brukere.

Det kan være enklere å følge trinnene hvis du skriver ut artikkelen først.

Symptom på problemet

Når du starter eller spiller et av spillene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder, kan du oppleve ett eller flere av følgende symptomer:
 • Spillet slutter å svare.
 • Spillet avsluttes uventet.
 • Datamaskinen starter uventet på nytt.
 • Spillet minimeres til Microsoft Windows-oppgavelinjen og kan ikke gjenopprettes.
I tillegg kan du få denne feilmeldingen i dialogboksen Gathering Exception Data:
<Spillnavn> har et problem og må lukkes.
I feilmeldingen blir du bedt om å rapportere detaljer til Microsoft.

Metoder som kan brukes til å løse problemet

Metode 1: Starte datamaskinen på nytt ved å utføre en ren oppstart

Når du starter Microsoft Windows, starter vanligvis flere programmer automatisk. Disse kjøres i bakgrunnen, og kan virke inn på spillet. Disse programmene kan omfatte antivirus- og systemverktøyprogrammer. Når du utfører en ren oppstart, hindrer du disse programmene i å starte automatisk. Du må være logget på datamaskinen som administrator eller som medlem av administratorgruppen for å fullføre fremgangsmåten. Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, kan policyinnstillingene for nettverket også hindre deg i å fullføre denne fremgangsmåten.

Windows Vista

 1. Klikk Start,startknapp , skriv inn Systemkonfigurasjon i Start søk-boksen og trykk deretter ENTER.

  Tillatelse for brukerkontokontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Tillat.
 2. Klikk kategorien Generelt, og klikk deretter Selektiv oppstart.
 3. Klikk for å fjerne merket for Last inn systemtjenester og Last inn oppstartselementer.
 4. Klikk for å merke av for Last inn systemtjenester.
 5. Klikk OK, og klikk deretter Start på nytt.

Microsoft Windows XP

 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Klikk Selektiv oppstart i kategorien Generelt.
 3. Under Selektiv oppstart klikker du for å fjerne merket i følgende avmerkingsbokser:
  • Last SYSTEM.INNI-filen
  • Last WIEN.INI-filen
  • Last inn oppstartselementer
 4. I kategorien Tjenester klikker du for å merke av for Skjul alle Microsoft-tjenester, og deretter klikker du Deaktiver alle.
 5. Klikk OK, og klikk deretter Start på nytt.
Klikk Spill av for å vise denne direkteavspilte multimediedemonstrasjonen.

Hvis problemet vedvarer, går du til metode 2.

Metode 2: Opprette en ny brukerkonto

Windows Vista

Trinn 1: Åpne brukerkontoer
 1. Klikk Start,startknapp , skriv inn Control nusrmgr.cpl i Start søk-boksen og trykk deretter ENTER.
 2. Klikk Behandle brukerkontoer.

  Tillatelse for brukerkontokontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Tillat.
Trinn 2: Legge til en ny bruker
 1. I kategorien Brukere klikker du Legg til.
 2. Skriv inn et navn på brukerkontoen, ditt fullstendige navn og deretter en beskrivelse av kontoen.
 3. Hvis datamaskinen er konfigurert som en del av et klient-/servernettverk, skriver du inn domenenavnet, og deretter klikker du Neste.

  Obs!  Hvis datamaskinen er konfigurert som enkeltmaskin (uten nettverk) eller i et node-til-node-nettverk, trenger du ikke å angi et domenenavn.
 4. Skriv inn et passord, og skriv deretter inn brukerpassordet på nytt for å bekrefte det.

  Viktig!  Det skilles mellom store og små bokstaver i passord. MittPassord og mittpassord behandles for eksempel som to forskjellige passord.
 5. Klikk Neste.
 6. Velg tilgangsnivået for brukerkontoen, og klikk deretter Fullfør.

  Obs!  Noen spill krever en brukerkonto med administratorrettigheter for å kunne kjøres.

Windows XP Home

 1. Klikk Start, klikk Kontrollpanel og klikk deretter Brukerkontoer.
 2. I listen Velg en oppgave klikker du Opprett en ny konto.
 3. Skriv inn navnet du vil bruke på kontoen, og klikk deretter Neste.
 4. Velg kontotypen du vil ha, og klikk deretter Opprett konto.

  Obs!  Noen spill krever en brukerkonto med administratorrettigheter for å kunne kjøres.

Windows XP Professional Edition

Trinn 1: Åpne brukerkontoer

Når du skal åpne brukerkontoer, klikker du Start og Kjør, skriver inn Control nusrmgr.cpl i Åpne-boksen og klikker deretter OK.

Trinn 2: Legge til en ny bruker
 1. I kategorien Brukere klikker du Legg til.
 2. Skriv inn et navn på brukerkontoen, ditt fullstendige navn og en beskrivelse av kontoen.
 3. Hvis datamaskinen er konfigurert som en del av et klient-/servernettverk, skriver du inn domenenavnet, og deretter klikker du Neste.

  Obs!  Hvis datamaskinen er konfigurert som enkeltmaskin (uten nettverk) eller i et node-til-node-nettverk, trenger du ikke å angi et domenenavn.
 4. Skriv inn et passord, og skriv deretter inn brukerpassordet på nytt for å bekrefte det.

  Viktig!  Det skilles mellom store og små bokstaver i passord. MittPassord og mittpassord behandles for eksempel som to forskjellige passord.
 5. Klikk Neste.
 6. Velg tilgangsnivået for brukerkontoen, og klikk deretter Fullfør.

  Obs!  Noen spill krever en brukerkonto med administratorrettigheter for å kunne kjøres.
Hvis problemet vedvarer, går du til metode 3.

Metode 3: Fjerne og installere spillet på nytt

Trinn 1: Utfør en ren oppstart av Windows

Følg trinnene i Metode 1 for å utføre en ren oppstart av Windows. Deretter fortsetter du til trinn 2.

Trinn 2: Fjerne og installere spillet på nytt

Windows Vista
 1. Klikk Start,startknapp , skriv inn programmer og funksjoner i Start søk-boksen og trykk deretter ENTER.
 2. I listen over installerte programmer klikker du Microsoft-spillet du vil fjerne, og deretter klikker du Avinstaller.
 3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre fjerningen.
 4. Sett inn CD-ROMen i CD-ROM- eller DVD-stasjonen.
 5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, gjør du følgende:
 1. Klikk Start,startknapp , skriv inn stasjon:\setup.exe i Start søk-boksen og trykk deretter ENTER.

  I dette eksemplet er stasjon stasjonsbokstaven for CD-ROM- eller DVD-stasjonen.
 2. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
Windows XP og Windows Millennium Edition
 1. Klikk Start, velg Innstillinger og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk Legg til eller fjern programmer.

  Klikk kategorien Installer/avinstaller på en Windows 98-basert datamaskin eller på en Windows Millennium Edition (Me)-basert datamaskin.
 3. I listen over installerte programmer dobbeltklikker du Microsoft-spillet du vil fjerne, og deretter klikker du Avinstaller eller Endre/fjern.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre fjerningen.
 5. Sett inn CD-ROMen i CD-ROM- eller DVD-stasjonen.
 6. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, gjør du følgende:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn stasjon:\setup.exe i Åpne-boksen og klikk deretter OK.

  I dette eksemplet er stasjon stasjonsbokstaven for CD-ROM- eller DVD-stasjonen.
 2. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
Hvis problemet vedvarer, går du til metode 4.

Metode 4: Justere grafikkmaskinvareakselerasjon

Windows Vista

Trinn 1: Åpne Personalisering

Hvis du vil åpne Personalisering, klikker du Startstartknapp , skriver inn personalisering i Start søk-boksen og trykker deretter ENTER.

Trinn 2: Endre grafikkmaskinvareakselerasjonen

 1. Klikk Skjerminnstillinger.
 2. Klikk Avanserte innstillinger.
 3. Klikk kategorien Feilsøking, og klikk deretter Endre innstillinger.

  Tillatelse for brukertilgangskontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Tillat.
 4. Flytt glidebryteren Maskinvareakselerasjon to hakk til venstre for Full til Deaktiver markør- og punktgrafikkakselerasjoner.
 5. Klikk OK, og klikk deretter Start på nytt nå.
 6. Når datamaskinen har startet på nytt, tester du spillet.
Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows XP
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn desk.cpl i Åpne-boksen og klikk deretter OK.
 2. I kategorien Innstillinger klikker du Avansert.
 3. Klikk kategorien Feilsøking.
 4. Flytt glidebryteren Maskinvareakselerasjon to hakk til venstre for Full til Deaktiver alle markører og avanserte tegneakselerasjoner.
 5. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.
 6. Test spillet.
Justere grafikkmaskinvareakselerasjon

Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium Edition
 1. Klikk Start, velg Innstillinger og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk System.
 3. Klikk Grafikk i kategorien Ytelse.
 4. Flytt glidebryteren Maskinvareakselerasjon ett hakk til venstre for Full til De fleste akseleratorfunksjoner.
 5. Klikk OK og deretter OK på nytt.
 6. Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du Ja.
Hvis problemet vedvarer, går du til metode 5.

Metode 5: Deaktivere AGP-tekstur i diagnoseverktøyet for DirectX

Windows XP eller Windows Millennium Edition
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn dxdiag i Åpne-boksen og klikk deretter OK.
 2. Klikk kategorien Skjerm.
 3. Klikk Deaktiver under DirectX-funksjoner ved siden av AGP-teksturakselerasjon.
 4. Når følgende advarsel vises, klikker du OK:
  Dette deaktiverer bruk av AGP (Acceleration Graphics Port) for alle skjermenheter på systemet som støtter det.
 5. Klikk Avslutt.
 Deaktivere AGP-tekstur
Hvis problemet vedvarer, går du til metode 6.

Metode 6: Deaktivere lydkortet midlertidig i Windows

Windows Vista
 1. Klikk Start,startknapp , skriv inn enhetsbehandling i Start søk-boksen og trykk deretter ENTER.
 2. Klikk kategorien Driver.
 3. Klikk Deaktiver, og klikk deretter Ja.
 4. Klikk OK.
 5. Start Windows på nytt, og test deretter spillet.
Windows XP eller Windows Millennium Edition
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn system.cpl i Åpne-boksen og klikk deretter OK.
 2. Klikk kategorien Maskinvare, og klikk deretter Enhetsbehandling.

  For Windows Millennium Edition klikker du bare kategorien Enhetsbehandling.
 3. Dobbeltklikk Lyd-, video- og spillkontrollere.
 4. Dobbeltklikk lydkortet.
 5. Under Enhetsbruk klikker du Ikke bruk denne enheten (deaktiver).

  Obs!  For Windows Millennium Edition følger du denne fremgangsmåten:
  1. Under Enhetsbruk i kategorien Generelt klikker du for å fjerne merket for Original konfigurasjon (gjeldende).
  2. Hvis du ikke ser denne avmerkingsboksen, klikker du for å merke av for Deaktiver i denne maskinvareprofilen.
 6. Start Windows på nytt, og test deretter spillet.
Deaktivere lyd midlertidig
Hvis problemet vedvarer, går du til metode 7.

Metode 7: Senke lydakselerasjonen

Windows XP eller Windows Millennium Edition
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn dxdiag i Åpne-boksen og klikk deretter OK.
 2. I DirectX Features-delen i kategorien Lyd endrer du Lydakselerasjonsnivå for maskinvare til Grunnleggende akselerasjon.
 3. Klikk Avslutt.
Klikk Spill av for å vise denne direkteavspilte multimediedemonstrasjonen.
Hvis problemet vedvarer, går du til metode 8.

Metode 8: Laste ned og installere den siste versjonen av DirectX

 1. Du kan laste ned den siste versjonen av DirectX ved å gå til følgende Microsoft-webområde:
 2. Klikk Get the Latest DirectX Here.
 3. Klikk Fortsett, og klikk deretter Last ned.
 4. Klikk Kjør to ganger.
 5. Klikk Jeg godtar avtalen, og klikk deretter Neste.
 6. Klikk Neste.
 7. Klikk Fullfør.
Hvis problemet vedvarer, går du til metode 9.

Metode 9: Oppdatere skjermdriveren

Kontakt produsenten av skjermkortet hvis du vil ha informasjon om hvordan du får tak i og installerer den seneste versjonen av skjermdriveren for skjermkortet. Hvis du vil se om de aktuelle driveroppdateringene er tilgjengelige, kan du gå til følgende webområde for Microsoft Windows Update: Klikk Spill av for å vise denne direkteavspilte multimediedemonstrasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontakter maskinvareprodusenten, kan du klikke riktig artikkelnummer i følgende liste for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, A-K (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

60781 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, L-P (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

60782 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, Q-Å (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Microsoft tilbyr kontaktopplysninger for tredjeparter, slik at du får hjelp til å finne teknisk kundestøtte. Disse kontaktopplysningene kan endres uten varsel. Microsoft garanterer ikke nøyaktigheten av disse kontaktopplysningene om tredjeparter.

Når du skal finne navnet på og produsenten av skjermkortet i Windows Vista, gjør du følgende:
 1. Klikk Start,startknapp , skriv inn dxdiag i Start søk-boksen og trykk deretter ENTER.
 2. Klikk kategorien Skjerm.
 3. Under Enhet ser du etter Navn og Produsent.
 4. Klikk Avslutt.
Når du skal finne navnet på og produsenten av skjermkortet i Windows XP, gjør du følgende:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn dxdiag i Åpne-boksen og klikk deretter OK.
 2. Klikk kategorien Skjerm.
 3. Under Enhet ser du etter Navn og Produsent.
 4. Klikk Avslutt.
Klikk Spill av for å vise denne direkteavspilte multimediedemonstrasjonen.
Hvis problemet vedvarer, går du til metode 10.

Metode 10: Oppdatere lyddriveren

Kontakt produsenten av lydkortet for å få vite hvordan du henter og installerer den seneste versjonen av lyddriveren for lydkortet, eller gå til Windows Update-området for å lete etter drivere som kan brukes. (Se under metode 9 hvis du ønsker mer kontaktinformasjon.)

Når du skal finne navnet på og produsenten av skjermkortet i Windows Vista, gjør du følgende:
 1. Klikk Start,startknapp , skriv inn dxdiag i Start søk-boksen og trykk deretter ENTER.
 2. Klikk kategorien Lyd.
 3. Under Enhet ser du etter Navn, og under Drivere ser du etter Leverandør.
 4. Klikk Avslutt.
Følg denne fremgangsmåten for å finne navnet på og leverandøren av lydkortet:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn dxdiag i Åpne-boksen og klikk deretter OK.
 2. Klikk kategorien Lyd.
 3. Under Enhet ser du etter Navn, og under Driver ser du etter Leverandør.
 4. Klikk Avslutt.
Klikk Spill av for å vise denne direkteavspilte multimediedemonstrasjonen.
Hvis problemet vedvarer, går du til metode 11.

Metode 11: Gjennomsøke datamaskinen etter virus

Det kan hende at spillet avsluttes, genererer en feilmelding eller slutter å svare under start eller når du spiller spillet, hvis datamaskinen er infisert med virus.

Viktig!  Hvis det allerede er installert et antivirusprogram på datamaskinen, må du oppdatere antivirusprogrammet med de nyeste signaturfilene før du gjennomsøker datamaskinen etter virus. De fleste programvareselskaper som oppretter antivirusprogrammer, gir ut en ny signaturfil hver måned. Når du har skaffet deg de nyeste signaturfilene, gjennomsøker du datamaskinen. Hvis du trenger hjelp med å få tak i antivirussignaturfilene, kan du kontakte produsenten av antivirusprogramvaren.

Hvis du ikke har installert antivirusprogramvare, kan du vise en liste over leverandører av antivirusprogramvare ved å klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
49500 Liste over leverandører av antivirusprogrammer

Det finnes mange gratis virusprogrammer på Internett du kan bruke til å søke etter virus på systemet. Du kan for eksempel gå til følgende Symantec-webområde: Du kan forhindre at virus infiserer datamaskinen eller sprer seg til andre datamaskiner.

Hvis du vil ha mer informasjon om metoder du kan bruke for å beskytte datamaskinen mot datavirus, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Hvis du har renset datamaskinen for virus, fjerner du spillet og installerer det på nytt.

Følg metode 2 i denne artikkelen. Hvis problemet vedvarer, går du til metode 12.

Metode 12: Fjerne spionprogrammer

Spionprogrammer er programvare som samler personlige opplysninger uten at du vet om det, eller har gitt tillatelse til det. Det kan hende du er offer for spionprogrammer eller annen uønsket programvare hvis du laster ned musikk fra fildelingsprogrammer, laster ned gratis spill fra områder som ikke er klarerte, eller laster ned annen programvare fra en ukjent kilde. Spionprogrammer kan påvirke spillopplevelsen og oppstartsprosessen til spillet. Hvis du vil lære mer om symptomene på spionprogrammer og annen uønsket programvare, hvordan du fjerner spionprogrammer og hvordan du kan beskytte datamaskinen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
 1. Klikk Start,startknapp og klikk deretterAlle programmer.
 2. Klikk Windows Defender.
 3. Klikk Pil ned ved siden av Skanning, og klikk deretter Fullstendig skanning.
Hvis du har renset datamaskinen for spionprogrammer, følger du Metode 3 for å fjerne spillet og deretter installere det på nytt. Hvis problemet vedvarer, går du til metode 13.

Metode 13: Installere de siste driverne for VIA-brikkesettet

Hvis du bruker et hovedkort med VIA Technologies-brikkesett, kan det hende at du kan løse dette problemet ved å installere de nyeste driverne for brikkesettet.

Hvis du vil ha mer informasjon om spillytelse på hovedkort for VIA Technologies-brikkesett, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
274629 Spill: Henger eller treg ytelse på AMD-system med VIA-brikkesettet (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis problemet vedvarer, eller du ikke bruker et VIA-brikkesett, går du til metode 14.

Metode 14: Endre kompatibilitetsinnstillingen

Obs!  Denne metoden vil kanskje ikke fungere for nyere spill som krever avanserte funksjoner.
 1. Høyreklikk spillikonet, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Kompatibilitet.
 3. Klikk for å merke av for Kjør dette programmet i kompatibilitetsmodus for, og velg deretter Windows 98/Windows Me fra listen.
 4. Klikk OK.

Lignende problemer og løsninger

Hvis du opplever problemene som er beskrevet i denne artikkelen, kan du også få frem en dialogboks som ber deg om å sende en feilrapport til Microsoft.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
300963 Spill: Det oppstår en uopprettelig feil, og du får feilmeldingen "Det har oppstått et problem, og spill må lukkes" når du starter eller spiller et spill (denne artikkelen kan være på engelsk)
Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
Bestemte kjente video- eller lydproblemer kan også forårsake disse problemene. Gå til følgende Microsoft-webområder hvis du ønsker lister over kjente video- og lydproblemer for nye spill:
Ressurssenter for videofeilsøking for Microsoft Games
http://support.microsoft.com/?pr=gmsvideo

Ressurssenter for lydfeilsøking for Microsoft Games
http://support.microsoft.com/?pr=gmssound
Hvis du vil ha mer informasjon om nedlasting og installasjon av den seneste versjonen av DirectX, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
179113 Slik laster du ned og installerer DirectX
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du foretar en ren oppstart av andre operativsystemer, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

331796 Utføre en ren oppstart for å hindre at programmer som kjører i bakgrunnen, forstyrrer et spill eller program som du bruker (denne artikkelen kan være på engelsk)
Egenskaper

Artikkel-ID: 303032 – Forrige gjennomgang: 28. aug. 2008 – Revisjon: 1

Tilbakemelding