Slik automatiserer du Diskopprydding-verktøyet i Windows XP

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker kommandolinjealternativer til å konfigurere Diskopprydding-verktøyet (Cleanmgr.exe) for å fjerne bestemte filer automatisk.

Mer informasjon

Cleanmgr.exe er laget for å fjerne unødvendige filer fra harddisken på datamaskinen. Du kan bruke kommandolinjealternativer til å angi at Cleanmgr.exe fjerner bestemte filer. Du kan deretter planlegge at oppgaven kjøres på et bestemt tidspunkt, ved hjelp av verktøyet Planlagte oppgaver.

Når du skal starte verktøyet Diskopprydding, bruker du kommandoen Cleanmgr.exe, eller du klikker Start, peker på Programmer, Tilbehør og Systemverktøy, og klikker deretter Diskopprydding.


Diskopprydding støtter følgende kommandolinjealternativer:
 • /d stasjonsbokstav: - Dette alternativet angir stasjonen du vil tømme med Diskopprydding.

  Obs!  Alternativet /d kan ikke brukes med /sagerun: n.
 • /sageset: n - Dette alternativet viser dialogboksen Innstillinger for Diskopprydding, samt at det oppretter en registernøkkel for å lagre innstillingene du velger. Verdien n – som er lagret i registret – lar deg angi oppgaver Diskopprydding skal kjøre. Verdien
  n kan være et heltall fra 0 til 65535. Hvis du vil at alle alternativene skal være tilgjengelige når du bruker /sageset, må du kanskje angi stasjonen der Windows er installert.
 • /sagerun: n - Dette alternativet kjører de angitte oppgavene tilordnet verdien
  n hvis du bruker alternativet \sageset. Alle stasjonene på datamaskinen blir nummerert, og den valgte profilen kjøres mot hver stasjon.

  I Planlagte oppgaver kan du for eksempel kjøre følgende kommando etter du har kjørt kommandoen cleanmgr /sageset:11:
  cleanmgr /sagerun:11
  Denne kommandoen kjører Diskopprydding og inkluderer alternativene du har angitt med kommandoen cleanmgr /sageset:11.
Alternativene for filene du kan angi for Diskopprydding ved hjelp av /sageset og /sagerun, inkluderer:
 • Midlertidige installasjonsfiler - Dette er filer som ble opprettet av et installasjonsprogram som ikke kjører lenger.
 • Nedlastede programfiler - Nedlastede programfiler er ActiveX-kontroller og Java-programmer som lastes ned automatisk fra Internett når du viser visse sider. Disse filene lagres midlertidig i mappen Nedlastede programfiler på harddisken. Dette alternativet inkluderer knappen Vis filer, slik at du kan vise filene før de fjernes av Diskopprydding. Hvis du klikker knappen, åpnes mappen C:\Winnt\Nedlastede programfiler.
 • Temporary Internet Files - Mappen Temporary Internet Files inneholder websider som er lagret på harddisken for rask visning. Diskopprydding fjerner disse sidene, men beholder dine personlige innstillinger for websider. Dette alternativet inkluderer også Vis filer-knappen, som åpner mappen C:\Documents and Settings\Brukernavn\Lokale innstillinger\Temporary Internet Files\Content.IE5.
 • Gamle Chkdsk-filer - Når Chkdsk kontrollerer en disk for feil, kan tapte filfragmenter lagres som filer i rotmappen på disken. Disse filene er ikke nødvendige.
 • Papirkurv - Papirkurven inneholder filer som du har slettet fra datamaskinen. Disse filene fjernes ikke permanent før du tømmer papirkurven. Dette alternativet inkluderer knappen Vis filer, som åpner papirkurven.
 • Midlertidige filer - Noen ganger lagrer programmer midlertidig informasjon i en Temp-mappe. Denne informasjonen slettes vanligvis før programmet avsluttes. Du kan trygt slette midlertidige filer som ikke er blitt endret den siste uken.
 • Midlertidige frakoblede filer - Midlertidige frakoblede filer er lokale kopier av nylig brukte nettverksfiler. Disse filene bufres automatisk, slik at du kan bruke dem etter at du kobler deg fra nettverket. Hvis du trykker Vis filer, åpnes mappen Frakoblede filer.
 • Frakoblede filer - Frakoblede filer er lokale kopier av nettverksfiler du ønsker spesielt å ha tilgjengelig frakoblet, slik at du kan bruke dem etter at du kobler deg fra nettverket. Hvis du trykker Vis filer, åpnes mappen Frakoblede filer.
 • Komprimer gamle filer - Windows kan komprimere filer du ikke har brukt på en stund. Komprimering av filer sparer diskplass, men du kan fortsatt bruke filene. Ingen filer slettes. Siden filer komprimeres ved ulike forhold, er mengden diskplass du vil få ekstra, omtrentlig. Hvis du trykker Alternativer, kan du angi hvor mange dager det skal ventes før Diskopprydding komprimerer en ubrukt fil.
 • Katalogfiler for Innholdsindeksereren - Indekseringstjenesten forbedrer filsøking og gjør filsøkingen raskere ved å opprettholde en indeks over filene som er på disken. Disse katalogfilene er igjen fra en tidligere indekseringsoperasjon og kan trygt slettes.
Hvis du angir at du skal rydde opp stasjonen med Windows-installasjonen, er alle disse alternativene tilgjengelige i kategorien Diskopprydding. Hvis du angir en annen stasjon, er bare alternativene Papirkurv og Katalogfiler for Innholdsindeksereren tilgjengelige i kategorien Diskopprydding.

Kategorien Flere alternativer inneholder alternativer for fjerning av Windows-komponenter eller installerte programmer.
 • Hvis du velger Windows-komponenter, blir ledig plass opprettet ved å fjerne valgfrie Windows-komponenter du ikke bruker. Hvis du klikker Rydd opp, starter veiviseren for Windows-komponenter.
 • Hvis du velger Installerte programmer, frigjøres mer diskplass ved å fjerne programmer du ikke bruker. Hvis du klikker Rydd opp, startes Endre eller fjern programmer i verktøyet Legg til / fjern programmer.
Egenskaper

Artikkel-ID: 315246 – Forrige gjennomgang: 7. jan. 2005 – Revisjon: 1

Tilbakemelding