14. juni 2016 – KB3163017 (OS-build 10240.16942)

Gjelder: Windows 10

Denne oppdateringen omfatter kvalitetsforbedringer og sikkerhetsreparasjoner. Det innføres ingen nye funksjoner i operativsystemet i denne oppdateringen. Eksempler på viktige endringer:

  • Forbedret pålitelighet i Internet Explorer 11, Microsoft Edge og Windows Utforsker.
  • Forbedret ytelsen ved innlasting av nettsider i Internet Explorer 11 når sentrale brukerprofiler brukes.
  • Løste problem med tipsboblevarsler som alltid ble vist på øvre venstre side av skjermen.
  • Løst problem der startprogrammet for skall sluttet å fungere hvis du logget på med en administratorkonto.
  • Forbedret støtten for inntasting av spesialtegn på enkelte tastaturspråk på påloggingsskjermen.
  • Løste problem som gjorde at noen enheter med mange prosessorer hang under omstart eller fortsettelse fra hvilemodus.
  • Løste ytterligere problemer i Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Windows Utforsker, PCI (Peripheral Component Interconnect), revidert sommertid og Microsofts grafikkomponent.
  • Løste ytterligere sikkerhetsproblemer med Internet Explorer 11, Microsoft Edge, server for servermeldingsblokk, Microsofts grafikkomponent, gruppepolicy, Windows Diagnostic Hub, kjernemodusdrivere, Microsoft Windows PDF, Windows Structured Query, Adobe Flash Player og WPAD-protokollen (Web Proxy AutoDiscovery).

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsreparasjoner i denne oppdateringen og en fullstendig liste over berørte filer, kan du se KB3163017.