Slik konverterer dato/klokkeslett-attributtene i Active Directory til standard klokkeslettformat

Gjelder: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Web EditionMicrosoft Windows Server 2003 Enterprise Edition for Itanium-based Systems

Forfatter:


Shijaz Abdulla MVP

FELLESSKAPET LØSNINGER INNHOLD ANSVARSFRASKRIVELSE


MICROSOFT CORPORATION OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER GIR INGEN UTTALELSER OM EGNETHETEN, PÅLITELIGHET ELLER NØYAKTIGHETEN AV INFORMASJON OG RELATERT GRAFIKK I DETTE DOKUMENTET. ALL SLIK INFORMASJON OG RELATERT GRAFIKK ER LEVERT "SOM DEN ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. MICROSOFT OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER SEG FRASKRIVER HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL DENNE INFORMASJONEN OG RELATERT GRAFIKK, HERUNDER EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL, RIMELIG INNSATS, TITTEL OG OVERHOLDELSE. DU GODTAR SPESIELT AT IKKE I NOE TILFELLE SKAL MICROSOFT OG/ELLER DETS LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN SKADER SOM DIREKTE, INDIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER ELLER NOEN SKADER INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ERSTATNING FOR TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, SOM FØLGE AV ELLER I NOEN MÅTE KNYTTET TIL BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE INFORMASJON OG RELATERT GRAFIKK SOM FINNES HER, , ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, SUBJEKTIVT ANSVAR, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, SELV OM MICROSOFT ELLER NOEN AV DETS LEVERANDØRER ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SKADER.

SAMMENDRAG


Denne artikkelen beskriver hvordan attributter som inneholder en dato/klokkeslett-verdi kan konverteres til standard meningsfull dato/klokkeslett-formater.

Abstrakt


Active Directory lagrer dato-/ klokkeslettverdier som tall i intervaller på 100 nanosekunder som har gått siden 0 timen på januar 1, 1601 til datatypen Dato/klokkeslett som blir lagret. Tiden er alltid lagret i Greenwich middeltid (GMT) i Active Directory. Noen eksempler på Active Directory-attributter som lagrer dato/klokkeslett-verdier er LastLogon, LastLogonTimestamp og LastPwdSet. Noen konvertering er nødvendig for å få tak i dato-/ klokkeslettverdi som er lagret i disse attributtene til et standardformat. Denne artikkelen beskriver hvordan du kan gjøre denne konverteringen.

Prosedyre


  1. Hente verdien til Active Directory-attributt som du vil konvertere. Det er mange måter å trekke ut verdiene av Active Directory-attributter. Ved hjelp av ADSI Edit er én metode.
  2. Åpne ledeteksten.
  3. Skriv inn følgende kommando: w32tm.exe /ntte [klokkeslett i Windows NT-tidsformat]
  4. Verdien for dato/klokkeslett konverteres til lokal tid og vises.

Eksempel


Kommandoen
 
W32tm.exe /ntte 128271382742968750
 
vil gi
 
148462 05:57:54.2968750 - 24/6/2007 08:57:54: 00 (lokal tid)
 
på en datamaskin som er i en tidssone tre timer foran Greenwich Mean Time (GMT + 3:00). Legg merke til at den første halvparten av utdataene viser hvor mye tid i GMT (05: 57:54) og konverterer den ved å legge til tidssonen forskyvning (8: 57:54).