2. august 2016 – KB3176929 (OS-build 14393.10)

Gjelder: Windows 10, version 1607, all editions

Denne oppdateringen inkluderer kvalitetsforbedringer. Det innføres ingen nye funksjoner i operativsystemet i denne oppdateringen. Eksempler på viktige endringer:

  • Forbedret stabilitet for bakgrunnsoppgaver og utvidelser for Microsoft Edge.
  • Utbedret et lisensieringsproblem som forhindrer at apper aktiveres.
  • Utbedret et problem som forhindrer endring av skjermretning når en tastaturdokk kobles til.
  • Utbedret et problem med at planlagte oppdateringsskanninger forsinkes ved bruk av tilkoblet ventemodus.
  • Løste problemet som av og til forhindrer Extensible Application Markup Language (XAML)-apper fra å motta inndata fra tastaturet.
  • Løste problemet med hendelseslogging som førte til at svært store virtuelle tildelinger ble opprettet.
  • Løste problemene som forårsaker høyt batteribruk når en Windows 10 Mobile-enhet er inaktiv eller skjermen er deaktivert.
  • Løste flere problemer med Cortana-, Microsoft Query- og Microsoft Excel-kompatibilitet, samt IME Input Method Editor (IME) for koreansk.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over berørte filer, kan du se KB3176929.