Hjelp i Diskbehandling

Gjelder: Windows 10

Du kan bruke Diskbehandling i Windows til å utføre avanserte lagringsoppgaver, for eksempel initialisere en ny stasjon og utvide eller redusere volumer. Her er litt informasjon om det du kan gjøre med Diskbehandling: