AD FS 3.0 kan ikke koble til opprinnelig LDAP-attributtet butikker over SSL i Windows Server 2012 R2

Symptomer

Active Directory Federation Services (AD FS) 3.0 kan ikke koble til Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) attributtet butikker som er konfigurert til å bruke Secure Sockets Layer (SSL)-port 636 eller 3269 i tilkoblingsstrengen.

Oppløsning

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".

Referanser

Lær mer om terminologien som Microsoft bruker til å beskrive oppdateringer av programvare.
Egenskaper

Artikkel-ID: 3163306 – Forrige gjennomgang: 15. feb. 2017 – Revisjon: 1

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation

Tilbakemelding