Installere en skriver i Windows 10

Gjelder: Windows 10

Når du kobler en skriver til PC-en eller legger til en ny skriver i hjemmenettverket, kan du vanligvis begynne å skrive ut umiddelbart. Windows 10 har støtte for de fleste skrivere, så du slipper sannsynligvis å installere egen skriverprogramvare. Men hvis det er nødvendig, kan du finne mer skriverstøtte og flere drivere via Windows Update.

 

Installere eller legge til en nettverksskanner, trådløs skanner eller Bluetooth-skriver

Hvis skriveren er på og koblet til nettverket, skal det være enkelt for Windows å finne den. Tilgjengelige skrivere kan omfatte alle skrivere på et nettverk, for eksempel Bluetooth-skrivere og trådløse skrivere eller skrivere som er koblet til en annen datamaskin og delt på nettverket. Du må kanskje ha tillatelse for å installere enkelte skrivere.

  1. Koble skriverens USB-kabel til enheten, og kontroller at den er slått på.
  2. Velg Start -knappen og deretter Innstillinger  > Enheter > Skrivere og skannere.
  3. Velg Legg til skrivere eller skannere. Vent til skrivere i nærheten er funnet, velg den du vil bruke, og velg deretter Legg til enhet.

Hvis skriveren ikke er i listen, velger du Skriveren jeg vil ha, er ikke i listen, og følger deretter instruksjonene for å legge den til manuelt ved å bruke et av alternativene.

Slik installerer du eller legger til en lokal skriver

I de fleste tilfeller trenger du ikke gjøre annet enn å koble skriveren til PC-en for å konfigurere den. Bare koble USB-kabelen fra skriveren til en ledig USB-port på PC-en, og slå på skriveren.

  1. Velg Start -knappen og deretter Innstillinger  > Enheter > Skrivere og skannere.
  2. Velg Legg til skrivere eller skannere. Vent til skrivere i nærheten er funnet, velg den du vil bruke, og velg deretter Legg til enhet.

Hvis skriveren ikke er på listen, velger du Skriveren jeg vil ha, er ikke i listen, og følger deretter instruksjonene for å legge den til manuelt ved å bruke et av alternativene.

Trenger du mer hjelp?