Korriger: Initialisering av SMK mislykkes på en node for en SQLServer 2012, 2014 og 2016 failover-klynge

Symptomer

Når du bruker en SQL Server failover-klynge, kan du få følgende feilmelding i feilloggen for SQL Server etter at du starter SQL Server 2012 eller SQL Server-2014 eller 2016:

Kan ikke dekryptere hovednøkkel for tjenesten ved hjelp av en av dens kryptering. Se sys.key_encryptions for detaljer.

I tillegg får du følgende feilmelding når du oppretter et sertifikat eller prøver å åpne en eksisterende database service hovednøkkel-PFS (SMK):

Msg 15581, nivå 16 tilstand 7 kan opprette en hovednøkkel i databasen, eller åpne hovednøkkelen i økten før du utfører denne operasjonen.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".

Egenskaper

Artikkel-ID: 3132062 – Forrige gjennomgang: 12. feb. 2017 – Revisjon: 1

Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2016 Developer, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2016 Standard

Tilbakemelding