30. august 2018 – KB4343893 (OS-build 16299.637)

Gjelder: Windows 10, version 1709

Forbedringer og feilrettinger


Denne oppdateringen inkluderer kvalitetsforbedringer. Det innføres ingen nye funksjoner i operativsystemet i denne oppdateringen. Eksempler på viktige endringer:

 • Løser et problem i Microsoft Foundation Class (MFC)-programmer som kan føre til at programmer flimrer.
 • Løser et problem som får win32kfull.sys til å slutte å fungere (Stopp 3B) når du avbryter journalbindingsoperasjoner eller kobler fra en ekstern økt. 
 • Løser et problem som gjør at kunder måtte trykke Ctrl + Alt + Del to ganger for å avslutte tilordnet tilgangsmodus når autopålogging var aktivert. 
 • Løser et problem som forhindret Device Guard PackageInspector.exe-programmet i å ta med alle de nødvendige filene for at et program skal kjøre på korrekt måte når policyen for kodeintegritet er fullført. 
 • Løser et problem som hindrer at brukere av PIV/CAC-smartkort får godkjenning til å bruke Enterprise-ressurser, eller som hindrer at Windows Hello for bedrifter kan konfigureres ved første pålogging. 
 • Løser et problem som fører til at Microsoft Edge slutter å fungere etter at du har angitt en DLL-regel i AppLocker. 
 • Løser et problem der dekrypterte data i noen tilfeller ikke kan fjernes fra minnet etter at en CAPI-dekrypteringsoperasjon har blitt fullført. 
 • Løser et problem som fører til at Wi-Fi EAP-TTLS CHAP-godkjenning mislykkes hvis en bruker lagrer legitimasjonsinformasjon før godkjenning.
 • Løser et problem som fører til høy CPU-bruk på maskiner med innebygde Sierra-bredbåndsmoduler ved bytte fra WLAN til LAN. Tjenesten WWanSvc bruker stadig mer minne helt til maskinen slutter å svare og det vises en svart skjerm.
 • Løser et problem som hindrer at et kontrollpunkt som er opprettet i en Windows Server 2016-klynge, kan brukes på nytt. Dette skjer når virtuelle maskiner kjører på et CSV-volum, og feilen er "Kan ikke lese fra strøm. HRESULT = 0xC00CEE3A." 
 • Løser et problem som forhindrer at Mappeomadressering oppdaterer server UNC-banen når banen endres på grunn av endring av en miljøvariabel (%HOMESHARE% eller %USERNAME%). Hvis du vil unngå dette problemet, kan du angi at Mappeomadressering-policyen ikke skal flytte dataene når banen endres.
 • Løser et problem som krever at et passord må angis to ganger hvis du kobler til en låst enhet med en tilkobling til Eksternt skrivebord.
 • Løser et problem som førte til at enheter som har 802. 1 x Extensible Authentication Protocol (EAP) aktivert, tilfeldig slutter å fungere med stoppkode "0xD1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL". Dette problemet oppstår når kjerneminneutvalget blir skadet. Krasjer oppstår vanligvis i nwifi.sys.
 • Inneholder en stabilitetsløsning for Peripheral Component Interconnect Express (PCIe)-opplistingen og Runtime D3 (RTD3)-tilstanden.
 • Løser et problem som kan føre til at et alternativ for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) fjernes fra en reservasjon etter å ha endret omfangsinnstillingene for DHCP-området.
 • Løser et problem som kan hindre at Start-menyen åpnes når du har oppdatert PC-en.
 • Utvider Key Management Service (KMS) for å støtte de kommende utgavene av Windows 10 client Enterprise LTSC og Windows Server. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KB4347075.

Hvis du har installert tidligere oppdateringer, blir bare de nye rettelsene i denne pakken lastet ned og installert på enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsproblemene som er løst, kan du se veiledningen for sikkerhetsoppdateringer.

Kjente problemer med denne oppdateringen


Symptom Løsning
Enkelte ikke-engelske plattformer kan vise følgende streng på engelsk i stedet for på det lokaliserte språket: «Lesing av planlagte jobber fra fil støttes ikke i denne språkmodusen.» Denne feilen oppstår når du prøver å lese planlagte jobber du har opprettet, og Device Guard er aktivert.

Etter en evaluering har Microsoft fastslått at dette er et lite sannsynlig problem med lav risiko, og vi vil foreløpig ikke komme med en løsning for Windows 10, versjon 1709. 

Hvis du tror at du er påvirket av dette problemet, kan du kontakte Microsoft Kundestøtte.

Når Device Guard er aktivert, kan enkelte ikke-engelske plattformer vise følgende strenger på engelsk i stedet for på det lokaliserte språket:

 • «Kan ikke bruke operatorene '&' eller '.' for å aktivere en modulomfattende kommando på tvers av språkgrenser.»
 • «'Script'-ressursen fra 'PSDesiredStateConfiguration'-modulen støttes ikke når Device Guard er aktivert. Bruk 'Script'-ressursen publisert av PSDscResources-modulen fra PowerShell-galleriet.»

Etter en evaluering har Microsoft fastslått at dette er et lite sannsynlig problem med lav risiko, og vi vil foreløpig ikke komme med en løsning for Windows 10, versjon 1709. 

Hvis du tror at du er påvirket av dette problemet, kan du kontakte Microsoft Kundestøtte.

Enkelte brukere som bruker VPN med IKEv2, kan kanskje ikke opprette en VPN-tilkobling etter at de har installert denne oppdateringen. Tilkoblingen mislykkes med feilmeldingen «RAS-feil 809». Dette problemet er løst i KB4464217.
Når du har installert denne oppdateringen, gjenkjenner ikke Windows lenger sertifikatet for personlig informasjonsutveksling (PFX) som brukes til godkjenning til en Wi-Fi- eller VPN-tilkobling. Resultatet er at Microsoft Intune bruker lang tid på å levere brukerprofiler fordi den ikke gjenkjenner at det nødvendige sertifikatet er på enheten. Dette problemet er løst i KB4464217.

Når du har installert forhåndsversjonen av samlet kvalitetsoppdatering for august eller .NET Framework-oppdateringen for 11. september 2018, kan det hende at forekomstopprettelsen av SqlConnection genererer et unntak. Du finner mer informasjon om dette problemet i Microsoft Knowledge Base-artikkelen:

4470809 Unntak ved forekomstopprettelse av SqlConnection på .NET 4.6 og senere etter .NET Framework-oppdateringer for august-september 2018

Dette problemet er løst i KB4480967.

 

Slik får du oppdateringen


Du laster ned og installerer denne oppdateringen ved å gå til Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet > Windows Update og velge Se etter oppdateringer.

Du kan få denne oppdateringen som en frittstående pakke ved å gå til nettstedet Microsoft Update-katalog.

Filinformasjon

Du finner en liste over filene i denne oppdateringen ved å laste ned filinformasjonen for samleoppdatering 4343893