12. desember 2017 – KB4053579 (OS-build 14393.1944)

Gjelder: Windows 10, version 1607, all editionsWindows Server 2016

Forbedringer og feilrettinger


Denne oppdateringen inkluderer kvalitetsforbedringer. Det innføres ingen nye funksjoner i operativsystemet i denne oppdateringen. Eksempler på viktige endringer:

  • Løser problemet med at brukere av SQL Server Reporting Services, kanskje ikke kan bruke rullefeltet i en rullegardinliste.

  • Løser flere problemer med oppdatert tidssoneinformasjon.

  • Løser problemet med at feilen "CDPUserSvc_XXXX har sluttet å virke" vises når du har installert KB4041688, KB4052231 eller KB4048953. I tillegg løser dette problemet med logging av hendelses-ID 1000 i programhendelsesloggen. Den registrerer at svchost.exe_CDPUserSvc_XXXX sluttet å virke og at modulnavnet med feilen er "cdp.dll".

  • Sikkerhetsoppdateringer for Microsoft Scripting Engine og Microsoft Edge.

Merk: Denne oppdateringen er ikke tilgjengelig med hurtiginstallasjonsfiler for Windows Server 2016.

Hvis du har installert tidligere oppdateringer, blir bare de nye rettelsene i denne pakken lastet ned og installert på enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsproblemene som er rettet, kan du se veiledningen for sikkerhetsoppdateringer.

Kjente problemer med denne oppdateringen


Symptom Løsning

Når du har installert denne oppdateringen, kan servere med aktivert Credential Guard uventet bli startet på nytt med følgende feilmelding: Systemprosessen Isass.exe ble uventet avsluttet med statuskode 1073740791. Systemet vil nå avsluttes og startes på nytt.

Hendelses-ID 1000 i programloggen viser:

C:\windows\system32\lsass.exe ble uventet avsluttet med statuskode 1073740791

Program med feil: lsass.exe, versjon: 10.0.14393.1770, tidsstempel: 0x59bf2fb2

Modul med feil: ntdll.dll, versjon: 10.0.14393.1715, tidsstempel: 0x59b0d03e

Unntak: 0xc0000409

Dette problemet er løst i KB4077525.

 

Slik får du denne oppdateringen


Denne oppdateringen blir automatisk lastet ned og installert fra Windows Update. Du kan få denne oppdateringen som en frittstående pakke ved å gå til nettstedet Microsoft Update-katalog.

Filinformasjon

Du finner en liste over filene i denne oppdateringen ved å laste ned filinformasjonen for samleoppdatering 4053579.