20. september 2016 – KB3185278

Gjelder: Windows 7 Service Pack 1Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Denne oppdateringen inkluderer kvalitetsforbedringer. Det innføres ingen nye funksjoner i operativsystemet i denne oppdateringen. Eksempler på viktige endringer:
  • Forbedret støtte for Diskopprydding-verktøyet å frigjøre plass ved å fjerne eldre Windows-oppdateringer når de er erstattet av nye oppdateringer.
  • Bedre kompatibilitet for bestemte programmer.
  • Fjernet alternativet Kopibeskyttelse når en bruker ripper CD-er i Windows Media Audio-format (WMA) fra Windows Media Player.
  • Løste problemet som førte til at mmc.exe brukte 100 % CPU på én prosessor når du prøvde å lukke Exchange 2010 Exchange Management Console (EMC) etter installasjon av KB3125574.
  • Løste problemet som førte til at Generic Commands (GC) mislyktes etter et forsøk på å installere KB2919469 eller KB2970228 på en enhet som allerede har KB3125574 installert. 
Hvis du vil ha en fullstendig liste over berørte filer, kan du se KB3185278.