9. april 2019 – KB4493475 (OS-build 10240.18186)

Gjelder: Windows 10

Forbedringer og rettinger


Denne oppdateringen omfatter kvalitetsforbedringer. Eksempler på viktige endringer:

 • Løser et problem som kan føre til at programmer som bruker MSXML6, slutter å svare hvis det oppstår et unntak under nodeoperasjoner. 
 • Løser et problem som fører til at redigeringsprogrammet for gruppepolicyen slutter å svare når du redigerer et gruppepolicyobjekt (GPO) som inneholder gruppepolicyinnstillinger (GPP) for Internett-innstillingene for Internet Explorer 10.
 • Løser et problem med egendefinerte URI-skjemaer for behandlingsprogrammer som kanskje ikke starter samsvarende program for lokalt intranett og klarerte nettsteder i Internet Explorer.
 • Løser et problem som førte til at Internet Explorer blokkerte en underordnet ressursnedlasting når den lastes inn over HTTP-protokollen på en side som er plassert over HTTPS-protokollen. 
 • Løser et problem med å oppfylle kravene til GB18030-sertifikatet. 
 • Oppdaterer tidssoneinformasjon for Kazakhstan. 
 • Oppdaterer tidssoneinformasjon for São Tomé og Príncipe. 
 • Løser et problem som oppstår når du aktiverer per skrift sluttbrukerdefinerte tegn (EUDC). Systemet slutter å fungere, og det vises en blåskjerm ved oppstart. Dette er ikke en vanlig innstilling i ikke-asiatiske områder.
 • Løser et problem som hindrer CALDATETIME-strukturen fra å håndtere mer enn fire japanske tidsberegninger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KB4469068
 • Løser et problem med Microsoft Office Visual Basic for programmer som ikke bruker registerinnstillinger for japansk tidsregning for datoer i japansk format. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KB4469068
 • Løser et problem som hindrer brukere i å aktivere gan-nen-støtte for japansk tidsberegning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KB4469068
 • Løser et problem som forhindrer at datoparseringen kan konvertere fremtidige og fortidige datoer (gregorianske og japanske) i sammensatte dokumenter (tidligere kalt OLE) til en relevant dato i japansk tidsregning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KB4469068.
 • Løser et problem som kan føre til at sammensatte dokumentserverprogrammer (OLE) viser innebygde objekter feil hvis du bruker PatBlt-API-et til å plassere innebygde objekter i Windows Metafile (WMF).
 • Sikkerhetsoppdateringer for Microsoft Scripting Engine, Windows Input and Composition, Microsofts grafikkomponent, lagrings- og filsystemer i Windows, Windows Server, Windows' applattform og rammeverk, Windows Datacenter-nettverk, Windows MSXML, Windows-kjerne og Microsoft JET Database Engine. 

Hvis du har installert tidligere oppdateringer, blir bare de nye rettelsene i denne pakken lastet ned og installert på enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsproblemene som er løst, kan du se veiledningen for sikkerhetsoppdateringer.

Kjente problemer med denne oppdateringen


Symptom Løsning
Enkelte operasjoner, som gi nytt navn til, som du utfører på filer eller mapper som er på et delt klyngevolum (CSV), kan mislyktes med feilen «STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)». Dette skjer når du utfører operasjonen på en CSV-eiernode fra en prosess som ikke har administratorrettighet

Gjør ett av følgende:

 • Utfør operasjonen fra en prosess som har administratorrettighet.
 • Utfør operasjonen fra en node som ikke har CSV-eierskap.
Microsoft jobber med å finne en løsning, og vi kommer med en oppdatering i en kommende utgivelse.

 

Slik får du oppdateringen


Før du installerer denne oppdateringen

Microsoft anbefaler på det sterkeste at du installerer den nyeste servicestakkoppdateringen (SSU) for operativsystemet ditt før du installerer den nyeste kumulative oppdateringen (LCU). SSU-er forbedrer påliteligheten til oppdateringsprosessen for å løse potensielle problemer under installasjon av LCU og bruk av sikkerhetsreparasjoner fra Microsoft. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Servicestakkoppdateringer.

Hvis du bruker Windows Update, blir den nyeste SSU (KB4093430) automatisk tilbudt til deg. Du kan få denne oppdateringen som en frittstående pakke av den nyeste SSU, ved å gå til nettstedet Microsoft Update-katalog.

Installer denne oppdateringen

Oppdateringen blir lastet ned og installert fra Windows Update automatisk. Du kan få denne oppdateringen som en frittstående pakke ved å gå til nettstedet Microsoft Update-katalog.

Filinformasjon

Du finner en liste over filene i denne oppdateringen ved å laste ned filinformasjonen for samleoppdatering 4493475

Beslektet informasjon