Informasjon om garantier, utvidede serviceplaner og vilkårene og betingelsene for enheten