Kontrollere i Windows Mixed Reality

Gjelder: Windows 10

Windows Mixed Reality er utviklet for å fungere best med bevegelseskontrollere for blandet virkelighet, som gir naturlige, nøyaktige samhandlinger uten å måtte installere maskinvare på veggen.

Du kan også bruke en Xbox-kontroller eller mus og tastatur. Og husk at du alltid kan bevege deg rundt i blandet virkelighet ved hjelp av stemmen.

Har du problemer med bevegelseskontrollerne? Få hjelp

Oppsett av bevegelseskontroller

Bevegelseskontrollere bruker Bluetooth til å koble til PC-en. Hvis PC-en ikke har Bluetooth, kan du kjøpe en USB 4.0 Bluetooth-micro-adapter, og koble den til PC-en.

Når du kobler til det omsluttende headsettet for første gang, blir du veiledet i hvordan du parer bevegelseskontrollere. Slik gjør du det hvis du trenger å pare dem senere:

  1. Sett inn 2 AA-batterier i hver kontroller. Ikke sett på batteridekselet ennå.
  2. Trykk og hold Windows-knappen i to sekunder for å slå på hver kontroller. De summer når de slås på.
  3. Sett kontrollerne i paringsmodus. Paringsknappen er inne i batterirommet. Trykk og hold den til kontrollerlampen begynner å blinke.
  4. Gå til Innstillinger  > Enheter  > Bluetooth og andre enheter  på PC-en, og velg deretter Legg til Bluetooth eller annen enhet  > Bluetooth.
  5. Når kontrollerne vises, merker du dem for å pare.

Paringsknappen på en bevegelseskontroller

Få hjelp med tilkobling

 

Bruk av kontrollere

Slik beveger du deg rundt i blandet virkelighet med bevegelseskontrollere, en Xbox-kontroller eller en mus og tastatur.

 

Knappene på bevegelseskontrolleren

Hvis du vil Bevegelseskontroller Spillkontroll Mus + tastatur
Teleporter Beveg styrespaken fremover, og pek med kontrolleren der du vil gå. Slipp opp styrespaken. Beveg den venstre styrespaken fremover, og se deretter hvor du vil gå. Slipp opp styrespaken. Klikk og hold den høyre knappen, og pek deretter med musen der du vil gå. Slipp knappen.
Velge Pek med kontrolleren, og trekk deretter i utløseren eller klikk på styreplaten. Se på målet, og trykk deretter på A. Pek med musen og venstreklikk.
Åpne Start-menyen Trykk på Windows-knappen. Trykk på Xbox-knappen. Trykk på Windows-logotasten .
Forlate en minimalistisk app Trykk på Windows-knappen. Velg deretter blandet virkelighet hjemme på hurtighandlinger-menyen. Trykk på Xbox-knappen , og deretter blandet virkelighet hjemme-knappen i hurtighandlinger-menyen. Trykk på Windows-logotasten , og deretter knappen blandet virkelighet hjemme i hurtighandlinger-menyen som dukker opp.
Roter Flytt styrespaken mot venstre eller høyre. Flytt høyre styrespak mot venstre eller høyre. Ikke tilgjengelig.
Gå tilbake Flytt styrespaken bakover. Flytt venstre styrespak bakover. Ikke tilgjengelig.
Trykk styrespaken rett ned, og trykk den deretter i retningen du vil gå. Trykk venstre styrespak rett ned, og trykk den deretter i retningen du vil gå. Ikke tilgjengelig.
Flytte et appvindu Pek på applinjen. Dra og hold utløseren for å ta tak i vinduet, og bruk deretter kontrolleren til å flytte det i ønsket retning. Slipp utløseren. Se på applinjen, og trykk og hold deretter A for å ta tak i vinduet. Bruk venstre styrespake til å flytte vinduet fra side til side eller opp og ned. Bruk utløserne til å flytte det nærmere og lengre unna. Slipp deretter A. Pek med musen på applinjen. Venstreklikk og hold for å ta tak i vinduet, og bruk deretter musen til å flytte det fra side til side eller opp og ned. Bruk rullehjulet til å flytte vinduet nærmere eller lengre unna. Slipp museknappen.
Flytte et 3D-objekt Pek på objektet, og dra og hold deretter utløseren for å ta tak i objektet. Flytt det i ønsket retning med kontrolleren, og slipp deretter utløseren. Se på objektet, og trykk og hold deretter A for å ta tak i det. Bruk venstre styrespake til å flytte vinduet fra side til side eller opp og ned. Bruk utløserne til å flytte det nærmere og lengre unna. Slipp deretter A. Pek med musen på objektet. Venstreklikk og hold for å ta tak i det, og bruk deretter musen til å flytte det fra side til side eller opp og ned. For å flytte det nærmere eller lengre unna, kan du bruke rullehjulet. Slipp museknappen.
Rotere eller endre størrelsen på et appvindu Pek med den ene kontrolleren på applinjen og den andre kontrolleren hvor som helst på vinduet. Hold ned begge utløserne, og flytt deretter kontrollerne sammen eller fra hverandre for å endre størrelse. Hvis du vil rotere, kan du flytte den ene kontrolleren mot deg og den andre bort fra deg. Slipp utløserne. Velg Juster  på applinjen. Se i et hjørne i justeringsrammen, og trykk deretter på A for å merke det. Bruk venstre styrespake til å endre størrelsen på vinduet.

Velg Juster  på applinjen. Merk og hold et hjørne på justeringsrammen, og bruk deretter musen til å endre størrelsen på vinduet.

Rotere eller endre størrelse på et 3D-objekt Pek på objektet med begge kontrollerne. Hold ned begge utløserne, og flytt deretter kontrollerne sammen eller fra hverandre for å endre størrelse. Hvis du vil rotere, kan du flytte den ene kontrolleren mot deg og den andre bort fra deg. Velg Juster på applinjen, og flytt deretter objektet med venstre styrespake. Velg Juster på applinjen, merk og hold deretter objektet, og bruk musen til å flytte det.
Rulle i et appvindu Trekk i og hold utløseren, og flytt deretter kontrolleren opp eller ned.  Bruk D-pad. Bruk musehjulet.
Zoome inn eller ut i appvinduet Trekk i begge utløserne, og flytt deretter kontrollerne nærmere eller lenger unna hverandre. Trekk i høyre utløser for å zoome inn og i venstre utløser for å zoome ut. Bruk rullehjulet på musen mens du holder nede CTRL-tasten på tastaturet.
Åpne en meny Trykk på Meny -knappen. Trykk på Meny -knappen. Høyreklikk.

 

Hva betyr vibrasjonene og lysene?

Kontrolleren kommuniserer hva den gjør, ved å vibrere og blinke med LED-lysene. 

Når kontrolleren gjør dette Dette betyr følgende
LED-lyset slås på, og kontrolleren vibrerer én gang Slår på
LED-lyset slås av, og kontrolleren vibrerer to ganger Slår av
LED-lysene blinker hvert 3. sekund I hvilemodus
LED-lysene pulserer sakte, og kontrolleren vibrerer én gang Sammenkoblingsmodus aktiveres
Kontrolleren vibrerer én gang Kobler til eller fra PC-en
LED-lysene lyser sterkt Kontrollere spores av headset
LED-lysene lyser svakt Kontrollere spores ikke av headset
Kontrolleren vibrerer tre ganger, og slår seg deretter av Kritisk batterinivå
De ytre og indre ringene på LED-lysene blinker i et vekslende mønster Oppdaterer