Komme i gang med øyekontroll i Windows 10

Gjelder: Windows 10

Med øyekontroll bruker du øyesporingsteknologi til å styre musepekeren, skrive med et skjermtastatur og kommunisere med andre ved hjelp av tekst-til-tale.

Du aktiverer øyekontroll ved å koble en støttet øyesporingsenhet til PC-en og konfigurere den. Velg deretter Start  > Innstillinger  > Hjelpemiddel  > Øyekontroll (forhåndsvisning) , og velg Aktiver øyekontroll.

Bruke startfeltet

Når du aktiverer øyekontroll, vises startfeltet på skjermen.

Startfeltet for øyekontroll inneholder knapper som lar deg flytte startfeltet, aktivere venstre og høyre klikkeknapper på en mus, bruke nøyaktige muse- og rullekontroller, åpne øyekontrolltastaturet, tekst‑til‑tale, Start-menyen i Windows og oppgavevisning. Du kan også kalibrere øyesporing, åpne øyekontrollinnstillinger og midlertidig stanse øyekontroll slik at startflaten skjules.

Du velger en knapp på startflaten ved å holde blikket på den til den aktiveres. Du holder blikket ved å fokusere på en del av skjermen og holde blikket der i en bestemt tidsperiode. Tidsperioden kalles holdetid.

Med startflateknappene kan du:

 • flytte startfeltet øverst eller nederst på skjermen
 • kontrollere musepekeren, deriblant knappene for å velge venstre og høyre museknapp
 • kontrollere rullehjulet på musen for å flytte gjennom en nettside eller app
 • skrive inn med øyekontrolltastaturet
 • bruke tekst-til-tale for øyekontroll til å skrive inn ord på skjermen og få dem lest høyt
 • få rask tilgang til Start, oppgavevisning, kalibrering av øyesporingsenhet og øyekontrollinnstillinger
 • midlertidig stanse øyekontroll hvis du gjør noe som å se på en film, og ikke vil at øyebevegelsene skal velge knapper ved et uhell på startfeltet

Styre musen

Du styrer musen nøyaktig ved å holde blikket på Nøyaktig mus-knappen for øyekontroll i startfeltet. Rett blikket mot posisjonen på skjermen der du vil at markøren skal plasseres. Du kan deretter finjustere posisjonen og velge handlingen du vil utføre (venstreklikk, dobbeltklikk, høyreklikk eller lukk).

Med øyekontrollmusen kan du finjustere plasseringen til musepekeren og deretter klikke, høyreklikke eller dobbeltklikke med musen.

Du kan også styre musen mer direkte å holde blikket på knappene Venstreklikk eller Høyreklikk på startfeltet og deretter plassere øynene på skjermen der du vil at musehandlingen skal utføres.

Hvis du vil avbryte en musesamhandling når du har valgt den, kan du se utenfor skjermen for å gå tilbake til startfelt.

Bla gjennom nettsider og apper

Hvis du vil bla gjennom nettsider og apper, holder du blikket på knappen Bla på startfeltet. Rett blikket mot posisjonen på skjermen der du vil at markøren skal plasseres. Du kan deretter holde blikket på knappene opp, ned, venstre og høyre for å bla i den retningen. Jo lenger du holder blikket på noen av disse knappene, jo raskere blar du.

Med rulleknappen for øyekontroll kan du bla raskt gjennom en nettside eller app.

Hvis du vil avbryte en rullesamhandling når du har valgt den, kan du se utenfor skjermen for å gå tilbake til startfeltet.

Skrive med øyekontrolltastaturet

Du åpner og skriver på tastaturet ved å holde blikket på tastaturknappen  på startfeltet og deretter holde blikket på tegnene du vil skrive inn.

Øyekontrolltastaturet har knapper du kan bruke til å flytte tastaturet, slette ord og tegn, en tast til å veksle sammenhengende skriving og en mellomromstast.

Når du holder blikket på hver bokstav, vises tekstforslag øverst på tastaturet. Hold blikket på et ord for å velge det.

Du skriver inn tall og symboler ved å velge &123-tasten. Hvis du vil bruke andre taster, velger du Fn-tasten.

Bruke sammenhengende skriving

Skriv inn ord raskere med sammenhengende skriving. Sammenhengende skriving lar deg forme ord ved å holde blikket på første og siste bokstav i et ord og se fort på bokstavene mellom. Det vises et tips om ordet på den siste bokstaven. Hvis forutsigelsen ikke stemmer, kan du velge en annen forutsigelse.

Hvis du vil aktivere sammenhengende skriving, holder du blikket på knappen Øyekontrollinnstillinger  på startfeltet. Hold deretter blikket på veksleknappen Sammenhengende skriving for å aktivere eller deaktivere det. Når sammenhengende skriving er aktivert, kan du aktivere og deaktivere den med knappen på tastaturet.

Endre innstillinger for øyekontroll

Øyekontroll har ulike innstillinger for å bidra til å dekke behovene dine. Hvis du vil endre dem, holder du blikket på Øyekontrollinnstillinger  på startfeltet. Du kan endre følgende innstillinger:

 • Holdetid for skriving. Angi holdetid for bokstaver, tall og symboler.
 • Generell holdetid. Angi holdetid for funksjonstaster, tekstforutsigelse og musepekerkontroller.
 • Sammenhengende skriving. Aktiver og deaktiver sammenhengende skriving.
 • Blikkmarkør. Aktiver en markør som viser hvor øynene dine peker på skjermen når du holder blikket på øyekontrollfunksjoner som startfeltet.

Få ordene lest høyt med tekst-til-tale for øyekontroll

Kommuniser med venner og familie ved hjelp av tekst-til-tale. Du bruker den ved å holde blikket på Tekst-til-tale-knappen i startfeltet. Bruk deretter tastaturet til å skrive inn setninger, og velg Spill av-knappen for å få dem lest høyt.

Tekst-til-tale-kontroller for øyekontroll, der knapper for korte uttrykk, knapp for redigering av korte uttrykk, avspillingsknapp, stoppeknapp og knapp for forrige setning vises.

Øverst på skjermen er det korte uttrykk som blir lest høyt umiddelbart når du velger dem. Du kan endre korte uttrykk ved å holde blikket på knappen Redigering til venstre for de korte uttrykkene.

Hvis du vil endre stemmen som brukes til å lese tekst høyt, velger du Start  > Innstillinger  > Tid og språk  > Tale , og deretter velger du en stemme på menyen under Tekst til tale.

Vanlige spørsmål

Hvilke øyesporingsenheter støttes?

Øyekontroll støtter følgende øyesporingsenheter:

Tobii 

 • Tobii Eye Tracker 4C
 • Tobii EyeX
 • Tobii Dynavox PCEye Plus
 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini
 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus
 • Tobii Dynavox PCEye Mini
 • Tobii Dynavox PCEye Explore
 • Tobii Dynavox I-Series+
 • Utvalgte bærbare datamaskiner og skjermer som inkluderer øyesporingsintegrering

EyeTech

 • TM5 Mini

Hvilke versjoner av Windows fungerer med øyekontroll?

Øyekontroll er tilgjengelig i Windows 10, fra og med Fall Creators Update (versjon 1709). Den fungerer på alle Windows 10-PC-er, inkludert nettbrett. Øyekontroll støttes ikke i Windows 10 S. Få mer informasjon om bruk av Windows 10 S med hjelpeteknologi.

Hvilke språk har øyekontroll støtte for?

Øyekontroll er tilgjengelig på alle markeder. Øyekontrolltastaturet har imidlertid bare støtte for det amerikansk-engelske tastaturoppsettet. Det kan også hende at noe av teksten i innstillingene for øyekontroll bare er tilgjengelig på engelsk.

Samler Microsoft inn øyesporingsdata?

Microsoft verken samler inn, lagrer eller deler øyesporingsinformasjon.

Fungerer øyekontrollen hvis jeg bruker briller eller har PC-en ved et vindu?

Det kan hende at øyekontroll ikke fungerer bra på steder med mye sollys. Dette avhenger av øyesporingsenheten. Øyesporing fungerer også ulikt avhengig av øyefarge, øyestørrelse og øyeform. Andre faktorer kan også påvirke øyesporingsnøyaktigheten.

Se gjennom dokumentasjonen som fulgte med øyesporingsenheten, for å få en bedre forståelse av begrensningene ved den.

Hvis du vil ha mer hjelp med øyekontroll i Windows, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet.