Sikkerhetsadvarsler og instruksjoner for produktet

Gjelder: MouseSurface HeadphonesMobile Device

 

 Dette symbolet angir sikkerhets- og helsemeldinger i denne enhetsveiledningen.

MERKNAD: Les sikkerhets- og helseinformasjonen


Gjelder for: alle produkter

Microsoft-produkter er utviklet for å være trygge og effektive. I denne veiledningen finner du viktig sikkerhets- og helseinformasjon om enheten og for vilkårene i den begrensede garantien som gjelder for enheten. Veiledningen er ment å hjelpe deg å bruke denne enheten mer komfortabelt og produktivt. Hvis du ikke følger instruksjonene for riktig konfigurasjon, bruk og rengjøring av enheten, kan det øke risikoen for alvorlig personskade, dødsfall eller skade på eiendom.

Du finner ytterligere støtteinformasjon på https://support.microsoft.com eller på Surface-appen for Surface-enheter.

MERKNAD: Les bruksanvisninger


Gjelder for: alle produkter

Hvis du ikke konfigurerer, bruker og ivaretar dette produktet på riktig måte, kan dette øke risikoen for skade på enheten eller enhetene dine. Les denne veiledningen, og oppbevar alle utskrevne veiledninger for fremtidig referanse. Hvis du vil ha veiledninger for erstatning, kan du gå til support.microsoft.com, eller se avsnittet Hjelp og støtte for Microsoft for å finne kontaktinformasjonen vår.

​Advarsel: Enhetsstabilitet


Gjelder: Surface, Xbox, HoloLens, mus, tastatur, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobile enheter og Surface-dokkingstasjoner

Ikke sett enheten på ujevne eller ustabile overflater.  Pass på at du holder den godt når du bærer den, og ikke holder den etter tilbehøret eller kabelen. Hvis du ikke har et godt grep på enheten, kan du miste den og treffe en person eller gjenstand, noe som kan skade enheten, skade annen eiendom, eller føre til personskade.

ADVARSEL: Høyrisikobruk


Gjelder for: alle produkter

Enheten er ikke utformet eller ment for bruk i alle bruksområder eller situasjoner der en enhetsfeil kan føre til dødsfall, alvorlig fysisk skade eller alvorlige miljøskader («høyrisikobruk»). Hvis du velger å foreta høyrisikobruk av enheten, gjør du dette på egen risiko.

Advarsel: Glasset på berøringsskjermen


Gjelder: Surface, mobile enheter og Surface Hub

Berøringsskjermen på enheten er, som de fleste berøringsskjermer, laget av glass. Glasset kan bli knust hvis du mister enheten eller den utsettes for et kraftig støt. Du kan redusere risikoen for personskader hvis du ikke tar på skjermen når glasset er knust eller sprukket, og hvis du får skjermen byttet.

Standardgarantien dekker ikke en knust eller sprukket skjerm som skyldes feilaktig bruk eller misbruk av enheten.

ADVARSEL: Hørselssikkerhet


Gjelder: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds og mobile enheter

Hyppig eller langvarig eksponering for høy støy eller høye lyder når du bruker et hodesett eller hodetelefoner, kan føre til midlertidige eller permanente hørselsskader. Det varierer individuelt hvor utsatte ulike personer er overfor larmskade og hørselsproblemer. Lydvolumet som genereres av en enhet, kan variere avhengig av lydkarakteren, enhetsinnstillinger og headsettet eller hodetelefonene som brukes. Det finnes derfor ingen enkelt voluminnstilling som passer for alle eller for alle kombinasjoner av lyd, innstillinger og utstyr.

Her er noen fornuftige anbefalinger når det gjelder å minimere utsettelse for høy støy eller høye lyder når du bruker et headset eller hodetelefoner med enheten:

 • Ikke hør lenge på høye lyder. All lyd du utsettes for hver dag, akkumuleres. På maksimalt volum kan du skade hørselen din permanent etter å ha lyttet på musikk eller annet innhold på enheten med et headset eller hodetelefoner i 15 minutter. Hvis du er utsatt for andre høye lydkilder også, tar det kortere tid å skade hørselen når du lytter ved høyt volum.
 • Jo lengre tid du utsettes for høye lyder, desto mer sannsynlig er det at du skader hørselen din. Det tar kortere tid å skade hørselen jo høyere lyden er. 
 • Skru alltid ned volumet på enheten før du kobler et headset eller hodetelefoner til enheten. Still volumet høyt nok til at du hører ting tydelig i stille omgivelser, men ikke høyere.
 • Ikke øk volumet etter at du begynner å lytte. Ørene kan tilpasse seg over tid slik at høyt volum høres normalt ut, men det høye volumet kan likevel skade hørselen din. 
 • Ikke øk volumet for å blokkere utvendig støy. Kombinasjonen av utvendig støy og lyd fra headsettet eller hodetelefonene kan skade hørselen din. Forseglede eller støyreduserende hodetelefoner kan redusere omgivelsesstøyen slik at du ikke trenger å skru opp volumet. 
 • Hvis du ikke forstår noen i nærheten som snakker normalt, bør du skru ned volumet. Lyd som drukner normal tale, kan skade hørselen. Selv med forseglede eller støyreduserende hodetelefoner bør du kunne høre personer som snakker i nærheten.
 • For å minimere mulighetene for hørselsskade bør du holde volumet lavt nok til at du kan ha en samtale med personer i nærheten.
 • Hodetelefoner og headset kan tiltrekke seg farlige gjenstander som stifter og binderser. Sjekk alltid headsettet eller hodetelefonene før bruk.
 • Bruk av et hodesett eller hodetelefoner mens du kjører kan være forbudt eller ilagt begrensninger i området ditt. Sjekk lokale lover og reguleringer for mer informasjon.

Vær oppmerksom på symptomer på hørselsskader. Det er en god idé å få hørselen din kontrollert regelmessig av en audiograf. Slutt å bruke et headset eller hodetelefoner med enheten, og få hørselen din sjekket hvis følgende er tilfelle:

 • Du opplever symptomer på hørselsskader.
 • Du hører ringing i ørene.
 • Stemmen din er dempet eller lav.

ADVARSEL: Deler av denne enheten er magnetiske


Gjelder: Surface, HoloLens, tastatur, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-penn og Surface-dokkingstasjoner

Deler av enheten er magnetisk og kan tiltrekke seg metallgjenstander. Du kan redusere risikoen for gnister og påfølgende skade på enheten, andre gjenstander og/eller mulige personskader ved å kontrollere at de elektriske kontaktområdene er frie for metallgjenstander før du kobler sammen enheter eller ladekontakter.  Ikke plasser magnetisk følsomme enheter, kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten. Derved reduserer du muligheten for magnetisk forstyrrelse mellom enheten og andre enheter, mulig avbrudd i medisinsk utstyr eller skader på magnetisk lagrede data.

ADVARSEL: Utganger og åpninger


Gjelder for: alle produkter

Slik reduserer du risikoen for brann, støt eller skade på Microsoft-enheten

 • Ikke før inn objekter i viften, ventiler, utganger, kickstand-spor og hengsler, områdene rundt tastene eller andre åpninger.
 • Ikke prøv å rengjøre utganger, kickstand-spor og hengsler, områdene rundt tastene eller andre åpninger med skarpe objekter (for eksempel binders, skrutrekkere, kniver osv.)

ADVARSEL: Rengjøring


Gjelder for: alle produkter

Risikoen for at Microsoft-enheten utsettes for brann, støt eller skade under rengjøring kan reduseres ved å ta følgende forholdsregler:

 • Trekk ut alle kablene, og slå av enheten før du rengjør den.
 • Rengjør bare utsiden av enheten.
 • Rengjør enheten med en tørr klut 
 • Tørk forsiktig av den utvendige overflaten til viften, luftehullene eller andre åpninger for å fjerne støv som har samlet seg.
 • Ikke prøv å rengjøre kontaktene ved nedsenking i væsker. Tørk forsiktig av med en ren klut. (Gjelder ikke Microsoft Band)
 • Når det gjelder Microsoft Band, rengjør og tørker du kontaktene før du lader.

MERKNAD: Tredjepartskompatibilitet


Gjelder for: alle produkter

Det kan være at noen deler av tredjepartstilbehøret ikke er kompatibelt med enheten eller er en forfalskning, så vi anbefaler på det sterkeste at du bare kjøper og bruker Microsoft-enheter og -tilbehør eller Microsoft-lisensierte enheter og tilbehør. Bruk av tilbehør, batterier og ladeenheter som er forfalskninger eller ikke kompatible, kan føre til skader på enheten og utgjøre en mulig risiko for brann, eksplosjon eller batterifeil som kan føre til alvorlige skader, skade på enheten eller andre alvorlige farer.

ADVARSEL: Potensielt eksplosive omgivelser


Gjelder: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobile enheter, Surface-dokkinstasjoner og Azure Kinect-enheter

Ikke oppbevar eller ha med deg brannfarlige væsker, gasser eller eksplosivt materiale i samme rom som enheten, delene for den og/eller tilbehøret for den.

Når du er i potensielt eksplosive omgivelser, slår du av enheten og lar være å koble fra eller til batteriladere, strømforsyninger eller annet utstyr for enheten. Områder med potensielt eksplosive omgivelser er ofte, men ikke alltid, skiltet. Dette kan være områder der det fylles drivstoff, eller bensinstasjoner; under dekk på båter eller andre fartøy; anlegg der det overføres og lagres drivstoff og/eller kjemiske produkter; og områder der brannfarlige kjemikalier eller partikler, for eksempel kornstøv eller metallpulver, har samlet seg i luften. I slike områder kan det oppstå gnister som igjen kan forårsake eksplosjoner eller brann.

ADVARSEL: Muskel- og skjelettlidelser


Gjelder: Surface, Xbox, HoloLens, mus, tastatur, Surface-penn og mobile enheter

Bruk av elektroniske inndataenheter kan medføre alvorlige skader eller sykdom. Når du bruker en datamaskin, i likhet med mange andre aktiviteter, kan du av og til oppleve ubehag i hendene, armene, skuldrene, nakken eller andre deler av kroppen. Hvis du opplever symptomer som fast eller gjentakende ubehag, smerter, hjertebank, tingling, kribling, nummenhet, svie eller stivhet, må du IKKE IGNORERE DISSE VARSELSTEGNENE. OPPSØK LEGE UMIDDELBART selv om symptomene oppstår når du ikke arbeider på datamaskinen. Slike symptomer kan være knyttet til smertefulle og i noen tilfeller permanent invalidiserende skader på eller sykdommer i nerver, muskler, sener eller andre kroppsdeler. 

Disse muskelsykdommene inkluderer "musesyke", senebetennelse, tenosynovitt og andre tilstander. Forskere har ikke funnet årsaken til alle faktorene bak slike sykdommer, men det er bred enighet om at disse skyldes faktorer som den generelle helsetilstanden, stress og hvordan enkeltpersoner takler dette, medisinske og fysiske tilstander, og hvoran en person posisjonerer og bruker kroppen under arbeid og andre aktiviteter (inkludert bruken av tastatur eller mus). Hvor lenge en person utfører en aktivitet, kan også være en faktor.

https://support.microsoft.com og https://xbox.com/xboxone/playhealthy (veiledning for sunn spilling) finner du noen retningslinjer som kan hjelpe deg å arbeide mer komfortabelt på enheten din og som sannsynligvis reduserer risikoen for muskelsykdommer. Du kan laste ned en veiledning til sunn databehandling på http://download.microsoft.com/download/1/3/4/1340dfe4-a8c1-485f-be3b-4e8991323df3/Healthy_Computing_Guide.pdf

Advarsel: Taster på tastaturet


Gjelder: Surface og tastatur

Microsoft anbefaler at du oppsøker profesjonell hjelp for å reparere eller erstatte frakoblede eller manglende taster på enheten. Vær forsiktig hvis du utfører gjør det selv-reparasjoner. Ikke tving frakoblede tasteknapper tilbake på tastaturet eller sett gjenstander inn i tastaturet mellom tastene og omslaget på brettet. Hvis du prøver å åpne og/eller reparere enheten, kan du bli utsatt for elektrisk støt, personskade eller andre farer, eller enheten kan bli skadet eller ta fyr. Hjelp og informasjon fra Microsoft i forbindelse med enhetsreparasjon og andre tjenester, er tilgjengelig på https://support.microsoft.com/devices.

Advarsel: Risiko ved reparasjoner


Gjelder for: alle produkter

Hvis du prøver å åpne og/eller reparere enheten, kan du bli utsatt for elektrisk støt, personskade eller andre farer, eller enheten kan bli skadet eller ta fyr. Microsoft anbefaler at du får enheten reparert av en profesjonell reparatør, og at du er forsiktig hvis du vil prøve å reparere den selv.

ADVARSEL: Bruk


Gjelder for: alle produkter

For å redusere risikoen for at enheten utsettes for brann, støt eller skade, må du ikke utsette den for regn, snø eller andre typer fuktighet. Ikke bruk enheten i nærheten av vann eller på et klamt eller svært fuktig sted (for eksempel i nærheten av en dusj, vask, et badekar eller et svømmebasseng, eller i en fuktig kjeller). Slik holder du enheten i god stand:

 • Ikke bruk enheten i nærheten av varmekilder, mat, mye smuss, støv, olje, kjemikalier eller sterkt sollys.
 • Ikke sett gjenstander oppå enheten.
 • Bruk bare tilleggsutstyr/tilbehør angitt av Microsoft.
 • Når det gjelder enheter med vifter, luftehull, porter eller lignende åpninger:
 • Ikke før inn objekter i viften, ventiler, utganger, kickstand-spor og hengsler, områdene rundt tastene eller andre åpninger.
 • Ikke la det samle seg støv på viften, i ventiler eller i andre åpninger.
 • Ikke sett enheten på et smalt eller trangt sted.
 • Ikke tørk enheten med en hårføner, klestørker, brødrister eller mikrobølgeovn. Hvis enheten blir våt, tørker du forsiktig av den på utsiden med en ren, tørr klut.

MERKNAD: Håndtering


Gjelder: Surface, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobile enheter, Microsoft Band og Azure Kinect-enheter

Håndter Microsoft-enheten med forsiktighet. Den er laget av metall, glass og plast og har sensitive elektroniske komponenter på innsiden. Enheten kan bli skadet hvis den mistes, brennes, punkteres eller knuses, eller hvis den kommer i kontakt med væske. Hvis du mistenker skade på enheten eller batteriet, må du slutte å bruke enheten, da det kan føre til overoppheting eller skade. Ikke bruk enheten med en sprukket skjerm, da det kan føre til skade. Hvis du er bekymret for å skrape overflaten på enheten, kan du vurdere å bruke en eske eller et deksel.

ADVARSEL: Kvelningsfare


Gjelder for: alle produkter

Sørg for at plastposter er utenfor rekkevidde for barn og spedbarn for å unngå kvelningsfare.

ADVARSEL: Kvelningsfare


Gjelder for: alle produkter

Denne enheten kan inneholde små deler som kan utgjøre kvelningsfare for barn under 3 år. Hold små deler utenfor barns rekkevidde.

ADVARSEL: Oppbevares utenfor barns rekkevidde.


Gjelder for: alle produkter

Enheten og tilbehøret er ikke leker. Ikke la små barn leke med dem, fordi de kan skade seg selv, andre eller enheten. Oppbevar enheten og alle delene og ekstrautstyret utilgjengelige for små barn.

MERKNAD: Varmerelaterte farer


Gjelder: Surface, Xbox, mobile enheter, Surface-dokkingtasjoner og andre enheter som man ikke kan ta på seg

Enheten kan bli svært varmt under vanlig bruk. Den er innenfor temperaturgrensene for brukertilgjengelige overflater som er definert av den internasjonale standarden for sikkerhet (IEC 60950-1 og IEC 62368). Vedvarende kontakt med varme overflater i lengre perioder kan føre til ubehag eller skader. Følg disse retningslinjene for å redusere de potensielle varmerelaterte farene:

 • Oppbevar enheten og strømforsyningsenheten i et godt ventilert område når den er i bruk eller lader. Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon under og rundt enheten og strømforsyningsenheten.
 • Bruk sunn fornuft for å unngå situasjoner der huden er i kontakt med enheten eller strømforsyningsenheten når den er i bruk eller koblet til en strømkilde. Du skal for eksempel ikke sove ved siden av enheten eller strømforsyningsenheten, eller plassere dem under et teppe eller en pute. Unngå kontakt mellom kroppen og enheten når strømforsyningsenheten er koblet til en strømkilde. Vær spesielt forsiktig hvis du har en fysisk tilstand som påvirker din evne til å oppdage varme mot kroppen.
 • Hvis enheten brukes lenge om gangen, kan overflaten til den bli svært varm. Hvis du har fysisk kontakt med enheten i lang tid og for eksempel har enheten i fanget, kan huden din utsettes for lette varmeskader selv om temperaturen kanskje ikke føles høy når du tar på enheten.
 • Hvis du har enheten på fanget og den blir ubehagelig varm, fjerner du enheten fra fanget ditt og setter den på en stabil overflate.
 • Aldri plasser enheten eller strømforsyningsenheten på møbler eller andre overflater som kan få varmeskader, siden temperaturen på undersiden av enheten og overflaten på strømforsyningsenheten kan øke under vanlig bruk.

MERKNAD: Varmerelaterte farer for enheter som man tar på seg


Gjelder: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band og andre enheter som man tar på seg

Enheten kan bli svært varmt under vanlig bruk. Den er innenfor temperaturgrensene for brukertilgjengelige overflater som er definert av den internasjonale standarden for sikkerhet (IEC 60950-1 og IEC 62368). Følg disse retningslinjene for å redusere de varmerelaterte farene:

 • Vær FORSIKTIG når du bruker enheten på en pute, et teppe eller andre myke materialer som er i kontakt med enheten ettersom materialet kan blokkere luftstrømmen, noe som kan føre til at enheten overopphetes.
 • Hvis enheten blir ubehagelig varm, tar du den av deg og tar en pause.
 • Hvis enheten brukes lenge om gangen, kan overflaten til den bli svært varm. Hvis du har fysisk kontakt med enheten i lang tid, kan huden din utsettes for lette varmeskader selv om temperaturen kanskje ikke føles høy når du tar på enheten.
 • Aldri plasser strømforsyningsenheten til enheten på møbler eller andre overflater som kan få varmeskader ettersom temperaturen på overflaten på strømforsyningsenheten kan øke under vanlig bruk.

ADVARSEL: Hudirritasjon (enheter man tar på seg)


Gjelder: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds og Microsoft Band

Denne enheten er laget av materialer som ofte brukes i elektroniske enheter som kunder tar på seg. Enkelte personer kan imidlertid oppleve hudirritasjon på grunn av allergi eller ømfintlighet. Slik reduserer du risikoen for hudirritasjon:

 • Rengjør enheten regelmessig.
 • Unngå å bruke lotioner eller andre produkter under de delene av enheten som er i kontakt med huden din.
 • Ikke ha enheten på skadet hud.
 • Stram enheten til den sitter godt (i tilfeller der dette er mulig), men ikke ubehagelig stramt.
 • Slutt å bruke enheten hvis huden irriteres.

Hvis symptomene er alvorlig eller vedvarer, kontakter du legen din.

ADVARSEL: Hudirritasjon (enheter som man ikke kan ta på seg)


Gjelder: Mus, tastatur og Surface-penn

Denne enheten er laget av materialer som ofte brukes i elektroniske enheter som kunder tar på seg. Enkelte personer kan imidlertid oppleve hudirritasjon på grunn av allergi eller ømfintlighet. Slik reduserer du risikoen for hudirritasjon:

 • Rengjør enheten regelmessig.
 • Unngå å bruke kremer eller andre produkter på områder der enheten kan komme i kontakt med huden din.
 • Vær forsiktig hvis huden din er skadet. 

Hvis symptomene er alvorlig eller vedvarer, kontakter du legen din.
 

ADVARSEL: Anfall ved lysfølsomhet


Gjelder: Sruface, Xbox og HoloLens

Enkelte personer kan få et anfall når de utsettes for blinkende lys eller mønstre i bevegelige bilder eller videospill. Selv personer som aldri har hatt anfall eller epilepsi, kan ha en udiagnostisert tilstand som kan føre til lysfølsomhetsanfall mens de ser på bevegelige bilder eller videospill. 

Slike anfall kan ha flere symptomer, blant annet svimmelhet, endret syn, rykninger i øyne eller ansikt, rystelser eller risting i armer eller ben, svekket orienteringsevne, forvirring eller midlertidig oppmerksomhetssvikt. Lysfølsomhetsanfall kan også føre til tap av bevissthet eller krampeanfall som kan gjøre at personen faller og treffer gjenstander i nærheten. Du må umiddelbart slutte å spille og oppsøke lege hvis du opplever noen av disse symptomene. Foreldre bør følge med på eller spørre barna om de opplever symptomene ovenfor. Barn og tenåringer har større sannsynlighet enn voksne for å oppleve slike anfall. Du kan redusere risikoen for lysfølsomhetsanfall kan reduseres ved å ta følgende forholdsregler:

 • Sitt lengre borte fra skjermen.
 • Bruk en mindre skjerm.
 • Spill i et opplyst rom.
 • Ikke spill når du er trøtt eller sliten.

Hvis du eller noen av slektningene dine har opplevd anfall eller epilepsi, bør du oppsøke lege før du spiller.

ADVARSEL: Generell batterisikkerhet


Gjelder: Surface, Xbox, HoloLens, mus, tastatur, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-penn, mobile enheter og Microsoft Band

Enheten bruker engangsbatterier eller oppladbare batterier. Uriktig bruk eller misbruk av engangsbatterier eller oppladbare batterier kan føre til skade, dødsfall eller skade på eiendom, og kan skade enheten eller tilbehør på grunn av batterivæskelekkasje, brann, overoppheting eller eksplosjon.

Batterivæske er etsende og kan være giftig. Den kan føre til brannskade og være skadelig eller dødelig hvis du svelger den.

Slik reduserer du skaderisikoen når du bruker engangsbatterier eller oppladbare batterier:

 • Oppbevar batteriene utilgjengelige for små barn.
 • Oppladbare batterier skal kun lades med laderen som følger med enheten. Hvis du ikke lader på riktig måte eller med riktig metode, kan det føre til fare for brann eller eksplosjon
 • Fjern gamle, svake eller oppbrukte batterier fra enheten øyeblikkelig. Resirkuler eller kast gamle, svake eller oppbrukte batterier i samsvar med lokale, regionale eller nasjonale lover eller forskrifter.
 • Ta batteriene ut av enheten hvis det er lenge til du skal bruke den neste gang. 
 • Unngå kontakt med batterivæske. Hvis et batteri lekker:
  • Pass på at du ikke får væsken på huden, i øynene, på klær eller på andre ting. Hvis du får batterivæske på huden, i øynene eller på klærne, har du vann på det aktuelle området øyeblikkelig og kontakter legen eller annet helsepersonell.
  • Ta alle batteriene forsiktig ut ved å følge instruksjonene for å sette i batteri i omvendt rekkefølge.
  • Rengjør batterikammeret skikkelig med en tørr klut før du setter inn nye batterier, eller følg batteriprodusentens anbefalinger for rengjøring.
 • Vi anbefaler at du bruker Microsoft-godkjente batteripakker.  Bytt engangsbatteriene eller de oppladbare batteriene som fulgte med enheten, med batterier av samme type og klassifisering. 
 • Ikke demonter, knus, åpne, punkter, riv i stykker eller kortslutt eksterne kontakter eller kretser, utsett dem for temperaturer over 40 °C eller kast batterier i ild eller vann. 
 • Ikke bland nye og gamle batterier eller batterier av forskjellige typer (for eksempel brunstensbatterier og alkaliske batterier). 
 • Ikke la metallgjenstander berøre batterikontaktene på enheten. De kan bli varme og forårsake brannskader. 
 • Ikke bær eller legg batterier eller batteripakker samme med andre metallgjenstander. 
 • Ikke la en batteridrevet enhet ligge lenge i direkte sollys. 
 • Ikke legg batterier i vann eller la dem å bli våte. 
 • Ikke bruk et batteri hvis det har blitt vått.  Ikke prøv å tørke et batteri eller en batteripakke med en hårføner, i en vanlig ovn eller i en mikrobølgeovn. 
 • Ikke koble batterier direkte til stikkontakter eller sigarettennere i biler. 
 • Ikke slå, kast, tråkk på eller utsett batterier for kraftige, fysiske støt. 
 • Du må ikke endre eller reprodusere, prøve å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker eller utsette det for brann, eksplosjon eller andre farer.
 • Ikke lad batteriene i nærheten av ild eller under ekstremt varme forhold.
 • Hvis du mister enheten eller batteriet, særlig på en hard overflate, kan enheten og batteriet bli skadet. Vi anbefaler at du kontakter en fagperson som kan inspisere enheten, hvis du tror at den har blitt skadet.
 • Bruk aldri et batteri som er skadet. Hvis batteriet er ripete eller har hakk, slutter du å bruke det øyeblikkelig og kaster det på forsvarlig måte.  Bruk av et skadet batteri kan føre til elektrisk kortslutning, overoppheting og andre komponentfeil.

ADVARSEL: Batterisikkerhet for knappcellebatterier


Gjelder: Tastatur og Surface-penn

OPPBEVARES UTENFOR BARNS REKKEVIDDE. IKKE SVELG BATTERIET. FARE FOR KJEMISK FORBRENNING.

Dette produktet inneholder knappecellebatterier. Hvis du svelger et knappecellebatteri, kan det forårsake alvorlige indre brannskader og perforering av bløtvev på bare to timer, hvilket kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

Oppbevar nye og brukte batterier utenfor spedbarns og barns rekkevidde. Hvis batterikammeret på enheten ikke kan lukkes på en sikker måte, må du slutte å bruke enheten, og oppbevare den utenfor rekkevidde for spedbarn og barn. Oppsøk legebehandling øyeblikkelig hvis du tror at et spedbarn eller barn kan ha svelget eller puttet et knappecellebatteri i en kroppsdel. Knappecellebatterier må fjernes øyeblikkelig av kvalifisert helsepersonell for å minimere risikoen for alvorlige personskader eller dødsfall.

ADVARSEL: Bytte av batteri og enhetsreperasjoner (batterier som kan byttes av brukere)


Gjelder: Xbox, mus, tastatur, Surface-penn og mobile enheter

Batterier i enheter med batterier som kan byttes av brukere, kan byttes ved at brukerne åpner batterikammeret og følge instruksjonene for batteribytte i hurtigstartveiledningen. Microsoft anbefaler at en profesjonell reparatør utfører alle andre former for enhetsreparasjon, og at du er forsiktig hvis du vil prøve å reparere den selv. Hvis du prøver å åpne og/eller reparere enheten, kan du bli utsatt for elektrisk støt, personskade eller andre farer, eller enheten kan bli skadet eller ta fyr.

ADVARSEL: Batterisikkerhet (batterier som ikke kan byttes av brukere)


Gjelder: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band og enheter med batterier som ikke kan byttes av brukere

Feilaktig bruk av enhetens batteri kan føre til brann eller eksplosjon. Ikke varm opp, åpne, punkter eller ødelegg produktet, og ikke brenn enheten eller batteriet. Ikke la enheten ligge eller lades lenge i direkte sollys. Dette kan føre til skade på eller smelte batteriet.

Microsoft anbefaler at en profesjonell reparatør utfører alle andre former for enhetsreparasjon, og at du er forsiktig hvis du vil prøve å reparere den selv. Hvis du prøver å åpne og/eller reparere enheten, kan du bli utsatt for elektrisk støt, personskade eller andre farer, eller enheten kan bli skadet eller ta fyr. Hjelp og informasjon fra Microsoft i forbindelse med enhetsreparasjon og andre tjenester, er tilgjengelig på https://support.microsoft.com/devices.

ADVARSEL: Vær oppmerksom på omgivelsene dine


Gjelder: Surface, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds og mobile enheter

For å redusere risikoen for skade eller dødsfall på grunn av forstyrrelser må du ikke bruke enheten mens du kjører, bruker maskiner, sykler, går eller holder på med andre aktiviteter som krever din fulle oppmerksomhet. Bruk av enheten alene eller med hodetelefoner eller et headset (selv i bare ett øre) mens du kjører eller sykler, anbefales ikke og kan være forbudt der du bor.

Pass alltid på at volumet i hodetelefonene eller headsettet er lavt nok til at du kan høre personer som snakker, og lyder som kan varsle deg om farer, og til at du kan beskytte hørselen bedre. Les gjennom og følg lovene og forskriftene som gjelder lokalt, når det gjelder bruk av mobile enheter når du kjører eller sykler.  Her er andre fornuftige anbefalinger for å redusere risikoene knyttet til forstyrrelser:

 • Aldri skriv eller les tekstmeldinger eller e-post. 
 • Aldri angi navigeringsinformasjon.
 • Aldri surf på nettet eller gjør andre oppgaver som avleder oppmerksomheten din.

ADVARSEL: Navigasjon


Gjelder: Surface og mobile enheter

Navigasjonsfunksjonene og posisjonstjenestene på enheten din bruker datatjenester som kan endres og som kanskje ikke er tilgjengelige i alle områder eller under alle forhold.  Derfor kan det hende at kartet og posisjonsbaserte funksjoner er utilgjengelige, unøyaktige eller ufullstendige. Bruk alltid sunn fornuft når du navigerer, sammenlign informasjonen fra navigeringsfunksjonene med det du ser i omgivelsene, og følg med på eksisterende veiforhold og skilt for å identifisere eventuelle avvik.

ADVARSEL: Ikke blokker kollisjonsputer


Gjelder: Surface og mobile enheter

Ikke plasser enheten eller andre gjenstander på eller i nærheten av kollisjonsputer i kjøretøy som er utstyrt med kollisjonsputer. Eventuelle gjenstander på eller i nærheten av en kollisjonspute, kan forårsake alvorlige personskader eller dødsfall hvis kollisjonsputen utløses.

Advarsel: Eksponering for radiofrekvensenergi


Gjelder: Surface, Xbox, HoloLens, mus, tastatur, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-penn, mobile enheter og Microsoft Band

Enheter som inneholder Wi-Fi- og Bluetooth®-radiosendere er utformet, produsert og testet for å overholde retningslinjene til Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada og EU for RF-eksponering og absorberingsrater.

For å sikre at eksponeringen for RF-energien som genereres av Wi-Fi- og Bluetooth-radioer, ikke overskrider grensene for eksponering som fremgår av disse retningslinjene, må du plassere enheter slik at skjermsiden ikke er i direkte kontakt med kroppen din (ved å for eksempel legge enheten med skjermsiden ned mot fanget ditt eller overkroppen din).

Du finner nærmere informasjon om RF-sikkerhet på FCC-nettstedet http://www.fcc.gov/oet/rfsafety og Industry Canadas nettsted http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html.

ADVARSEL: Trådløse enheter ombord på fly


Gjelder: Surface, Xbox, HoloLens, mus, tastatur, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-penn og mobile enheter

Før du går om bord på et fly eller pakker ned en trådløs enhet i bagasje som skal sjekkes inn, tar du ut batteriene i den trådløse enheten (hvis de kan fjernes) eller slår den av (hvis den har en av/på-bryter). Hør på kunngjøringene fra flypersonalet som forteller deg om du kan bruke enheten under flyvningen. Det er flyselskapet du flyr med som bestemmer om du kan bruke trådløse enheter under flyvningen.

ADVARSEL: Personlig medisinsk utstyr


Gjelder: Surface, Xbox, HoloLens, mus, tastatur, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-penn, mobile enheter og Microsoft Band

Radiofrekvensstråling og magnetiske felt fra elektronisk utstyr kan ha en negativ innvirkning på driften av annet elektronisk utstyr, slik at det ikke fungerer som det skal. Selv om enheten er utformet, testet og produsert for å overholde regler som gjelder radiofrekvensstråling i land som USA, Canada, EU og Japan, kan trådløse sendere og elektriske kretser i enheten forårsake utilsiktede forstyrrelser i annet elektronisk utstyr.

Personer med pacemakere bør alltid ta følgende forholdsregler:

 • American Heart Association anbefaler at det er minst 15 cm mellom en trådløs enhet og en pacemaker for å unngå potensielle forstyrrelser på pacemakeren.
 • Hvis du bruker den mobile enheten med et deksel eller en holder, velger du en uten metalldeler.
 • Ikke ha enheten i en brystlomme.
 • Slå av enheten øyeblikkelig hvis du mistenker at det forekommer forstyrrelser.

Hvis du bruker annet medisinsk utstyr enn en pacemaker, kontakter du enhetsprodusenten eller legen din for å få informasjon og instruksjoner om bruk av andre elektroniske enheter i nærheten av det medisinske utstyret.

ADVARSEL: Radioforstyrrelser


Gjelder: Surface, Xbox, HoloLens, mus, tastatur, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-penn og mobile enheter

Selv om enheten har gått gjennom sikkerhets- og kompatibilitetstester, inneholder den en radio som kan påvirke annet elektronisk eller medisinsk utstyr (for eksempel pacemakere) under visse omstendigheter, slik at det ikke virker som det skal, og kan føre til skade eller dødsfall.

 • Slå av enheten din alle steder der du blir bedt om å gjøre det.
 • Følg alle instruksjonene til flypersonalet når du er på et fly. Slå av enheten og/eller aktiver flymodus i samsvar med instruksjoner fra flypersonalet, også for eventuelle trådløse enheter du har i bagasjen. Spør flypersonalet om bruk av enheten under flygningen.
 • Følg alle regler og instruksjoner som er hengt opp alle steder der bruk av mobilnett eller trådløst nettverk er forbudt.

ADVARSEL: Sikkerhet tilknyttet strømforsyning


Gjelder: Surface, HoloLens, mobile enheter, Surface-dokkingstasjoner og enheter med eksterne strømforsyninger

Alltid velg og bruk en riktig type strømforsyning for enheten. Hvis du ikke tar følgende forholdsregler, kan du bli utsatt for alvorlige personskader eller dødsfall som følge av elektrisk støt eller brann. Enheten kan også bli skadet. 

Slik velger du en passende strømkilde for enheten:

 • Vi anbefaler at du bruker ekte Microsoft-strømforsyningsenheter og -strømledninger. En ekte Microsoft-strømforsyningsenhet fulgte med enheten. Du kan også kjøpe ekte Microsoft-strømforsyningsenheter hos en forhandler som er godkjent av Microsoft, og på https://store.microsoft.com/devices.
 • Bruk bare vekselstrøm fra en vanlig stikkontakt. Ikke bruk ustandardiserte strømkilder, for eksempel generatorer eller vekselrettere, selv om spenningen og frekvensen ser ut til å være akseptabel. 
 • Sjekk at stikkontakten leverer strømtypen som er angitt på strømforsyningsenheten (hva gjelder spenning [V] og frekvens [Hz]). Hvis du er usikker på hvilken strømtype som leveres til hjemmet ditt, kan du kontakte en kvalifisert elektriker. 
 • Ikke overbelast stikkontakten, strømledningen, skjøteledningen eller annet strømutstyr. Sjekkat de er merket for å kunne håndtere den totale strømmengden (i ampere [A]) som brukes av enheten (angitt på strømforsyningsenheten) og andre enheter som bruker den samme kretsen. 
 • Når det gjelder enheter der støpselet kan brettes sammen for oppbevaring, må du sørge for å brette støpselet helt ut før du kobler strømforsyningen for enheten til stikkontakten.
 • Når det gjelder enheter som har strømledninger med avtakbare stifter og en universell strømforsyning, må du sørge for at støpselet er riktig konfigurert for strømuttaket og koblet godt til strømforsyningen før du kobler strømforsyningen til stikkontakten.

ADVARSEL: Kabel- og ledningssikkerhet


Gjelder: Surface, Xbox, HoloLens, mus, tastatur, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobile enheter, Microsoft Band og Azure Kinect-enheter

Enhetskabler og -ledninger som ligger fritt på gulvet kan utgjøre en potensiell fare for at du snubler i dem.  Ordne alle kabler og ledninger slik at folk og kjæledyr ikke kan snuble i dem eller dra i dem ved et uhell når de beveger seg eller går i området. Ikke la barn leke med kabler og ledninger. Slik unngår du skade på ledninger og kabler:

 • Beskytt ledninger slik at de ikke kan klemmes eller tråkkes på.
 • Beskytt ledningene slik at de ikke brettes eller blir bøyd i betydelig grad, særlig der de kobles til en stikkontakt, strømforsyningsenheten og enheten din.
 • Ikke trekk i, knyt, lag knekk i, strekk eller misbruk strømledningen på andre måter. Ikke vikle strømledningen for stramt, særlig ikke rundt strømforsyningen. Vikle den i løse kveiler i stedet for skarpe vinkler.
 • Når du plasserer enheten eller strømforsyningsenheten, må du sørge for at ledningene ikke har skarpe bøyer, og at koblingene ikke presses mot en vegg eller hard overflate. 
 • Ikke utsett strømledninger for varmekilder.
 • Ikke la kjæledyr eller barn bite i eller tygge på strømledninger.
 • Når du kobler fra strømledningen, må du trekke i støpselet, ikke dra i ledningen.
 • Undersøk strømledningene og kablene regelmessig. Hvis en strømledning eller kabel blir varm, slitt, sprukket eller skadet på noen måte, må du umiddelbart slutte å bruke den. Vi anbefaler at du bytter den skadde strømledningen eller kabelen med en ekte, ny strømledning eller kabel fra Microsoft.
 • Koble fra ladekabelen eller ladeledningen ved tordenvær eller når den ikke brukes over lengre tid.

Advarsel: DC-kontakt for strømforsyningsenhet


Gjelder: Surface

Unngå langvarig hudkontakt med DC-kontakten når strømforsyningsenheten er koblet til en strømkilde, siden dette kan føre til ubehag eller skader. Du må ikke sove eller sitte på DC-kontakten.

Ikke eksponer kontakten for væsker, svette, smuss eller andre forurensninger. Bruk av en forurenset kontakt kan føre til varme og føre til ubehag eller skader. Slutt å bruke kontakten umiddelbart. Koble DC-kontakten fra enheten. Tørk av den med en ren klut.

Hvis du oppdager en skade på Surface-laderen eller -ledningen, må du slutte å bruke den, og kontakte oss for å få alternativer fra kundestøtten.

Advarsel: Krav til bruk.


Gjelder: HoloLens

En pupillavstand (et øyemål av avstanden mellom pupillene dine) på mellom 51 og 74 er nødvendig for å kunne se Hologram med HoloLens på en riktig og komfortabel måte. Denne avstanden er egnet for de fleste voksne, og barn som er 13 år eller eldre.  HoloLens er ikke ment å skulle brukes av barn under 13 år.

ADVARSEL: Eksisterende synslidelser


Gjelder: HoloLens og Windows Mixed Reality

Det kreves et godt binokulært syn for å vise stereoskopisk 3D-innhold. Du bør vurdere å kontakte en øyelege hvis du ikke kan vise 3D-effekten tydelig og komfortabelt. HoloLens kan brukes over de fleste briller og brukes med kontaktlinser. Hvis du har en eksisterende synslidelse, må du rådføre deg med en lege før du bruker HoloLens. En liten prosentandel personer har en eksisterende synsidelse som kan forverres ved bruk av HoloLens.

Advarsel: Komfortabel bruk av blandet virkelighet


Gjelder: HoloLens og Windows Mixed Reality

Noen personer kan oppleve ubehag, for eksempel kvalme, reisesyke, svimmelhet, svekket orienteringsevne, hodepine, tretthet eller anstrengelse på øynene eller tørre øyne, når de bruker blandet eller virtuell virkelighet, særlig når de skal venne seg til å bruke det. Kontakt lege dersom symptomene er alvorlige eller ikke går over.

Reisesyke og relaterte symptomer kan oppstå når det ikke er samsvar mellom det du ser, og det kroppen din oppfatter. Hvis du er utsatt for reisesyke, migrene, har en forstyrrelse i det indre øret eller andre helsetilstander, kan du være mer utsatt for ubehag.

Visning av 3D eller blandet virkelighet er ikke kjent for å skade synsutvikling eller føre til binokulære lidelser. Hvis du ikke kan se 3D-effekten tydelig og komfortabelt, bør du vurdere å rådføre deg med en øyelege, da du kan ha en eksisterende, udiagnostisert binokulær synslidelse.

Enkelte situasjoner kan øke risikoen for ubehag. Eksempel:

 • Du er ny bruker – symptomene reduseres som regel etter hvert som du venner deg til å bruke blandet eller virtuell virkelighet.
 • Enheter kan fungere best for brukere som har en pupilleavstand (IPD) som faller innenfor et bestemt område. IPD er avstanden mellom senter av pupillene i begge øynene. Brukere som har en pupillavstand som er utenfor den optimale avstanden for enheten, kan oppleve ubehag.
 • Visse typer innhold, særlig spill og filmer som får deg til å føle at du beveger deg gjennom rommet eller ser ned fra oven, eller samhandlinger som involverer sporing av bevegelige objekter.
 • Bruk av enheten over lengre tid uten pause.

Slik reduserer du risikoen for ubehag:

 • Start rolig, og la de første øktene være korte. For de fleste brukere skal ubehaget reduseres i løpet de første øktene.
 • Ta regelmessige pauser, og stopp og hvil deg dersom du opplever ubehag. Når og hvor lenge man bør ta pause, varierer for hver enkelt bruker og hvordan de bruker enheten.

Hvis du opplever ubehag, må du slutte å bruke enheten og hvile til du føler deg bedre. Ved å sitte stille i et opplyst rom kan du komme deg raskere etter å ha opplevd svekket orienteringsevne. Hvis du føler deg desorientert, bør du unngå aktiviteter som krever balanse, koordinering og lignende funksjoner, før du har kommet deg igjen. Noter deg hvilken type innhold du så på, og andre aspekter ved situasjonen der ubehaget oppstod, slik at du lettere kan håndtere opplevelsen neste gang. Det er ulikt for alle hvor lang tid det tar å tilpasse seg opplevelsen. Vurder å ta hyppigere eller lengre pauser.

Merknad: Slik viser du 3D-innhold på en mer komfortabel måte


Gjelder: HoloLens og Windows Mixed Reality

Et binokulært syn kreves for å vise stereoskopisk 3D-innhold. Hvis du har en binokulær synsforstyrrelse, for eksempel skjeling, er det ikke sikkert du kan vise 3D-innhold på en komfortabel måte. En liten prosentandel mennesker har en medfødt binokulær synsforstyrrelse som de kanskje ikke er klar over før de prøver å vise 3D-innhold. Du bør vurdere å kontakte en øyelege hvis du ikke kan vise 3D-innhold tydelig og komfortabelt.

Advarsel: Bruk i trygge omgivelser


Gjelder: Windows Mixed Reality

Når du bruker enheten, kan du bli så distrahert at du ikke ser omgivelsene dine. Windows Mixed Reality med omsluttende headset kan hindre sikten, og innhold som tilsynelatende er langt unna, kan fortsatt hindre deg i å se fysiske gjenstander i nærheten.

Bruk bare utstyret på et trygt sted som passer for aktivitetene dine. Unngå farer som trapper, lave tak, skjøre eller verdifulle elementer som kan bli skadet, osv. og situasjoner der personer eller ting nærmer seg deg uventet. Ikke bruk enheten i situasjoner som av sikkerhetshensyn krever at du er oppmerksom på omgivelsene.

Du bør følge alle installasjonsanbefalinger for Windows Mixed Reality, inkludert å bruke headsettet til å opprette en grense. Installasjonen av PC-en og enkelte apper eller opplevelser kan føre til forsinkelser eller feil i visningen av grensen. Vær alltid forsiktig og vær oppmerksom på omgivelsene, selv om du har opprettet en grense.

Merknad: Bruk av grenser


Gjelder: HoloLens og Windows Mixed Reality

Hvis tilgjengelig og konfigurert på riktigmåte, kan funksjonene på enheten brukes til å sette grenser for å unngå hinder og hjelpe deg med å håndtere omgivelsene dine.

Advarsel: Følg konfigurasjonen og ta i bruk retningslinjer og instruksjoner


Gjelder: HoloLens og Windows Mixed Reality

Følg alle retningslinjer for installasjon og bruk som gjelder for enheten din, enhetens tilbehør og utgiveren av programvaren, 2D- eller 3D-innholdet eller opplevelsen («innhold»).

Hvis du ikke konfigurerer, bruker og rengjør enheten på korrekt måte, kan det øke risikoen for alvorlige skader, dødsfall, skade på eiendom eller skade på enheten eller enhetens tilbehør.

Advarsel: Deling av enheter


Gjelder: Xbox og Windows Mixed Reality

Hvis du lar andre bruke enheten, må du sørge for at de forstår helse- og sikkerhetsinformasjonen i denne veiledningen, i tillegg til eventuelle andre sikkerhets- eller bruksinstruksjoner fra leverandørene av enheten og innholdet. Hver person som bruker en enhet må fullføre oppsetts-/retningsprosedyrene for å gjøre seg kjent med systemet.

Advarsel: Programrisiko


Gjelder: Azure Kinect-enheter

Advarslene i denne veiledningen er knyttet til maskinvaren og programvaren i et frittstående miljø. Én eller flere av advarslene i denne veiledningen gjelder kanskje ikke eller er ikke tilstrekkelige eller ikke fullstendige for risikoer eller andre risikoer som er knyttet til bruksområdet. Du er utelukkende ansvarlig for å finne advarslene som kreves av bruksområdet, innholdet i disse advarslene, og hvordan disse advarslene leveres til brukerne.

ADVARSEL: Håndtering og områdeforberedelser


Gjelder: Surface Hub

For å redusere fare for skade på grunn av størrelsen og vekten på enheten, og viktigheten av å holde enheten stående:

 • Før du flytter enheten til stedet den skal installeres på, kan du søke på nettstedet for å finne ut hvordan det er trygt å flytte den til stedet der den skal pakkes ut og monteres.
 • Dere bør alltid være minst to personer til utpakking og installasjon.
 • Når enheten er pakket ut, bør den monteres umiddelbart, og monteringssystemet bør derfor være på plass før utpakking. Hvis du monterer på en stativ som ruller, må du låse eller blokkere hjulene på stativet før du pakker ut.
 • Hvis du vil unngå fare for å snuble, må du sørge for at monteringsområdet er ryddet for emballasjematerialer.

ADVARSEL: Tung gjenstand


Gjelder: Surface Hub

Enheten er veldig tung. For å redusere risikoen for å skader som er knyttet til løft, død eller skade på enheten, anbefaler vi at minst to personer løfter enheten. Det er viktig å bruke riktig løftegrep når du skal løfte og/eller flytte enheten.

ADVARSEL: Ergonomisk løfting


Gjelder: Surface Hub

Hvis du vil redusere faren knyttet til skader ved løft, død eller skade på enheten, må du bruke god, ergonomisk løfteteknikk, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Planlegg på forhånd. Sørg for at de som løfter, er enige i planen.
 • Finn ut om du kan løfte enheten. Er det for tung eller for ubekvem?
 • Finn ut om du trenger løftehjelp.
 • Kontroller miljøet for hindringer og glatte overflater.
 • Løft med bena, ikke med ryggen.
 • Bøy på knærne og hold ryggen rett.
 • Hold enheten tett inntil kroppen.
 • Midtstill kroppen over enheten. Hold føttene med skulderbreddes avstand.
 • Løft jevnt rett opp.
 • Hold overkroppen rett. Ikke vri mens du løfter eller når lasten er løftet.
 • Sett enheten på stativet eller veggstativet langsomt og jevnt med rett rygg. Ikke slipp taket før enheten er på plass.

ADVARSEL: Riktig installasjon


Gjelder: Surface Hub

Hvis du vil unngå risikoer knyttet til feil enhetsinstallasjon, må installasjonen utføres av personer som har lest og forstår installasjonsinstruksjonen før installasjonen begynner. Hvis du ikke har nødvendig utstyr eller ekspertise, eller hvis du ikke er sikker på at monteringsoverflaten støtter enheten din, kan du kontakte en profesjonell tekniker.

ADVARSEL: Riktig stativmontering


Gjelder: Surface Hub

Enheten er tung og må monteres til et stativ ved å bruke alle de fire monteringsbrakettene. Slik reduserer du risikoen for skader, død eller skade på enheten:

 • Følg alle instruksjonene fra produsenten av stativet.
 • Sørg for at den planlagte monteringsmetoden vil støtte vekten på enheten.
 • Bruk bare monteringsmaskinvaren som leveres med stativet.
 • Kontroller at alle skruene er strammet i henhold til instruksjonene fra produsenten.
 • Ikke slipp enheten før du er sikker på at de øvre og nedre krokene i begge monteringsbrakettene er trygt plassert på øvre og nedre monteringsskinne på stativet.
   

ADVARSEL: Riktig veggmontering


Gjelder: Surface Hub

Enheten er tung. Slik reduserer du risikoen for skader, død eller skade på enheten:

 • Følg alle instruksjonene fra produsenten av veggfestet.
 • Sørg for at veggen/materialene og den planlagte monteringsmetoden vil støtte vekten på enheten.
 • Kjøp og bruk anbefalt maskinvare og monteringssystem for enheten basert på veggen/materialet.
 • Kontroller at alle skruene er strammet i henhold til instruksjonene fra produsenten av veggfestet.
 • Enheten ble utviklet for å montering på en betongvegg eller søyle. Ytterligere forsterkning kan være nødvendig for gips, plast, stål og trevegger, søyler og/eller bolter før installasjonen begynner.
 • Ikke slipp enheten før du er sikker på at den er fullstendig sikret i henhold til instruksjonene som følger med den valgte monteringsløsningen.

ADVARSEL: Farer i vegger eller på andre monteringsflater som ikke ser synlige


Gjelder: Surface Hub

Vegger og andre monteringsoverflater kan inneholde elektriske ledninger, gassledninger og andre farer og hindringer du ikke ser. Hvis du skjærer eller borer i en fare du ikke ser, kan det medføre alvorlige personskader eller død.

Det er ansvaret til den som installerer, å finne farer du ikke ser, på forhånd og unngå disse farene under installasjonen. Vurder monteringsmiljøet og sørg alltid for at det ikke er noen farer i veggen eller andre monteringsoverflater du ikke ser, før du borer eller skjærer.

ADVARSEL: Veltefare


Gjelder: Surface Hub

Unngå fare for personskade, død eller skade på en fritt montert enhet når den flyttes:

 • Bruk bare et stativ som er kompatibelt med enheten.
 • Følg alle instruksjonene som leveres av stativprodusenten for å flytte eller endre plasseringen til en stativmontert enhet.
 • Ikke heng eller plasser tunge gjenstander fra enheten eller på stativet.
 • Koble fra strømledningen og andre kabler etter behov før du flytter den stativmonterte enheten.
 • Vær forsiktig og beveg deg sakte når du flytter den stativmonterte enheten. Følg instruksjonene fra produsenten av stativet for å flytte eller endre plassering for stativet.
 • Vær forsiktig når du transporterer en stativmontert enhet opp eller ned ramper. Ikke la en stativmontert enhet være uovervåket på eller nær en rampe. 
 • Bare voksne bør flytte en stativmontert enhet.

ADVARSEL: Sikkerhet tilknyttet strømforsyning og strømledning


Gjelder: Xbox

Alltid velg og bruk en riktig type strømforsyning og/eller strømledning for enheten. Hvis du ikke tar følgende forholdsregler, kan du bli utsatt for alvorlige personskader eller dødsfall som følge av elektrisk støt eller brann. Enheten kan også bli skadet. 

Slik velger du en passende strømkilde for enheten:

 • Vi anbefaler at du bruker ekte Microsoft-strømforsyningsenheter og -strømledninger. En ekte Microsoft-strømforsyningsenhet og/eller strømledning fulgte med enheten. Du kan også kjøpe ekte Microsoft-strømforsyningsenheter eller strømledninger hos en forhandler som er godkjent av Microsoft, og på https://store.microsoft.com/devices.
 • Bruk bare vekselstrøm fra en vanlig stikkontakt. Ikke bruk ustandardiserte strømkilder, for eksempel generatorer eller vekselrettere, selv om spenningen og frekvensen ser ut til å være akseptabel. 
 • Sjekk at stikkontakten leverer strømtypen som er angitt på enheten (hva gjelder spenning [V] og frekvens [Hz]). Hvis du er usikker på hvilken strømtype som leveres til hjemmet ditt, kan du kontakte en kvalifisert elektriker. 
 • Ikke overbelast stikkontakten, strømledningen, skjøteledningen eller annet strømutstyr. Sjekkat de er merket for å kunne håndtere den totale strømmengden (i ampere [A]) som brukes av enheten, og andre enheter som bruker den samme kretsen. 
 • Når det gjelder enheter der støpselet kan brettes sammen for oppbevaring, må du sørge for å brette støpselet helt ut før du kobler strømforsyningen for enheten til stikkontakten.
 • Når det gjelder enheter som har strømledninger med avtakbare stifter og en universell strømforsyning, må du sørge for at støpselet er riktig konfigurert for strømuttaket og koblet godt til strømforsyningen før du kobler strømforsyningen til stikkontakten.

MERKNAD: Håndtering


Gjelder: Xbox

Håndter Microsoft-enheten med forsiktighet. Den er laget av metall og plast, og har sensitive elektroniske komponenter på innsiden. Enheten kan bli skadet hvis den mistes, brennes, punkteres eller knuses, eller hvis den kommer i kontakt med væske. Hvis du mistenker skade på enheten eller batteriet, må du slutte å bruke enheten, da det kan føre til overoppheting eller skade.

MERKNAD: Bruk av plater


Gjelder: Xbox

Slik unngår du å sette fast en plate i den optiske stasjonen og potensielt skade plater eller enheten:

 • Ta alltid ut plater før du flytter enheten.
 • Bruk aldri sprukne plater. De kan knuses og sette seg fast i eller skade interne deler i enheten.

ADVARSEL: Bruk av tilbehør til videospill


Gjelder: Xbox

Kontroller at barna bruker videospilltilbehør med Xbox™-konsollen og Kinect™-sensoren trygt, innenfor de satte grensene, og at de forstår riktig bruk av konsollen, sensoren og tilbehøret.