Korriger: SQLServer 2014 eller 2016 krasjer på utførelsen av DBCC CLONEDATABASE-kommandoen

Gjelder: SQL Server 2016 DeveloperSQL Server 2016 EnterpriseSQL Server 2016 Enterprise Core

Symptomer


SQL Server kan krasje når du kjøre DBCC CLONEDATABASE -kommandoen på en forekomst av Microsoft SQL Server-2014 eller 2016. I tillegg logges en feilmelding som ligner på følgende i feilloggen for SQL Server.

Feil: 615, alvorlighetsgrad: 21, tilstand: 1.

Finner ikke database-ID- DatabaseID, navnet < databasenavn >. Databasen kan være frakoblet. Vent noen minutter og prøv på nytt.

ex_terminator: mulig avsluttet på grunn av unntak under unwinding i stakken.

Ved hjelp av 'dbghelp.dll' versjon '4.0.5'

Løsning


Status


Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".

Referanser


Lær mer om terminologien som Microsoft bruker til å beskrive oppdateringer av programvare.