Informasjon om garantier, utvidede serviceplaner og vilkårene og betingelsene for enheten


Få informasjon om den begrensede standardgarantien, Microsoft Complete utvidet serviceplan og utvidet maskinvareserviceplan for bedrifter.

Velg landet der du kjøpte enheten: