Hjelpemiddel i Microsoft Edge

Gjelder: Microsoft EdgeWindows 10

Microsoft Edge tilbyr disse alternativene for Hjelpemiddel for å gjøre det enklere å surfe på nettet.

Zoome inn på en webside

I Microsoft Edge velger du Innstillinger og mer , og deretter velger du Zoom inn , Zoom ut,  eller Fullskjerm . Du kan også bruke følgende hurtigtaster:

 Trykk dette  Hvis du vil
 Ctrl + plusstegn (+)  Zoome inn (25 %)
 Ctrl + minustegn (-)  Zoome ut (25 %)
 Ctrl + null (0)  Tilbakestille zoomnivået til 100 %
 Ctrl + rulle hjulet opp  Zoome inn
 Ctrl + rulle hjulet ned  Zoome ut
 F11 Veksle mellom fullskjermmodus og avslutte fullskjermsmodus

Få nettet til å lese høyt for deg

Microsoft Edge kan lese høyt både e-bøker og nettsteder. Mens e-boken er åpen, klikker eller trykker du hvor som helst på siden og velger Les høyt  . Hvis du er på et nettsted, velger du Innstillinger og mer   og deretter Les høyt.

Les mer komfortabelt

Lesevisning i Microsoft Edge gir et renere, enklere oppsett med færre forstyrrelser. Endre lesevisningsstilen og skriftstørrelsen til innstillingene som er mest komfortable for deg.

 1. I Microsoft Edge går du til en nyhetsartikkel eller en annen side som du vil lese.
 2. Velg Lesevisning på adresselinjen (funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte nettsider).
 3. Velg Innstillinger og mer  > Innstillinger.
 4. Under Lesing velger du en skriftstørrelse og endrer lesevisningsstilen til Lys, Middels eller Mørk.

 

Bruke et tastatur for å surfe på nettet

Trykk Tab-tasten for å gå forover og Skift + Tab for å gå bakover gjennom skjermbildeelementer som:

 • Koblinger som er tekst eller bilder
 • Tekstfelter i skjemaer på nettsteder
 • Aktiveringspunkter på bildekart
 • Adresselinjen
 • Faner
 • HTML-bilder

Trykk F6-tasten for å flytte fokus fra nettsideinnhold til adresselinjen og tilbake igjen. Trykk F7 for å bruke synlig markør. Nå kan du velge tekst og navigere på en nettside ved hjelp av Home-, End-, Page Up-, Page Down- og piltastene på tastaturet.

Se flere hurtigtaster for Microsoft Edge

 

Bruk høy kontrast for å forbedre lesbarheten

Hvis du vil aktivere høykontrastmodus, trykker du venstre Alt+ venstre Shift + PrtScr på tastaturet. Du kan også gå til Innstillinger > Hjelpemiddel  > Høykontrast. Velg et høykontrasttema fra rullegardinmenyen under Velg et tema, og velg deretter Bruk.