10. mai 2016 – KB3156387 (OS-build 10240.16854)

Gjelder: Windows 10

Denne oppdateringen omfatter kvalitetsforbedringer og sikkerhetsreparasjoner. Det innføres ingen nye funksjoner i operativsystemet i denne oppdateringen. Eksempler på viktige endringer:

  • Løste et problem med minnelekkasje som oppstod når du åpnet et PDF-skjema flere ganger.
  • Løste problemer med tekstjustering for høyre-mot-venstre-språk i Internet Explorer  11 og Microsoft Edge .
  • Løste et problem som gjorde at pålogging mislyktes midlertidig etter endring av passord.
  • Løste et problem som av og til skader CompactFlash-kort som står i en kortleser.
  • Løste et problem med periodisk tap av nettverkstilkobling ved roaming mellom Wi-Fi-tilgangspunkt.
  • Forbedret sikkerheten i Windows-kjernen.
  • Løste et problem med revidert sommertid.
  • Løste ytterligere problemer med Internet Explorer  11.
  • Oppdaterte sikkerheten for kjernemodusdrivere.
  • Løste ytterligere sikkerhetsproblemer med Microsofts grafikkomponent, Remote Procedure Calls, Internet Explorer  11, Microsoft Edge , Windows Journal, JScript, sikker kanal, Windows-skall og VSM-modus (Virtual Secure Mode).

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsreparasjoner i denne oppdateringen og en fullstendig liste over berørte filer, kan du se KB3156387.