16. august 2016 – KB3179573

Gjelder: Windows 7 Service Pack 1Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Denne oppdateringen inkluderer kvalitetsforbedringer. Det innføres ingen nye funksjoner i operativsystemet i denne oppdateringen. Eksempler på viktige endringer:
  • Forbedret ytelse på spesifikke nettverk med høy båndbredde og kort ventetid.
  • Vi har løst problemet som gjorde at brukerne fikk Stopp-feilmelding "0x000000e3" når de forsøkte å åpne et DFS-navneområde på et domene (f.eks. \\contoso.com\SYSVOL) på en datamaskin som var konfigurert til å kreve gjensidig godkjenning (ved hjelp av UNC-funksjonen Hardened Access).

    Dette problemet kan oppstå hvis sikkerhetsoppdatering KB3161561 er installert på den valgte domenekontrolleren, og hvis posten SmbServerNameHardeningLevel i registreringsdatabasen er konfigurert til en annen verdi enn null for domenekontrolleren.
  • Problemet med at MHT-filer ikke ble lastet inn riktig i Internet Explorer 11, er nå løst.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan få denne oppdateringen, og en fullstendig liste over berørte filer, kan du se KB3179573.