Starte datamaskinen i sikkermodus

Symptom

Jeg har endret driverrutiner for grafikkortet på Windows NT Workstation, og nå vil ikke datamaskinen starte. Hvordan får jeg den til å starte igjen?

Løsning

1. Med en gang datamaskinen starter, vises en liten meny med to eller flere alternativer. Velg alternativet Windows NT Workstation versjon 4.0 [VGA-modus], så vil datamaskinen starte i sikkermodus.
2. Endre tilbake til en driverrutine som fungerer for grafikkortet, og start datamaskinen på nytt.
3. Denne gangen velger du standardalternativet (som vanlig), så bør alt fungere.
Egenskaper

Artikkel-ID: 730056 – Forrige gjennomgang: 16. jun. 1999 – Revisjon: 1

Tilbakemelding