8. august 2017 – KB4034664 (månedlig samleoppdatering)

Gjelder: Windows 7 Service Pack 1Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Forbedringer og feilrettinger


Denne sikkerhetsoppdateringen inneholder forbedringer og rettelser som var en del av oppdatering KB4025340 (utgitt 18. juli 2017), og løser også følgende problemer:

  • Sikkerhetsoppdateringer for Microsoft JET Database Engine, Common Log File System Driver, Microsoft Windows Search Component, Volume Manager Driver, Internet Explorer, Windows Server, and Windows-kjernemodusdrivere.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsproblemene som er løst, kan du se veiledningen for sikkerhetsoppdateringer.

Kjente problemer med denne oppdateringen


Symptom Løsning

På grunn av en feil i WLDAP32.DLL kan programmer som utfører LDAP-henvisning, oppta for mange dynamiske TCP-porter (og potensielt uttømme dem) etter at du har installert KB4025337 og KB4025341. Programmer og roller som er kjent for å ha disse henvisningene, omfatter Outlook.exe, DFSR og andre.

Hvis omstart av programmer som utfører LDAP-henvisning, returnerer vanlig funksjonalitet på maskiner der KB 4025337 og KB4025341 er installert, kan du oppleve dette problemet.

Du kan omgå problemet ved å foreta en omstart av tjenester eller programmer som utfører LDAP-henvisning til ledige, dynamiske TCP-porter. En omstart vil også frigjøre porter. Hvis du starter Outlook på nytt, frigjør du for eksempel portene som brukes av det programmet.

For å omgå problemet for klyngedatamaskiner som er vertskap for DFSR-tjenesten, kan du plassere objektet for den virtuelle klyngen under Datamaskiner-beholderen for å unngå henvisningssøket, noe som fører til dynamisk port-lekkasjen.

Microsoft jobber med å finne en løsning, og vi kommer med en oppdatering i en kommende utgivelse.
Hvis en maskin har flere skjermer tilkoblet og skjermnummerering ikke er i rekkefølge, kan det oppstå gjengivelsesproblemer med enkelte programmer.
  1. Aktiver skrivebordssammensetning (krever støtte for skjermkort).
  2. Kontroller at hovedskjermen er øverst til venstre i skjermoppsettet.

Dette problemet ble løst med KB4039884.

WordPad kan av og til krasje når du starter det, etter at du har installert KB4025341. Microsoft jobber med å finne en løsning, og vi kommer med en oppdatering i en kommende utgivelse.

Slik får du denne oppdateringen


Denne oppdateringen blir automatisk lastet ned og installert fra Windows Update. Du kan få denne oppdateringen som en frittstående pakke ved å gå til nettstedet Microsoft Update-katalog.

Filinformasjon

Du finner en liste over filene i denne oppdateringen ved å laste ned filinformasjonen for oppdatering 4034664.