Slik gjenoppretter du fra et skadet register som gjør at Windows XP ikke starter

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver hvordan du gjenoppretter et Windows XP-system som ikke starter på grunn av skader i registret. Denne fremgangsmåten garanterer ikke at systemet gjenopprettes fullstendig til en tidligere tilstand, men du bør kunne gjenopprette data når du bruker den. 

Advarsel!  Ikke bruk fremgangsmåten som er beskrevet i denne artikkelen, hvis datamaskinen har et OEM-installert operativsystem. Systemstrukturen på OEM-installasjoner oppretter passord og brukerkontoer som ikke fantes tidligere. Hvis du bruker fremgangsmåten som er beskrevet i denne artikkelen, vil du kanskje ikke kunne logge tilbake på gjenopprettingskonsollen for å gjenopprette de opprinnelige registerstrukturene.

Du kan reparere et skadet register i Windows XP. Skadede registerfiler kan forårsake mange forskjellige feilmeldinger. Se i Microsoft Knowledge Base for å finne artikler om feilmeldinger som er knyttet til problemer med registret.

Denne artikkelen tar utgangspunkt i at vanlige gjenopprettingsmetoder ikke har virket, og at det ikke fås tilgang til systemet, bortsett fra når gjenopprettingskonsollen brukes. Hvis det eksisterer en ASR-sikkerhetskopi (Automatic System Recovery – automatisk systemgjenoppretting), er dette den foretrukne gjenopprettingsmetoden. Microsoft anbefaler at du bruker ASR-sikkerhetskopien før du prøver fremgangsmåten som er beskrevet i denne artikkelen.

Obs!  Pass på at du erstatter alle fem registerstrukturene. Hvis du bare erstatter én enkelt struktur eller to, kan dette forårsake potensielle problemer siden programvare og maskinvare kan ha innstillinger på flere steder i registret.

Mer informasjon

Når du prøver å starte den Windows XP-baserte datamaskinen eller starte den på nytt, kan en av følgende feilmeldinger vises:
Kan ikke starte Windows XP fordi følgende fil mangler eller er skadet: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Kan ikke starte Windows XP fordi følgende fil mangler eller er skadet: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stopp: c0000218 {Feil i registerfilen} Registret kan ikke laste inn struktur (fil): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE eller loggen eller dennes alternativ
Systemfeil: Lsass.exe
Når et passord blir forsøkt oppdatert, angir denne returverdien at den oppgitte verdien ikke stemmer med gjeldende passord.

Gjenopprett et skadet register som forhindrer oppstart av Windows XP

Prosedyren som beskrives i denne artikkelen, bruker Gjenopprettingskonsollen og Systemgjenoppretting. Denne artikkelen viser også alle nødvendige trinn i bestemt rekkefølge for å sikre at fremgangsmåten gjennomføres fullstendig. Når du har gjennomført denne fremgangsmåten, går systemet tilbake til en tilstand som er svært nær systemtilstanden før problemet oppstod. Hvis du noen gang har kjørt NTBackup og gjennomført en sikkerhetskopi av systemtilstanden, trenger du ikke følge fremgangsmåtene i del to og tre. Du kan hoppe til del fire.

Del en

I del en starter du gjenopprettingskonsollen, oppretter en midlertidig mappe, sikkerhetskopierer de eksisterende registerfilene til en ny plassering, sletter registerfilene på den eksisterende plasseringen og kopierer deretter registerfilene fra reparasjonsmappen til mappen System32\Config. Når du har fullført denne fremgangsmåten, opprettes det et register som du kan bruke til å starte Windows XP. Dette registret ble opprettet og lagret under den opprinnelige installasjonen av Windows XP. Alle endringer og innstillinger som har skjedd etter ferdig installasjon, går derfor tapt.

Bruk følgende fremgangsmåte til å fullføre del en:
 1. Sett inn oppstartsdisketten for Windows XP i diskettstasjonen, eller sett inn Windows XP-CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen, og start deretter datamaskinen på nytt.
  Klikk for å velge alternativer som kreves for å starte datamaskinen fra CD-ROM-stasjonen, hvis du blir bedt om det.
 2. Når meldingen Velkommen til installasjonsprogrammet vises, trykker du R for å starte gjenopprettingskonsollen.
 3. Hvis du har en maskin med dobbeltsystemoppstart eller flersystemoppstart, velger du installasjonen du vil få tilgang til, fra gjenopprettingskonsollen.
 4. Når du blir bedt om det, skriver du inn administratorpassordet. Hvis administratorpassordet er tomt, trykker du bare ENTER.
 5. Skriv inn følgende linjer ved Gjenopprettingskonsoll-ledeteksten, og trykk ENTER etter hver linje:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Skriv inn exit for å avslutte gjenopprettingskonsollen. Datamaskinen startes på nytt.
Obs!  I denne fremgangsmåten gås det ut fra at Windows XP er installert i mappen C:\Windows. Kontroller at du endrer C:\Windows til riktig Windows-mappe hvis den er et annet sted.

Hvis du har tilgang til en annen datamaskin, kan du kopiere teksten i del fem for å spare tid og deretter opprette en tekstfil med navnet "Regkopi1.txt" (for eksempel). Hvis du vil bruke denne filen, kjører du følgende kommando når du starter i Gjenopprettingskonsoll:
batch regcopy1.txt
Med batch-kommandoen i Gjenopprettingskonsoll kan du behandle alle kommandoene i en tekstfil sekvensielt. Når du bruker batch-kommandoen, trenger du ikke skrive inn så mange kommandoer manuelt.

Del to

Når du skal gjennomføre fremgangsmåten som er beskrevet i denne delen, må du være logget på som administrator eller en administrativ bruker (en bruker med konto i administratorgruppen). Hvis du bruker Windows XP Home Edition, kan du logge deg på som en administrativ bruker. Hvis du logger deg på som en administrator, må du først starte Windows XP Home Edition i sikker modus. Når du skal starte Windows XP Home Edition-datamaskinen i sikker modus, følger du trinnene nedenfor.

Obs!  Skriv ut disse instruksjonene før du fortsetter. Du kan ikke vise disse instruksjonene etter at du starter datamaskinen i sikker modus. Hvis du bruker NTFS-filsystemet, skriver du også ut instruksjonene fra Knowledge Base-artikkel KB309531. Trinn 7 inneholder en referanse til artikkelen.
 1. Klikk Start, klikk Avslutt (eller klikk Slå av datamaskinen), klikk Start på nytt, og klikk deretter OK (eller klikk Start på nytt).
 2. Trykk F8.

  Hvis du har en datamaskin som er konfigurert til å starte flere operativsystemer, kan du trykke F8 når oppstartsmenyen vises.
 3. Bruk piltastene til å velge riktig alternativ for sikker modus, og trykk deretter ENTER.
 4. Hvis du har dobbeltsystemoppstart eller flersystemoppstart, bruker du piltastene til å velge ønsket installasjon. Trykk deretter ENTER.
I del to kopierer du registerfilene fra sikkerhetskopien ved å bruke Systemgjenoppretting. Denne mappen er ikke tilgjengelig i gjenopprettingskonsollen og vises vanligvis ikke ved vanlig bruk. Før du starter denne fremgangsmåten, må du endre flere innstillinger for at mappen skal vises:
 1. Start Windows Utforsker.
 2. Velg MappealternativerVerktøy-menyen.
 3. Klikk kategorien Vis.
 4. Under Skjulte filer og mapper merker du av for Vis skjulte filer og mapper. Fjern deretter merket for Skjul beskyttede operativsystemfiler (anbefales).
 5. Klikk Ja når dialogboksen som bekrefter at du vil vise disse filene, vises.
 6. Dobbeltklikk stasjonen der du installerte Windows XP, for å vise en liste over mappene. Det er viktig at du klikker riktig stasjon.
 7. Åpne mappen System Volume Information. Denne mappen er utilgjengelig og vises nedtonet siden den er angitt som en superskjult mappe.

  Obs!  Denne mappen inneholder en eller flere mapper av typen _restore {GUID}, som for eksempel "_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}".

  Obs!  Du kan motta følgende feilmelding:
  C:\System Volume Information er ikke tilgjengelig. Access is denied.
  Hvis du mottar denne meldingen, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base, slik at du kan få tilgang til mappen og fortsette med fremgangsmåten:
  309531 Slik får du tilgang til mappen System Volume Information

 8. Åpne en mappe som ikke ble opprettet på det gjeldende tidspunktet. Du må kanskje klikke DetaljerVis-menyen for å se når disse mappene ble opprettet. Det kan finnes en eller flere mapper som starter med "RP x, under denne mappen. Disse er gjenopprettingspunkt.
 9. Åpne en av disse mappene for å finne undermappen Snapshot. Følgende bane er et eksempel på en mappebane til mappen Snapshot:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. Kopier følgende filer fra mappen Snapshot til mappen C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Endre navn på filene i mappen C:\Windows\Tmp slik:
  • Endre _REGISTRY_USER_.DEFAULT til DEFAULT
  • Endre _REGISTRY_MACHINE_SECURITY til SECURITY
  • Endre _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE til SOFTWARE
  • Endre _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM til SYSTEM
  • Endre _REGISTRY_MACHINE_SAM til SAM
Disse filene er de sikkerhetskopierte registerfilene fra Systemgjenoppretting. Siden du brukte registerfilene som ble opprettet under installasjonen, kjenner ikke dette registret til at disse gjenopprettingspunktene eksisterer og er tilgjengelige. En ny mappe med en ny GUID opprettes under System Volume Information, og et gjenopprettingspunkt som inkluderer en kopi av registerfilene som ble kopiert i del en, opprettes. Det er derfor viktig ikke å bruke den nyeste mappen, spesielt hvis tidsangivelsen på mappen er det samme som nåværende tidspunkt.

Den gjeldende systemkonfigurasjonen kjenner ikke til de forrige gjenopprettingspunktene. Du trenger en tidligere kopi av registret fra et tidligere gjenopprettingspunkt hvis du vil gjøre de tidligere gjenopprettingspunktene tilgjengelige på nytt.

Registerfilene som ble kopiert til Tmp-mappen under C:\Windows, flyttes for å sikre at filene er tilgjengelige under gjenopprettingskonsollen. Du må bruke disse filene til å erstatte registerfilene som for øyeblikket er i mappen C:\Windows\System32\Config. Det er begrenset mappetilgang i gjenopprettingskonsollen, og den kan som standard ikke kopiere filer fra systemvolummappen.

Obs!  Fremgangsmåten som er beskrevet i denne delen, tar utgangspunkt i at du kjører datamaskinen med FAT32-filsystemet.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tilgang til mappen System Volume Information med NTFS-filsystemet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):

309531 Slik får du tilgang til mappen System Volume Information

Del tre

I del tre sletter du de eksisterende registerfilene, og deretter kopierer du Systemgjenoppretting-registerfilene til mappen C:\Windows\System32\Config:
 1. Start gjenopprettingskonsollen.
 2. Skriv inn følgende linjer ved ledeteksten, og trykk ENTER etter hver linje:
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Obs!  Noen av disse kommandolinjene kan være brutt for å gi lesbarhet.
 3. Skriv inn exit for å avslutte gjenopprettingskonsollen. Datamaskinen startes på nytt.
Obs!  I denne fremgangsmåten gås det ut fra at Windows XP er installert i mappen C:\Windows. Kontroller at du endrer C:\Windows til riktig Windows-mappe hvis den er et annet sted.

Hvis du har tilgang til en annen datamaskin, kan du kopiere teksten i del to for å spare tid og deretter opprette en tekstfil med navnet "Regkopi2.txt" (for eksempel). Hvis du vil bruke denne filen, kjører du følgende kommando når du starter i Gjenopprettingskonsoll:
batch regcopy2.txt

Del fire

 1. Klikk Start, og velg deretter Alle programmer.
 2. Klikk Tilbehør, og klikk deretter Systemverktøy.
 3. Klikk Systemgjenoppretting, og klikk deretter Gjenopprett til et tidligere gjenopprettingspunkt.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker gjenopprettingskonsollen, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base (Noen av disse artiklene kan være på engelsk.):

307654 Slik installerer og bruker du gjenopprettingskonsollen i Windows XP

216417 Slik installerer du Windows-gjenopprettingskonsollen

240831 Slik kopierer du filer fra gjenopprettingskonsollen til flyttbare medier

314058 Beskrivelse av Windows XP-gjenopprettingskonsollen

Hvis du vil ha mer informasjon om Systemgjenoppretting, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:

306084 Slik gjenoppretter du Windows XP til en tidligere tilstand

261716 Systemgjenoppretting fjerner filer under en gjenoppretting

Hvis du vil ha mer informasjon om de tre sannsynlige årsakene til et skadet register og hvordan du kan finne dem, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

822705 Fremgangsmåte for feilsøking av registret for avanserte brukere

Egenskaper

Artikkel-ID: 307545 – Forrige gjennomgang: 8. mar. 2014 – Revisjon: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

Tilbakemelding