Flytte en DHCP-database fra en datamaskin som kjører Windows NT Server 4.0, Windows 2000 eller Windows Server 2003, til en datamaskin som kjører Windows Server 2003

Sammendrag

Denne trinnvise artikkelen beskriver hvordan du flytter en DHCP-database (Dynamic Host Configuration Protocol-database) fra en datamaskin som kjører Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows Server 2003, til en datamaskin som kjører Windows Server 2003.

Obs!  Du kan bruke sikkerhetskopieringsverkøyet i Microsoft Windows (ntbackup.exe) for å sikkerhetskopiere og gjenopprette DHCP-databasen på en enkelt server. Ikke bruk sikkerhetskopieringsverktøyet for å migrere eller flytte en DHCP-database fra én DHCP-server til en annen.

Tilbake til toppen

Eksportere DHCP-databasen fra en server som kjører Windows NT Server 4.0 eller Windows 2000

 1. Stopp tjenesten DHCP Server på serveren:
  1. Logg på kilde-DHCP-serveren med en konto som er medlem av den lokale administratorgruppen.
  2. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn cmd i Åpne-feltet, og klikk deretter OK.
  3. Skriv inn net stop dhcpserver ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER. Du får melding om at tjenesten Microsoft DHCP Server er stoppet.
  4. Skriv inn exit, og trykk deretter ENTER.
 2. Komprimer DHCP-databasen ved å bruke verktøyet JetPack:
  1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn cmd i Åpne-feltet, og klikk deretter OK.
  2. Skriv inn cd %systemroot%\system32\dhcp ved ledeteksten, og trykk deretter Enter.
  3. Skriv inn jetpack dhcp.mdb temp.mdb, og trykk ENTER.
  4. Når databasen er komprimert, skriver du inn exit og trykker ENTER.
 3. Eksporter DHCP-databasen ved å bruke verktøyet DHCP Export Import (Dhcpexim.exe). Du kan få tak i dette verktøyet fra Windows 2000 Resource Kit Supplement 1. Du kan også gå til følgende Microsoft-webområde for å laste ned Dhcpexim.exe: Slik eksporterer du databasen:
  1. Installer og start Dhcpexim.exe.
  2. I skjermbildet Welcome to DHCP Export Import tool (Velkommen til verktøyet for eksport og import av DHCP) klikker du Export configuration of the local service to a file (Eksporter konfigurasjon av den lokale tjenesten til en fil), og deretter klikker du OK.
  3. Skriv inn filnavnet du vil gi den eksporterte filen, i Filnavn-feltet, og klikk deretter Lagre. Skriv for eksempel dhcpdatabase.txt.
  4. Klikk området eller områdene du vil eksportere, merk av for Disable the selected scopes on local machine before export (Deaktiver de valgte områdene på lokal maskin før eksport), og klikk Export (Eksporter).
  5. Klikk OK.
 4. Stopp tjenesten DHCP Server på serveren: Når du deaktiverer tjenesten DHCP Server, hindrer du at tjenesten starter etter at databasen er overført. Slik deaktiverer du tjenesten DHCP Server:
  1. Klikk Start, velg Innstillinger, klikk Kontrollpanel og dobbeltklikk deretter Tjenester.
  2. I Tjeneste-listen klikker du Microsoft DHCP Server, Oppstart, Deaktivert og deretter OK.
  3. Hvis tjenesten er startet, klikker du Stopp, og deretter klikker du Ja for å bekrefte at tjenesten skal stoppes.
  4. Klikk Lukk for å lukke dialogboksen Tjenester.
Viktig!  Dhcpexim.exe er nødvendig for å flytte databasen fra en server som kjører Windows 2000 eller Windows NT 4.0, til en server som kjører Windows Server 2003. Netsh-kommandoer for DHCP er ikke tilgjengelige i Windows NT 4.0.

Obs!  Hvis det bare er nødvendig å eksportere konfigurasjonen (ikke databasen), bruker du kommandoen nedenfor (i stedet for Dhcpexim.exe) på den Windows 2000-baserte serveren du vil eksportere fra. (Ikke bruk Dhcpexim.exe.)
netsh dhcp dump >C:\dhcp.txt
der C:\dhcp.txt er navnet på og banen til eksportfilen du vil bruke.

Obs! 

Eksportalternativet finnes ikke i netsh-kommandoen i Windows 2000 Server. Kommandoene netsh dhcp server dump og netsh dhcp server import er ikke kompatible. Hvis du prøver å importere dataene som er opprettet av netsh dhcp server dump > C:\dhcp.txt ved å bruke netsh DHCP server import > C:\dhcp.txt, får du følgende feilmelding på datamaskinen med Windows Server 2003:
Forespørselen støttes ikke.
Du kan migrere den eksporterte konfigurasjonsfilen til den nye Windows Server 2003-serveren ved å bruke følgende kommando:
netsh exec c:\dhcp.txt
Dhcpexim.exe støttes ikke i Windows Server 2003. Hvis en database er eksportert fra en Windows 2000-basert datamaskin ved hjelp av Dhcpexim.exe, og du prøver å importere dataene til Windows Server 2003, avsluttes Dhcpexim.exe, og du får følgende feilmelding:
Det oppstod en feil. Det ble gjort forsøk på å laste inn et program med feil format.

Hvis dette skjer, eksporterer du dataene fra Windows 2000 ved å bruke dhcpexim, og deretter importerer du dataene til Windows Server 2003-miljøet ved å bruke netsh DHCP server import xyz.txt.

Tilbake til toppen

Eksportere DHCP-databasen fra en server som kjører Microsoft Windows Server 2003

Slik flytter du en DHCP-database og -konfigurasjon fra en server som kjører Windows Server 2003, til en annen server som kjører Windows Server 2003:
 1. Logg på kilde-DHCP-serveren med en konto som er medlem av den lokale administratorgruppen.
 2. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn cmd i Åpne-feltet, og klikk deretter OK.
 3. Skriv netsh dhcp server export C:\dhcp.txt all, og trykk ENTER.

Obs!  Du må ha lokale administratortillatelser for å eksportere dataene.

Tilbake til toppen

Installere tjenesten DHCP Server på serveren som kjører Windows Server 2003

Slik installerer du tjenesten DHCP Server på en eksisterende Windows Server 2003-basert datamaskin:
 1. Klikk Start, klikk Kontrollpanel, og dobbeltklikk Legg til eller fjern programmer.
 2. Klikk Legg til / fjern Windows-komponenter.
 3. I listen Komponenter i veiviseren for Windows-komponenter, klikker du Nettverkstjenester og deretter Detaljer.
 4. Merk av for alternativet Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) hvis det ikke allerede er merket, og klikk deretter OK.
 5. I veiviseren for Windows-komponenter klikker du Neste for å installere de valgte komponentene. Sett inn CDen med Windows Server 2003 CD i CD- eller DVD-stasjonen hvis du blir bedt om det. Installasjonsprogrammet kopierer DHCP Server- og verktøyfilene til datamaskinen.
 6. Når installasjonen er ferdig, klikker du Fullfør.
Tilbake til toppen

Importere DHCP-databasen

Obs!  Hvis du ikke er medlem av gruppen Sikkerhetskopioperatører, kan du få en feilmelding av typen "ingen tilgang" når du bruker denne fremgangsmåten. Hvis du får feilmeldingen "Unable to determine the DHCP server version for server", må du kontrollere at tjenesten DHCP Server kjører på serveren, og at brukeren som er logget på, er medlem av den lokale administratorgruppen.

Viktig!  Ikke bruk Dhcpexim.exe for å importere en DHCP-database til Windows Server 2003. Hvis Windows 2003-målserveren er en medlemsserver, og hvis du planlegger å heve den til en domenekontroller, anbefaler vi dessuten at du migrerer DHCP-databasen før du hever den til en domenekontroller. Selv om du kan migrere DHCP-databasen til en Windows 2003-domenekontroller, er det enklere å migrere den til en medlemsserver, på grunn av den lokale administratorkontoen.
 1. Logg på som en bruker som er selvstendig medlem av den lokale administratorgruppen. En brukerkonto i en gruppe som er medlem av den lokale administratorgruppen, fungerer ikke. Hvis det ikke finnes en lokal administratorkonto for domenekontrolleren, starter du datamaskinen på nytt i modus for gjenoppretting av katalogtjenester, og bruker administratorkontoen for å importere databasen, som beskrevet lenger ned i denne delen.
 2. Kopier den eksporterte DHCP-databasefilen til den lokale harddisken på den Windows Server 2003-baserte datamaskinen.
 3. Kontroller at DHCP-tjenesten er startet på den Windows Server 2003-baserte datamaskinen.
 4. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn cmd i Åpne-feltet, og klikk deretter OK.
 5. Ved ledeteksten skriver du inn netsh dhcp server import c:\dhcpdatabase.txt all og trykker ENTER, der c:\dhcpdatabase.txt er fullstendig bane og filnavn på databasefilen du kopierte til serveren.

  Obs!  Når du prøver å eksportere en DHCP-database fra en Windows 2000-domenekontroller til en Windows Server 2003-medlemsserver i domenet, kan du få følgende feilmelding:
  Error initializing and reading the service configuration - Access Denied
  Obs!  Du må ha lokale administratortillatelser for å importere dataene.
 6. Du løser dette problemet ved å legge til Windows Server 2003-datamaskinen med DHCP Server i gruppen DHCP-administratorer på organisasjonsnivå.
 7. Hvis feilmeldingen av typen "ingen tilgang" vises etter at du har lagt til Windows Server 2003-datamaskinen med DCHP Server i gruppen DHCP-administratorer på organisasjonsnivå, som beskrevet i trinn 4, må du kontrollere at brukerkontoen som brukes for å importere, tilhører den lokale administratorgruppen. Hvis kontoen ikke tilhører denne gruppen, legger du den til, eller logger på som lokal administrator for å fullføre importen.

  Obs!  Hvis kommandoen DHCP IMPORT eller EXPORT mislykkes for brukere som ikke er selvstendige medlemmer av den lokale administratorgruppen, må du utføre følgende hurtigreparasjon på den Windows Server 2003-baserte datamaskinen:

  833167 En oppdateringspakke for tjenesten Volume Shadow Copy (VSS) er tilgjengelig for Windows Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 8. Avslutt ledeteksten når du har fått melding om at kommandoen er fullført.
Tilbake til toppen

Godkjenne DHCP-serveren

 1. Klikk Start, velg Alle programmer, Administrative verktøy, og klikk DHCP.

  Obs!  Du må være logget på datamaskinen med en konto som er medlem av administratorgruppen. I et Active Directory-domene må du være logget på serveren med en konto som er medlem av gruppen Organisasjonsadministratorer.
 2. Utvid den nye DHCP-serveren i konsolltreet i snapin-modulen DHCP. Hvis det vises en rød pil i nederste høyre hjørne av serverobjektet, er serveren ikke godkjent ennå.
 3. Høyreklikk serverobjektet, og klikk deretter Godkjenn.
 4. Vent en god stund, høyreklikk serveren igjen, og klikk Oppdater. En grønn pil viser at DHCP-serveren er godkjent.
Tilbake til toppen

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:

323416 Installere og konfigurere en DHCP-server i en arbeidsgruppe i Windows Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
130642 Flytte en DHCP-database fra én server til en annen i Windows NT 4.0 og Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
890480 Feilmelding av typen "ingen tilgang" når du bruker kommandoen "netsh dhcp server import" for å importere en DHCP-database fra en Windows NT Server 4.0-basert datamaskin til en Windows Server 2003-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)
Tilbake til toppen
Egenskaper

Artikkel-ID: 325473 – Forrige gjennomgang: 16. jan. 2008 – Revisjon: 1

Tilbakemelding