How To sscanf() Example Using a Comma (,) as Delimiter

Ansvarsfraskrivelse for avviklet KB-innhold

Denne artikkelen omhandler produkter som Microsoft ikke lenger tilbyr støtte for. Artikkelen tilbys derfor "som den er" og vil ikke bli oppdatert.

Summary


The example below shows how to use the sscanf() C run-time function to read from an internal buffer delimiting fields with a comma (,). The key is to use the brackets in the format of sscanf() function. The format will be %[^','], which tells the function to read from the buffer until a comma (,) is reached.

Sample Code

/* The following sample illustrates the use of brackets and the
caret (^) with sscanf().
Compile options needed: none
*/

#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

char *tokenstring = "first,25.5,second,15";
int result, i;
double fp;
char o[10], f[10], s[10], t[10];

void main()
{
result = sscanf(tokenstring, "%[^','],%[^','],%[^','],%s", o, s, t, f);
fp = atof(s);
i = atoi(f);
printf("%s\n %lf\n %s\n %d\n", o, fp, t, i);
}
Egenskaper

Artikkel-ID: 38335 – Forrige gjennomgang: 17. jun. 2014 – Revisjon: 1

Tilbakemelding